Skip to main content

Information

Tid:  Mandag den 11. september 2023, kl. 17.00 – 19.00  (mødenr. 08-23)
Sted: NIRAS A/S, Ceres Allé 3, 8000 Aarhus (mulighed for betalingsparkering i P-hus)

Arrangører

Faglig tilrettelæggelse
Vestgruppen under ATV Jord og Grundvand v/ geolog Morten Bak, Skanderborg Forsyning

Arrangør
Lisbeth Verner, ATV Jord og Grundvand, atvlv@dtu.dk

Tilmelding
Mødet er et ”gå-hjem-møde”, og deltagelse er uden beregning, men du bedes venligst tilmelde dig  senest 8. september via tilmeldingsformularen her på hjemmesiden

 

Præsentationerne fra mødet findes nederst på siden (scroll helt ned)

 

 

Illustration venligst stillet til rådighed af HydroGeofysikGruppen, Institut for Geoscience, Aarhus Universitet

Gå til tilmelding

Mødeinformation

Tidspunkt
Mandag den 11. september, kl. 17.00 - 19.00, gå hjem møde - Vest
Sted
NIRAS A/S, Ceres Allé 3, Aarhus

Emne

Geofysisk kortlægning har siden slutningen af 90’erne været en af hjørnestenene i bl.a. amternes og Miljøstyrelsens grundvandskortlægningen. Igennem årerne er metoderne blevet flere, og opløsningen af data er blevet betydelig bedre.

Dagens gå-hjem-møde viser nyere eksempler på anvendelsen af geofysisk kortlægning, og hvordan der relativt hurtigt kan skabes et detaljeret overblik over et områdes geologi, inden der udføres yderligere undersøgelser.

Agenda

Se programmet her eller nedenfor

17.00-19.00 Velkomst
v/ geolog Morten Bak, Skanderborg Forsyning


Geofysisk kortlægning som indledende screening
Geofysiske undersøgelser har vist sig ofte at tilføje nytte viden, og derved bidrage til minimering af usikkerheden i forbindelse med en vurdering af de geologiske og hydrogeologiske forhold. For at få det optimale udbytte er det vigtigt at den geofysiske undersøgelse tilrettelægges i forhold til afstemning mellem formål for undersøgelsen, opløsningsevnen, samt den forventede detaljeringsgrad.
v/ geofysiker Peter Thomsen, NIRAS A/S

 Jordforurening i tætbebyggede områder
Har man ikke kendskab til anvendelsen af geofysik på grundvandsundersøgelser, og er i tvivl om hvad det kan og ikke kan, gennemgås hvordan DCIP-metoden har medvirket til at kortlægge forureningsfanens udbredelse under et tæt bebygget område, hvor det ellers kan være svært og dyrt at kortlægge med boringer. Ved hjælp af DCIP-metoden er det lykkedes at kortlægge geologien og til dels forureningsfanens udbredelse, hvilket har optimeret boringsplaceringerne og reduceret antallet af boringer.
v/ kontorleder Betinna M. Olsen, DMR A/S

Eksempler fra den geofysiske værktøjskasse
I indlægget gives en række eksempler på anvendelsen af geofysiske metoder til opklaring af problemstillinger indenfor forskellige fagområder: vandforsyning, jordforurening og naturgenopretning.
v/ fagchef Geofysik Anders Edsen, WSP Danmark

 SkyTEM serveys i Californien
Rambøll gennemfører i disse år regionale SkyTEM serveys for the California Department of Water Resources (DWR), for at kortlægge grundvandsforekomster i størstedelen af Californien, som er hårdt trængt på deres eksisterende drikkevandsressourcer.
Projektet giver staten, føderale agenturer, interessenter og offentligheden konkret viden om grundvandsforekomsterne
v/ geofysiker Frederik Ersted Christensen, Rambøll

Afslutning med opfølgende spørgsmål, sandwich og drikke
v/ Morten Bak, Skanderborg Forsyning

 

Tilmelding

OBS!      Du venligst tilmelde dig via tilmeldingsformularen på hjemmesiden www.atv-jord-grundvand.dk senest den fredag 8. september.

 Mødet er et ”gå-hjem-møde”, og deltagelse er uden beregning. 

Præsentationer

Herunder kan du finde præsentationer fra mødet

Peter Thomsen - Geofysisk kortlægning som indledende screening
Bettina M. Olsen- Jordforurening i tætbebyggede områder
Anders Edsen - Eksempler fra den geofysiske værktøjskasse
Frederik Ersted Christensen - SkyTEM surveys i Californien