Skip to main content

Information

Tirsdag den 25. maj 2021, kl. 09.00 – 15.15
On-line deltagelse – link til mødet sendes på mail

Arrangører

Faglig tilrettelæggelse
Fagchef, civilingeniør, ph.d. Katerina Tsitonaki, WSP Denmark A/S, aikaterini.tsitonaki@wsp.com
Specialkonsulent, civilingeniør Julie Nyrop Albers, Roskilde Kommune, juliena@roskilde.dk
Seniorforsker, Dr. Ing. Klaus Mosthaf, DTU Miljø, klmos@env.dtu.dk

Arrangør
Lisbeth Verner, ATV Jord og Grundvand, atvlv@env.dtu.dk

Mødeinformation

Tidspunkt
25. maj 2021, kl. 09.00 - 15.15
Sted
On line deltagelse

Emne

På dette møde kigger vi på, hvilke muligheder der gemmer sig i undergrunden, som kan tages i brug i takt med, at klimaet ændrer sig. Herunder mulighederne for at lagre COog varme i undergrunden, og hvilken påvirkning det vil have på jord og grundvand.

På mødets andet halvdel sætter vi fokus på, hvordan vi kan udnytte jord og grundvand som en energiressource (ATES) og mulighederne for at koble det til afværge af jordforureninger.

_____

On line møde –  jf. den aktuelle Covid19-situation

09.00 – 09.05 Velkomst, indledning
09.05 – 09.30 Seneste nyt fra Miljøstyrelsen om grundvand i screeningsværktøjet KAMP samt det aktuelle arbejde med terrænnært grundvand og klimatilpasning
v/ cand.polyt. Malde Volmer Beinthin og cand.scient. Mia Holmbo Lind, Miljøstyrelsen
09.30 – 10.00 Den juridiske ramme for udnyttelse af undergrunden til lagring og ATES
v/ advokat (L) Jacob Brandt, Codex Advokater
10.00 – 10.10 Pause
10.10 – 10.35 Lagring af CO2 i undergrunden – udnyttelse af undergrunden i et klimaperspektiv
v/ statsgeolog og afdelingsleder Lars Henrik Nielsen, GEUS
10.35 – 11.00 CO2 og undergrunden – Geokemiske aspekter
v/ seniorforsker Knud Dideriksen, GEUS
11.00 – 11.05 Fælles spørgetid
11.05 – 11.15 Pause
11.15 – 11.40 Geotermi (og varmelagring) – med fokus på den dybe undergrund
v/ seniorforsker Henrik Vosgerau, GEUS
11.40 – 12.10 Varmelagring
– en case i Dronningelund og Høje Taastrup
v/ bygningsingeniør Per Alex Sørensen, PlanEnergi
12.10 – 12.45 Frokostpause
12.45 – 13.10 Udnyttelse af grundvand til energiformål og sektorkobling
v/ administrerende direktør Lars Hjortshøj, ATES A/S
13.10 – 13.35 ATES og Vandindvinding
v/civilingeniør Inge Lise Kristensen, Rambøll
13.35 – 14.05 Erfaringer fra ATES og stimuleret reduktiv deklorering i Holland og LCA  (indlægget holdes på engelsk)
v/ Dr.Ir. Tim Grotenhuis, Wageningen University (NL) og Stadswende
14.05 – 14.15 Pause
14.15 – 14.40

 

 

14.40 – 15.05

 

15.05 – 15.15

ATES på Perspektiver ui kombination af stimuleret reduktiv dechorering og ATES i forurenede industriområder
v/ afdelingsleder, ph.d. Mette Christophersen, Rambøll

 

Udnyttelse af varme i højtstående grundvand til fjernvarmeproduktion
v/ miljø- og kemiingeniør Anja Kiel Groth, og natur- og miljøchef Arne Schøller Larsen, Høje Taastrup Kommune

 

Spørgsmål, diskussion og afrunding

 

Deltagergebyr:
Kr. 750, excl. moms. Tilmelding bedes foretaget senest 20. maj 2021. Faktura fremsendes kort før mødets afholdelse. Tilmelding er bindende.

Programændringer kan forekomme

Præsentationer

Herunder kan du finde præsentationer fra mødet

Malde Beinthin og Mia Holmbo Lind - Miljøstyrelsen
Jacob Brandt - Den juridiske ramme
Knud Dideriksen og Lars Henrik Nielsen - lagring af CO2 i undergrunden - note
Henrik Vosgerau - Geotermi
Per Alex Soerensen - Varmelagring - case
Lars Hjortshøj - Energiformål og sektorkobling
Ingelise Kristensen - ATES og vandindvinding
Tim Grotenhuis - Erfaringer fra ATES og stimuleret reduktiv deklorering
Mette Christophersen - Perspektiver på kombination ........
Arne Schoeller Larsen - Udnyttelse til fjernvarmeproduktion