Skip to main content

Information

Tid:  Onsdag den 24. maj 2023, kl. 16.00 – 18.00  (mødenr. 05-23)
Sted:  GEUS, Øster Voldgade 10, København
(Der er gratis parkering på GEUS parkeringspladser ved brug af parkeringsbillet, der udleveres i receptionen eller hos mødets værter)

Mulighed for online deltagelse – angiv venligst ved tilmelding til atvlv@dtu.dk

Arrangører

Faglig tilrettelæggelse
Østgruppen under ATV Jord og Grundvand
v/ chefkonsulent Nanette Schouw/Region Sjælland, senioforsker Ida Karlsson Seidenfaden, seniorprojektleder Knud Erik Klint/Geo, seniorkonsulent Paul Thorn/Rambøll, og miljømedarbejder Mette Creutzfeldt/Stevns Kommune

Arrangør
Lisbeth Verner, ATV Jord og Grundvand, atvlv@dtu.dk

Tilmelding
Mødet er et ”gå-hjem-møde”, og deltagelse er uden beregning, men du bedes venligst tilmelde dig  senest 20. maj og angive, om du gerne vil deltage fysisk eller online

Illustration venligst stillet til rådighed af Region Sjælland og Rambøll

Præsentationerne fra mødet finder du nederst på siden

 

Gå til tilmelding

Mødeinformation

Tidspunkt
Onsdag 24. maj, kl. 16.00 - 18.00, gå hjem møde
Sted
GEUS, Øster Voldgade 10, 1350 København - mulighed for online deltagelse

Emne

Behovet for at have troværdige grundvandmodeller opstår mange steder i samfundet: F.eks. når regionerne skal prioritere den offentlige indsats mellem forskellige geografiske områder, når kommunerne laver grundvandsbeskyttende indsatsplaner, når rådgiver laver risikovurderinger på forurenede lokaliteter, eller når vandforsyningerne planlægger en robust drift. Desuden er er der i regeringsgrundlaget et mål om at beskytte drikkevandet ved at kortlægge 640.000 hektar, der i dag er udpeget som indsatsområdet. Her vil gode og solide grundvandsmodeller spille en vigtig rolle.

Grundvandsmodeller er meget forskellige afhængig af formål og tilgængelige datagrundlag og under konstant udvikling. Arbejdet med at opstille grundvandsmodeller tog for alvor fart i forbindelse med den statslige grundvandskortlægning. Et arbejde der stadig pågår, og man kan derfor med rette spørge: Hvornår er de statslige modeller gode nok til, at vi tillidsfuldt kan benytte dem rundt om i samfundet og ikke mindst handle på baggrund af deres resultater? Efterspørgslen er stor, og vurderingen her fra er, at den vil stige i takt med, at drikkevandet fortsat udfordres både kvantitativt og kvalitativt.

Dette gå hjem-møde søger at give et overblik over udviklingen af de danske grundvandsmodeller gennem tiden, give en forståelse af muligheder og begrænsninger i brugen samt give nogle bud på, hvordan aktører alligevel arbejder med dem i dag.

Endelig vil mødet afsluttes med en paneldebat, der tager udgangspunkt i spørgsmålet: Hvordan kan vi anvende modellerne, trods den usikkerhed de kommer med, hvilke muligheder er der for at reducere usikkerheden, og hvordan kommer vi videre herfra?

Agenda

Se programmet her eller nedenfor

16.00 – 18.00 Historisk gennemgang af grundvandskortlægning og modellering v/ seniorpojektleder
v/Knud Erik Klint, GEO
Grundvandsmodeller og vandforsyninger – hvordan kan de anvende statens modeller?
v/ hydrogeolog Kristian Bitsch, HOFOR
Anvendelse af grundvandsmodeller i den kommunale administration
v/ hydrogeolog Carsten Christiansen, Køge KommunePrioritering af Region Sjællands offentlige grundvandsindsats baseret på grundvandsmodeller
v/ seniorkonsulent Paul Thorn, RambøllPanel diskussion: Hvordan kan vi anvende modellerne trods den usikkerhed de kommer med, hvilke muligheder er der for at reducere usikkerheden og hvordan kommer vi videre herfra?
v/ funktionsleder Jesper Hannibalsen/Miljøstyrelsen, projektingeniør Maria Ondracek/GEUS, seniorprojektleder Flemming Damgaard/GEO, seniorkonsulent Annette Rosenbom/Rambøll, hydrogeolog Kristan Bitsch/HOFOR, og hydrogeolog Carsten Christiansen/Køge Kommune —- 

OBS: Tilmelding

Mødet er et ”gå-hjem-møde”, og deltagelse er uden beregning, men du bedes venligst tilmelde senest 20. maj her på hjemmesiden

Hvis du kommer i bil:
Der er gratis parkering på GEUS parkeringspladser ved brug af parkeringsbillet, der udleveres i receptionen eller hos mødets værter

16.00 – 18.00

Historisk gennemgang af grundvandskortlægning og modellering v/ seniorpojektleder Knud Erik Klint, GEO

Grundvandsmodeller og vandforsyninger – hvordan kan de anvende statens modeller? v/ hydrogeolog Kristian Bitsch, HOFOR

Anvendelse af grundvandsmodeller i den kommunale administration v/ hydrogeolog Carsten Christiansen, Køge Kommune

Prioritering af Region Sjællands offentlige grundvandsindsats baseret på grundvandsmodeller v/ seniorkonsulent Paul Thorn, Rambøll

Panel diskussion: Hvordan kan vi anvende modellerne trods den usikkerhed de kommer med, hvilke muligheder er der for at reducere usikkerheden og hvordan kommer vi videre herfra?
v/ funktionsleder Jesper Hannibalsen/Miljøstyrelsen, projektingeniør Maria Ondracek/GEUS, seniorprojektleder Flemming Damgaard/GEO, seniorkonsulent Annette Rosenbom/Rambøll, hydrogeolog Kristan Bitsch/HOFOR, og hydrogeolog Carsten Christiansen/Køge Kommune

 

OBS: Tilmelding

Mødet er et ”gå-hjem-møde”, og deltagelse er uden beregning, men du bedes venligst tilmelde dig med en kort e-mail til atvlv@dtu.dk senest 20. maj og angive, om du gerne vil deltage fysisk eller online

 

Hvis du kommer i bil:
Der er gratis parkering på GEUS parkeringspladser ved brug af parkeringsbillet, der udleveres i receptionen eller hos mødets værter

Præsentationer

Herunder kan du finde præsentationer fra mødet

Knud Erik Klint - Historisk gennemgang
Kristian Bitsch - Grundvandsmodeller og vandforsyninger
Paul Thorn - Prioritering af RegSj gv-indsats
Carsten Christiansen - Anvendelse af gv-modeller i kommunal adm