Formidling og udveksling af viden om fagområdet

jord- og grundvandsforurening

Vi samler eksperter fra hele landet

Fonden arbejder aktivt for at fremme formidling og udveksling af viden om fagområdet jord- og grundvandsforurening. Gennem vores møder og aktiviteter får du ny inspiration, faglig viden om aktuelle emner og debat med kolleger.

KOMMENDE MØDERSKRIV TIL OS
Nyheder

9. november 2021: Generationsforureninger – heldagsmøde

Information Tirsdag den 9. november 2021, kl. 10.00 - 16.00  (mødenr. 81) Heldagsmøde i Nyborg…
Nyheder

25. oktober 2021: Utætte boringer – et problem vi skal gøre noget ved – heldagsmøde

Information Mandag den 25. oktober 2021, kl. 10.00 - 16.00  (mødenr. 80) Heldagsmøde i Nyborg…
Nyheder

29. september 2021: PFAS i jord, grundvand og overfladevand – on line heldagsmøde

Information Onsdag den 29. september 2021, kl. 9.00 - 15.00  (mødenr. 79) Heldags on-line møde…

Vintermøde

Vintermøde 2022 afholdes 8. – 9. marts

Temadag 7. marts

Kommende møder

24/09/2021

9. november 2021: Generationsforureninger – heldagsmøde

14/09/2021

25. oktober 2021: Utætte boringer – et problem vi skal gøre noget ved – heldagsmøde

26/08/2021

3. februar 2022: Pesticidmøde i samarbejde med Danske Vandværker – heldagsmøde

Se alle kommende møder

Fondens formål og aktiviteter

Fonden arbejder aktivt for at fremme formidling og udveksling af viden om fagområdet jord- og grundvandsforurening. Gennem vores møder og aktiviteter får du ny inspiration, faglig viden om aktuelle emner og debat med kolleger.

Konkret udmøntes Fondens arbejde i at der årligt afholdes i størrelsesordenen 10 konferencer, møder, kurser og ekskursioner. Der videregives anbefalinger til nye initiativer indenfor området jord- og grundvandsforurening m.m.

Bestyrelsen samt arbejdsgrupper under denne arbejder frivilligt med at opfylde Fondens formål. Det daglige ansigt udadtil er Fondens sekretariat, som varetager den løbende kontakt til Fondens brugere og bidragydere.

Fonden er en almennyttig, erhvervsdrivende fond og dermed et nonprofit foretagende.

Læs mere om Fonden