Skip to main content

Information

Tid:  Torsdag den 1. december 2022, kl. 16.30 – 18.30  (mødenr. 99)
Sted:  COWI A/S, Havneparken, 7100 Vejle (“fysisk” møde)

Arrangører

Faglig tilrettelæggelse
Vestgruppen under ATV Jord og Grundvand
v/ miljøtekniker Steffen Gram Lauridsen, Region  Syddanmark, civilingeniør Louise Mølholm, COWI A/S , miljøplanlægger Ivar Rosendal, Favrskov Kommune og Senior Water Specialist Carsten Vigen Hansen, Tetra Pak.

Arrangør
Lisbeth Verner, ATV Jord og Grundvand, atvlv@dtu.dk

Tilmelding
Mødet er et ”gå-hjem-møde”, og deltagelse er uden beregning, men du bedes venligst tilmelde dig med en kort e-mail til lmm@cowi.com senest 28. november.

 

Præsentationer fra mødet findes nederst på siden

Mødeinformation

Tidspunkt
Torsdag den 1. december 2022, kl. 16.30 - 18.30, gå hjem møde
Sted
COWI A/S, Havneparken 1, Vejle ("fysisk" møde)

Emne

Gennem de seneste år er der sket en kraftig stigning i antallet af pesticider i vandforsyningernes analyseprogrammer. Desværre findes flere af stofferne i koncentrationer, der er over grænseværdierne. Det har haft konsekvenser for både større og mindre vandforsyninger, der i stigende grad kan have vanskeligt ved at levere drikkevand af høj kvalitet til forbrugerne. Flere og flere stoffer er blevet identificeret og flere vandforsyninger har set sig nødsaget til at lukke drikkevandsboringer. Nogle steder i landet er der ikke gode muligheder for at etablere nye kildepladser og drikkevandsboringer. På dette møde skal vi høre om renseteknologier og hvilke rammer kommunerne har for at meddele tilladelse til anvendelse af rensning af drikkevandet (videregående vandbehandling) hos vandforsyningerne.

Agenda

Se programmet her eller nedenfor

16.30 – 18.30 Velkomst
v/ miljøtekniker Steffen Gram Lauridsen, Region Syddanmark, civilingeniør Louise Mølholm, COWI A/S, miljøplanlægger Ivar Rosendal, Favrskov Kommune

Rensemetoder til pesticider
Grænseværdierne på vandværker og afværgeanlæg er under pres. Stadig flere stoffer fanges i screening i Danmark. Dette betyder, at vi aktivt skal tage stilling til rensemetoder både på drikkevandssiden men også på afværgeboringer. Der findes effektive rensemetoder og stadig nye vil udvikles i fremtiden. Erfaringer gennem mange års rensning af pesticider vil være baggrunden for, at vi i fremtiden bliver endnu bedre til i fællesskab at håndtere forureninger i de danske boringer
v/ direktør Laugesen, Kemic Vandrens A/S

Membraner og pesticidædende bakterier
I projektet MEM2BIO blev der udviklet en boringsnær teknologi til pesticidrensning af drikkevand baseret på en kombination af membraner og bionedbrydning i sandfiltre. Projektet fokuserede på bakterien MSH1, der kan mineralisere BAM fuldstændig til CO2 og vand. Til trods for at grænseværdien for BAM i mange boringer overskrides, er koncentrationen af stoffet for lav til at populationen af bakterierne og renseeffekten kan opretholdes. Ved at opkoncentrere BAM og næringsstoffer med membraner får bakterierne bedre etableringsforhold, og man kan nøjes med kun at rense koncentratet, som er et væsentlig mindre volumen. Det rensede koncentrat bruges så til at re-mineralisere permeatet fra membranen. Dette indlæg vil præsentere de erfaringer, der blev opnået ved lab- og pilottest af konceptet i MEM2BIO projektet, der blev støttet af Innovationsfonden
v/ lektor Jens Muff, Aalborg Universitet, Esbjerg

Tilladelser til videregående vandbehandling
Som udgangspunkt er det tilstrækkeligt for vandforsyninger i Danmark at benytte simpel vandbehandling til at opnå en god drikkevandskvalitet. For enkelte vandforsyninger er der dog ikke andre muligheder end videregående vandbehandling, som kræver tilladelse af kommunerne. En tilladelse gives kun undtagelsesvist. Der er en række kriterier, der skal være opfyldt, og Aarhus Kommune fortæller her om konkret case for tilladelse til kulfilter på Nordsamsø Vandværk
v/ civilingeniør Stine Elmholt Andersen, Aarhus Kommune

 Afslutning med eventuelle spørgsmål
v/ Steffen Gram Lauridsen, Region Syddanmark, civilingeniør Louise Mølholm, COWI A/S, milljøplanlægger Ivar Rosendal, Favrskov Kommune

 

OBS: Tilmelding

Mødet er et ”gå-hjem-møde”, og deltagelse er uden beregning, men du bedes venligst tilmelde dig med en kort e-mail til lmm@cowi.com senest 28. november

Præsentationer

Herunder kan du finde præsentationer fra mødet

Jens Muff - Membraner og pesticidædende bakterier
Sine Elmholt Andersen - Tilladelser til videregående vandbehandlinger