Skip to main content

Information

Tid:  Tirsdag den 7. juni 2022, kl. 17.00 – 19.30  (mødenr. 89)
Sted:  Skanderborg Forsyning A/S, Døjsøvej 1, Skanderborg

Arrangører

Faglig tilrettelæggelse
Vestgruppen under ATV Jord og Grundvand
v/ Peter Bondgaard Mortensen, RD Manager, Eurofins Miljø  A/S, og Ole Silkjær, Business Development Director, Eurofins Miljø Vand A/S

Arrangør
Lisbeth Verner, ATV Jord og Grundvand, atvlv@env.dtu.dk

Tilmelding
Mødet er et ”gå-hjem-møde”, og deltagelse er uden beregning, men du bedes venligst tilmelde dig med en kort e-mail til atvlv@env.dtu.dk senest 2. juni.

 

Præsentationerne fra mødet finder du nederst på siden

Mødeinformation

Tidspunkt
Tirsdag den 7. juni 2022, kl. 17.00 - 19.30 - gå hjem møde
Sted
Skanderborg Forsyning A/S, Døjsøvej 1, Skanderborg

Emne

Det har været kendt i lang tid, at vores nuværende tilgang til miljøanalyser baseret på såkaldt target-analyser af udvalgte prædefinerede stoffer ikke nødvendigvis giver et retvisende billede af risikoen ved f.eks. en spildevandsudledning.

Nye såkaldte non-target metoder har givet forbedrede muligheder for indsigt i sammensætningen af en udledning og de første resultater har givet værdifuld viden om indholdsstofferne i spildevand ved indløb til et renseanlæg og om stoffernes skæbne gennem renseanlægget.

Formålet med dette gå hjem-møde i ATV Jord og Grundvand/Vest er at formidle information om de nye spændende analysemetoder og at kæde denne information sammen med data fra meget aktuelle igangværende undersøgelser og med viden om muligheder for rensning. Information om metodernes principper og muligheder bliver således flankeret af indlæg fra Skanderborg Forsyning, som vil fortælle om resultaterne fra en første større screeningsundersøgelse på Forsyningens anlæg og af et indlæg fra Krüger Veolia om renseteknologier til fjernelse af medicinrester fra spildevand.

Mødet holdes som et møde med fysisk fremmøde.

Screening for medicinrester og miljøfremmede stoffer hos Skanderborg Forsyning
v/ projektleder Carina Cupit Bayley, Skanderborg Forsyning
Analyser på QTOF – analysemetoden og resultater fra Vandalf-projektet
v/ Peter Mortensen, RD Manager, Eurofins Miljø A/S
Renseteknologier til fjernelse af medicinrester
v/ procesingeniør Ellen Marie Drastrup, Krüger Veolia
Diskussion og opsamling
Sandwich, vand og netværk
OBS: Tilmelding:

Mødet er et ”gå-hjem-møde”, og deltagelse er uden beregning, men du bedes venligst tilmelde dig med en kort e-mail til atvlv@env.dtu.dk senest 2. juni.

Præsentationer

Herunder kan du finde præsentationer fra mødet

Carina Cupit Bayley - Screening for medicinrester
Peter Mortensen - Analyser på QTOF
Ellen Marie Drastrup - Renseteknologier