Skip to main content

Formidling og udveksling af viden om fagområdet

jord- og grundvandsforurening

Vi samler eksperter fra hele landet

Fonden arbejder aktivt for at fremme formidling og udveksling af viden om fagområdet jord- og grundvandsforurening. Gennem vores møder og aktiviteter får du ny inspiration, faglig viden om aktuelle emner og debat med kolleger.

KOMMENDE MØDERSKRIV TIL OS

Recent Posts / View All Posts

Mulighed for at søge studenterlegat i 2023

| Nyheder | No Comments
ATV-Fonden for Jord og Grundvands studenterlegat 2023 ATV Jord og Grundvands bestyrelse har besluttet at uddele legater til studerende indskrevet på danske forsknings- og uddannelsesinstitutioner, som arbejder med problemstillinger relevant…

Vintermøde 2023: 2-dages konference og temadag – 6.-7.-8. marts

| Vintermøde, Kommende møder, Nyheder | No Comments
Information Arrangør Lisbeth Verner ATV Jord og Grundvand Tlf.: 4525 2177, mobil 20229183 E-mail: atvlv@env.dtu.dk   Planlægningsgruppe for Vintermøde 2023: Chefkonsulent, ph.d., civilingeniør John Flyvbjerg/Region Hovedstaden (f), specialkonsulent, civilingeniør Julie Nyrop…

23. januar 2023: Den næste forureningstrussel – hvad kan vi gøre for at være på forkant – heldagsmøde

| Nyheder, Afholdte møder | No Comments
Information Tid: Mandag den 23. januar 2023, kl. 10.00 - 16.00  (mødenr. 01-23) Sted:  Storebælt Sinatur Hotel og Konference, Østerøvej 121, Nyborg   Arrangører Faglig tilrettelæggelse Chefkonsulent, civilingeniør, ph.d. Nanna…

1. december 2022: Renseteknologier og tilladelser, til videregående vandbehandling for pesticider – gå hjem møde – Vest

| Vestgruppen, Afholdte møder, Nyheder | No Comments
Information Tid:  Torsdag den 1. december 2022, kl. 16.30 - 18.30  (mødenr. 99) Sted:  COWI A/S, Havneparken, 7100 Vejle ("fysisk" møde) Arrangører Faglig tilrettelæggelse Vestgruppen under ATV Jord og Grundvand…

16. november 2022: Fremtidens varmeforsyning – gå hjem møde – Vest

| Nyheder, Afholdte møder, Vestgruppen | No Comments
Information Tid:  Onsdag den 16. november 2022, kl. 17.00 - 18.45  (mødenr. 95) Sted:  Via University College, Auditorium 1, Banegårdsgade 2, 8700 Horsens OBS vedr. parkering: Send en mail til…

Empowering Women in Water

| Nyheder | No Comments
Empowering Women in Water i forbindelse med IWA2022ATV Jord og Grundvands bestyrelse  besluttede i foråret at sponsorere et beløb til projektet "Empowering Women in Water" og dermed - efter ansøgning…

3. november 2022: Injektionsbaseret afværge til oprensning af forureningsfaner – State of the Art – heldagsmøde

| Nyheder, Afholdte møder | No Comments
Information Tid:  Torsdag den 3. november 2022, kl. 10.00 - 16.00  (mødenr. 92) Sted:  DGI Byen/CPH Conference, Tietgensgade 65, København Mulighed for on line deltagelse via Teams Arrangører Faglig tilrettelæggelse…

22. november 2022: Medicinrester i spildevand og miljø er det nye sort! – online gå hjem møde

| Nyheder, Kommende møder, Østgruppen, Vestgruppen | No Comments
Information Tid:  Tirsdag den 22. november 2022, kl. 16.00 - 18.00  (mødenr. 94) Sted:  online deltagelse via Teams Faglig tilrettelæggelse Østgruppen v/ chefkonsulent Nanette Schouw, Region Sjælland, og Vestgruppen v/…

Kommende møder

21/12/2022

Vintermøde 2023: 2-dages konference og temadag – 6.-7.-8. marts

28/09/2022

22. november 2022: Medicinrester i spildevand og miljø er det nye sort! – online gå hjem møde

04/07/2022

Bestyrelsen har fastlagt nye møder i efteråret 2022 og foråret 2023

Se alle kommende møder

Fondens formål og aktiviteter

Fonden arbejder aktivt for at fremme formidling og udveksling af viden om fagområdet jord- og grundvandsforurening. Gennem vores møder og aktiviteter får du ny inspiration, faglig viden om aktuelle emner og debat med kolleger.

Konkret udmøntes Fondens arbejde i at der årligt afholdes i størrelsesordenen 10 konferencer, møder, kurser og ekskursioner. Der videregives anbefalinger til nye initiativer indenfor området jord- og grundvandsforurening m.m.

Bestyrelsen samt arbejdsgrupper under denne arbejder frivilligt med at opfylde Fondens formål. Det daglige ansigt udadtil er Fondens sekretariat, som varetager den løbende kontakt til Fondens brugere og bidragydere.

Fonden er en almennyttig, erhvervsdrivende fond og dermed et nonprofit foretagende.

Læs mere om Fonden