Skip to main content

Information

5. november 2020, kl.10.00 -ca. 16

Arrangører

Faglig tilrettelæggelse
Lektor Jens Muff, Kemi og Biovidenskab, Aalborg Universitet, jm@bioi.aau.dk
Chefkonsulent, ph.d. Jacqueline Falkenberg, NIRAS A/S, jaf@niras.dk
Udviklingsleder, ph.d. Per Loll, DMR A/S, pl@dmr.dk
Fagchef, civilingeniør, ph.d. Katerina Tsitonaki, WSP, aikaterini.tsitonaki@wsp.com

Arrangør
Lisbeth Verner, ATV Jord og Grundvand, atvlv@env.dtu.dk

Mødeinformation

Tidspunkt
5. november 2020, kl. 10.00 - ca. 16
Sted
Online møde - link til deltagelse fremsendes umiddelbart inden mødestart - sendt e-mail 3. november kl 16.52

Emne

På grund af den aktuelle corona-situation var vi valgt at afholde mødet som et webinar. Tilmeldte mødedeltagere får tilsendt et link til deltagelse umiddelbart inden mødet. OBS – sendt pr. e-mail 3. november kl. 16.52

Hvordan træffer vi de rigtige og bedste beslutninger, når vi med en høj grad af sikkerhed skal afgøre, hvornår en forurening udgør en risiko, og hvilke tiltag der skal tages? Hvordan objektiviserer vi erfaringsbaserede mavefornemmelser? Hvordan laver vi i branchen om på ”sådan plejer vi at gøre hos os”, og inddrager ny viden om nødvendigt antal prøver? Beslutninger er nemme, når data er entydigt, men hvad gør vi, når data spreder sig nydeligt over og under grænseværdien? Og hvordan kan lovgivningen og juraen påvirkes til at kunne håndtere en praktisk verden, der ikke er sort eller hvid? Holder det i retten, at vi siger, at vi er 90% sikre på, at denne lokalitet ikke er forurenet?

Det er svære, men meget interessante og relevante spørgsmål, vi gerne vil diskutere med jer til dette møde i ATV Jord og Jord og Grundvand. Det er utilfredsstillende for alle, at vi nogen gange handler mod bedre vidende. Der er rum for, at vi i branchen bliver bedre til at inddrage viden om statistiske sandsynligheder og nye prøvetagningsstrategier i forskellige oprensningsscenarier, men det kræver, at alle aktører er indstillet på, at vi kan gøre det bedre, end vi gør i dag.

På mødet vil en række oplæg fra danske og udenlandske kollegaer (Holland og Sverige) minde os om det teoretiske grundlag fra en praktisk vinkel og inspirere os til nye tanker vedr. prøvetagning og analyser, som stiller spørgsmål til vores måde at gribe forureningsundersøgelser an på. Konkretisering af problemstillingerne vil ske ved indlæg med fokus på jordforurening og poreluft/indeklima, og I vil som mødedeltagere på forskellig måde igennem dagen blive aktiveret i en diskussion af om, hvad og hvordan, vi kan tage ved lære, og hvordan vi konkret kommer videre.

Der vil  –  udover frokostpausen ca. kl. 11.50  –  blive indlagt mindre pauser undervejs ca. kl. 11.10 og 13.35 og 14.40.
_____

10.00 – 11.50 Velkomst og introduktion
v/ lektor Jens Muff, Kemi og Biovidenskab, AAU
Hvordan forholder VMR sig til usikkerheder i forhold til forvaltningsafgørelser og til prioritering?
v/ chefrådgiver Christian Andersen, VMR
Hvilke tekniske usikkerheder kan en jurist leve med?
v/ partner, advokat (L) Jacob Brandt, CODEX Advokater
Introduktion til de grundlæggende principper i repræsentativ prøvetagning og hvorfor det er vigtigt
v/ professor Kim Esbensen, konsulent, Aalborg Universitet
Refleksion
11.50– 12.30 Frokost
12.30 –  ca. 16 Ordstyrer: Fagchef, civilingeniør, ph.d. Katerina Tsitonaki, WSP
Erfaringer med prøvetagning og usikkerhed i Sverige (indlægget holdes på engelsk)
v/ Jenny Norrman, Associate professor, Chalmers University of Technology
The Dutch practise for sampling of contaminated soil (indlægget holdes på engelsk)
v/ Tessa Verschoor, Manager Soil & Groundwater Tauw, NL
Prøvetagnings- og analyseusikkerheder i forbindelse med kortlægning af jordforureninger på større industrigrund. Konsekvenser for klassificering
v/ udviklingschef Peter Mortensen, Eurofins Miljø A/S
Undgå russisk roulette ved udtagning af jordprøver – introduktion til DS-3077
v/ professor Kim Esbensen, konsulent, Aalborg Universitet
Refleksion og interaktiv opsamling
Design af poreluftscreeningsundersøgelse inkl. ønsket sikkerhed. Hvordan gør man ….. og hvorfor?

v/ udviklingsleder, ph.d. Per Loll, DMR A/S

En regions arbejde med usikkerheder og implementering af nye/bedre undersøgelsesstrategier
v/ chefkonsulent, ph.d. Nina Tuxen, Region Hovedstaden
Gebyr for on-line deltagelse Kr. 500 excl. moms

 

Tilmelding bedes foretaget via hjemmesiden under det aktuelle møde og senest 2. novemver 2020. Faktura fremsendes separat. Tilmeldingen er bindende

 

Ændringer kan forekomme

Præsentationer

Herunder kan du finde præsentationer fra mødet

Christian Andersen
Eftermiddag
Jacob Brandt
Kim Esbensen
Nina Tuxen
Peter Mortensen
Per Loll - I
Per Loll - II
Jenny Normann
Tessa Verschoor