Formidling og udveksling af viden om fagområdet

jord- og grundvandsforurening

Vi samler eksperter fra hele landet

Fonden arbejder aktivt for at fremme formidling og udveksling af viden om fagområdet jord- og grundvandsforurening. Gennem vores møder og aktiviteter får du ny inspiration, faglig viden om aktuelle emner og debat med kolleger.

KOMMENDE MØDERSKRIV TIL OS
Kommende møder

25. maj 2021: Muligheder i udnyttelse af undergrunden i klimaperspektiv – on line møde

Information Tirsdag den 25. maj 2021, kl. 09.00 - 15.00 On-line deltagelse - link til…
Kommende møder

19. maj 2021: Hvad kan droner bidrage med ved undersøgelse af jordforureningers påvirkning af overfladevand – “Gå hjem møde” – On line

Information Onsdag den 19. maj 2021, kl.16.00 - 18.00 On line møde Arrangører Faglig tilrettelæggelse…
Nyheder

Grundvandsprisen 2020

Grundvandsprisen 2020 er netop tildelt ATV Jord og Grundvands nyligt afgåede næstformand, chefkonsulent, ph.d Liselotte…

Vintermøde

VIN2021 - on line møde afholdt: 09.-10.03.2021

Mødepræsentationerne kan ses her

Kommende møder

21/04/2021

25. maj 2021: Muligheder i udnyttelse af undergrunden i klimaperspektiv – on line møde

26/03/2021

19. maj 2021: Hvad kan droner bidrage med ved undersøgelse af jordforureningers påvirkning af overfladevand – “Gå hjem møde” – On line

24/11/2020

NORDROCS 2022 – konference i Oslo, september 2022

Se alle kommende møder

Fondens formål og aktiviteter

Fonden arbejder aktivt for at fremme formidling og udveksling af viden om fagområdet jord- og grundvandsforurening. Gennem vores møder og aktiviteter får du ny inspiration, faglig viden om aktuelle emner og debat med kolleger.

Konkret udmøntes Fondens arbejde i at der årligt afholdes i størrelsesordenen 10 konferencer, møder, kurser og ekskursioner. Der videregives anbefalinger til nye initiativer indenfor området jord- og grundvandsforurening m.m.

Bestyrelsen samt arbejdsgrupper under denne arbejder frivilligt med at opfylde Fondens formål. Det daglige ansigt udadtil er Fondens sekretariat, som varetager den løbende kontakt til Fondens brugere og bidragydere.

Fonden er en almennyttig, erhvervsdrivende fond og dermed et nonprofit foretagende.

Læs mere om Fonden