ATV-Fonden
for Jord og Grundvand

Bygning 115, Bygningstorvet
Danmarks Tekniske Universitet
2800 Kgs. Lyngby
   
Tlf. (+45) 45 25 21 77
Fax: (+45) 45 93 28 50
E-mail: 
atvlv@env.dtu.dk
Kommende møder
Hvordan får jeg penge til mit teknologiudviklingsprojekt?

I jordforureningsbranchen har vi mange ideer til nye metoder og produkter, men det er ikke altid, at der penge til at finansiere de mange ideer. Når vi tænker i at søge penge til innovation, så er det som regel de samme få fonde, vi konkurrerer om. Danish Soil Partnership har blandt andet som sin målsætning at fremme teknologiudvikling med et markedspotentiale.

3. september 2014  -  Gå-hjem-møde

GEO
Sødalsparken 12
8220 Brabrand


Tilmelding OBS!
Mødet er et ”gå-hjem-møde”, og deltagelse er uden beregning. Der vil dog være en let forplejning til de tilmeldte.
Tilmelding til Marianne Schou på tlf.: 8741 2358 eller This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it inden tirsdag den 2. september kl 12.

 
Lossepladser – State of the Art

Lossepladser var en af de første typer forurenede grunde, der kom fokus på, og der blev i slut 80’erne og start 90’erne udført store forskningsprojekter omkring lossepladser.
Siden faldt interessen for lossepladser. Gennem den seneste tid er der dog kommet øget fokus på lossepladser, som ofte er placeret i nedlagte råstofgrave i det åbne
land i områder med værdifuldt grundvand – bl.a. fordi lossepladserne ofte indeholder mange flere specifikke forurenende stoffer, end man har troet i første omgang.


10. september 2014
Radisson Blu Hotel Scandinavia, Margrethepladsen 1, Aarhus

Videre til tilmelding

 
Mødeoversigt


OBS: Husk tilmelding til NORDROCS 2014 konferencen i september
Klik på link'et til venstre for nærmere oplysninger


Vintermødet 2015 er fastsat til 10.-11. marts 2015 i Vingsted

 

Møder i efteråret 2014:

3. september: Hvordan får jeg penge til mit teknologiudviklingsprojekt - VEST gå hjem møde

10. september: Lossepladser - gas/gasvandring, grundvand, overfladevand

17. - 18. september:  NORDROCS 2014 i Stockholm - se nærmere på www.nordrocs.org

8. oktober: Det gode udbud

6. november: Risikovurdering og prioritering af grundvandstruende jordforureninger

26. november: Kalk/jordforurening

---

Af hensyn til mødernes praktiske planlægning modtager vi kun on line-tilmeldinger via mødeprogrammerne på hjemmesiden: klik på mødets titel og følg instruktionerne.


Vi kan desværre ikke modtage tilmeldinger via e-mail til sekretariatet


Kontakt de fagligt ansvarlige for møderne, hvis du har forslag til indlæg - men gør det i god tid før møderne afholdes!. med tilmelding

 
 

Meddelelser