ataköy escort profilleri escort ataşehir bayan ilanları ataşehir escort resimleri ve bilgileri istanbul escort bayan profil sayfası escort beylikdüzü ilanları antalya escort ilanları beylikdüzü escort profilleri escort antalya profil bilgileri escort kadıköy bayanların resimleri kadıköy escort bayan ilanları escort bayan elit profil ilanları şişli escort modellerin profilleri
ATV-Fonden
for Jord og Grundvand

Bygning 115, Bygningstorvet
Danmarks Tekniske Universitet
2800 Kgs. Lyngby
   
Tlf. (+45) 45 25 21 77
Fax: (+45) 45 93 28 50
E-mail: 
atvlv@env.dtu.dk
Nyheder og kommende møder
Hvordan kan vi lære af historien? - et friskt blik på håndteringen af ”nye” forureninger i grundvandet

Vandforsyningerne oplever igen og igen nye forureningssager i deres indvindinger. Og alligevel kan det opleves, som at forureningen ikke er ny men blot en gentagelse af historien.
BAM, MTBE, klorerede stoffer og nu PFAS, DMS og mange flere stoffer er fundet og findes udbredt i den danske drikkevandsressource. Hver gang melder de samme spørgsmål sig: Hvad er det? Er det farligt? Hvorfor finder vi nu det? Hvad skal vi gøre? og Hvorfor nu igen?


18. SEPTEMBER 2019

Radisson Blu Scandinavia Hotel
Margrethepladsen 1
Aarhus

Videre til tilmelding

 
Årstidsvariationer i kulbrinte - baggrundsniveauer i udeluft samt test af målinger for vinylchlorid i indeluft

Ved målinger for kulbrinter i indeklima vil udeluftkoncentrationer i næsten alle tilfælde være af stor betydning ved vurdering af risikoen for en uacceptabel afdampning af benzen fra en jordforurening til indeklimaet.

I Miljøprojekt 2019 "Hydrocarbon background levels in Denmark – Outdoor and indoor air" fra juni 2018 er det påvist at der er en signifikant sæsonvariation i baggrundsniveauet for benzen i udeluft, baseret på målinger i maj og november. Detaljerede målinger ved 3 boliger i 1 år viste desuden betydelig årstidsvariation for benzen i udeluft og indeklima.


24. SEPTEMBER 2019

DGE
Jelshøjvænget 11
8270 Højbjerg - Aarhus

 
Nyt om pesticider - undersøgelser og afværge

Der er i øjeblikket stor fokus i pressen på pesticider og fund af ”nye” nedbrydningsprodukter i drikkevandsforsyninger. Dette skyldes, at der i dag analyseres for flere pesticider, og at fund af disse ”nye” pesticider er en af årsagerne til lukning af vandforsyningsboringer.


10. OKTOBER 2019

Radisson Blu, H.C. Andersen Hotel / Odeon
Odeons Kvarter 1,
Odense

Videre til tilmelding

 
Indkald forslag til Vintermøde 2020

Vintermøde og/eller temadag i marts 2020 - har du spændende nyt?

ATV Jord og Grundvands årlige to-dages konference, Vintermødet, afholdes 3. og 4. marts 2020 i Vingsted Hotel og Konferencecenter ved Vejle, og du inviteres til at komme med forslag til indlæg og emner. Før vintermødet vil vi gerne tilbyde en temadag den 2. marts – et arrangement som du også kan komme med forslag til.

Konferencens fokus
Helt generelt jord- og grundvandssamarbejde på tværs. Nogle eksempler kunne være: Nye undersøgelses/afværgemetoder; Nye værktøjer til datahåndtering/-behandling/-visualisering; Nyt på indeklimafronten; §8-sager; Anvendelse af isotopfraktionering (CSIA); Pesticider – hvad er status, og hvad kan vi gøre?; Grundvandsbeskyttelse.
Andre eksempler kunne være Innovative processer; Morgendagens metoder; Klimaforandringer; FN’s verdensmål i praksis, men har du forslag inden for andre emnekredse – også meget gerne i form af ”debatindlæg” - er de ligeledes velkomne.

Sådan gør du
Har du lyst til at holde et indlæg (20 min.), at stå for en workshop (med korte indlæg og aktiv inddragelse af deltagerne), at arrangere en hel temadag - eller at komme med idéer til emner og foredragsholdere, så grib chancen,
udfyld skemaet og send ind. Skemaet kan du også hente på http://www.atv-jord-grundvand.dk. Har du flere forslag, skal hvert forslag indsendes separat. Det er vigtigt, at du på forhånd nøje overvejer, hvad de væsentligste læringspunkter fra dit indlæg er.

Speciale- og ph.d.-projekter
Speciale- og ph.d.-projekter kan blive præsenteret på posters, og vi opfordrer alle med kendskab til relevante projekter til at gøre studerende og vejledere opmærksomme på denne mulighed. Studerende med accepterede posters deltager gratis i Vintermødet mod at give en hjælpende hånd med nogle praktiske opgaver.

Deadline for indsendelse af forslag
Det udfyldte skema sender du til This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it som en word-fil (ikke pdf) senest 17. september 2019.
Kun indlæg, som er fremsendt inden fristens udløb, kommer i betragtning.

Hent: Indkald forslag Vintermøde 2020.pdf
Hent Skabelon: Skabelon til forslag Vintermoede2020.dotx

 

Hvis dit forslag kommer med i programmet

  • Deltager du som foredragsholder i vintermødet til halv pris (gælder 20-minutters foredrag på sessionerne, eller hvis du er arrangør af en workshop)
  • Skal du udarbejde en foreløbig udgave af din powerpoint-præsentation og indsende den til sekretariatet senest 17. februar 2020. En endelig udgave kan medbringes og benyttes på selve mødet – og det er denne udgave, der senere offentliggøres til deltagerne via et link og efterfølgende lægges på ATV Jord og Grundvands hjemmeside.


Vi glæder os til at modtage dit forslag. Hvis du har spørgsmål, er du selvfølgelig meget velkommen til at kontakte os. Du får besked sidst i november, om dit forslag er kommet med i programmet.


Mange hilsner
Planlægningsgruppen for Vintermøde 2020
Chefkonsulent, civilingeniør, ph.d. Liselotte Clausen, HOFOR, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Udviklings- og projektleder, civilingeniør, ph.d. Per Loll, DMR A/S, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Hydrogeolog, ph.d. Allan Pratt, Helsingør Kommune, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Civilingeniør, ph.d. Kirsten Ru?gge, COWI A/S, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Geolog, seniorforsker Peter Sandersen, GEUS, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Funktionschef Hanne Møller Jensen, Region Sjælland
Specialkonsulent, civilingeniør Julie Nyrop Albers, Roskilde Kommune

 

_______________________________________________________________

Vedr. EU’s Persondataforordning  -  GDPR

Hvis du har tilmeldt dig ATV Jord og Grundvands info-mailliste, er din e-mailadresse registreret på en samlet liste. Vi bruger udelukkende din e-mailadresse til at sende dig information om ATV Jord og Grundvands møder, konferencer og evt. andre aktiviteter inden for vores arbejdsområde, og den bliver aldrig delt med 3. part.
Hvis du har været tilmeldt et af vores møder, vil dine kontaktoplysninger alene blive anvendt internt i ATV Jord og Grundvand til registrering af din deltagelse og til fakturering samt tilføjet vores e-mailliste. Oplysningerne bliver aldrig delt med 3. part.
Du kan selvfølgelig til enhver tid framelde dig i en kort e-mail til This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it . Så vil din e-mailadresse blive slettet fra maillisten med det samme.
_________________________________________________________________________________

 
Mødeoversigt

Møder i foråret 2019:

4. marts: Temadag 1: Soil Mixing som afværgemetode

4. marts: Temadag 2: Hvad vil vi med vores grundvand?

5.-6. marts: Vintermøde i Vingsted

9. april: Bæredygtig (og lovlig!) jordhåndtering

6. maj: Gå hjem møde (Øst) - Grundvandsbeskyttelse i boringsnære beskyttelsesområder

6. juni: Gå hjem møde (Vest) - Grundvandsbeskyttelse i boringsnæte beskyttelsesområder

18. juni: Perspektivering af digitalisering af data

20. juni: Gå hjem møde (Øst) - Testgrunden Tujavej, Køge

 

Møder i efteråret 2019:

27. august: Gå hjem møde (Vest) - Kviksølv i jord, luft og grundvand - et overset problem?

2.-3. september: Kursus om Bæredygtig jordhåndtering - arrangeret i samarbejde med DAKOFA

18. september: Hvordan kan vi lære af historien? (Late lessons, early warnings)

24. september: Gå hjem møde (Vest) - Årstidsvariationer i kulbrinte - baggrundsniveauer i udeluft samt test af målinger for vinylchrlorid i indeluft

10. oktober:  Nyt om pesticider  -  undersøgelser og afværge

5. november: Risiko i forhold til grænseværdier, sundhedsrisiko ift jordforureninger

28. november: Afværge af grundvandsfaner

 

Møder i foråret 2020

28. januar: Jordhåndtering, version 2.0 + §8

2. marts: Temadag (e) i forbindelse med Vintermøde

3.-4. marts: Vintermøde

22. april: Tillid til drikkevandet og kommunikation om nyfundne stoffer

14. maj: Lossepladser

18. juni: Debatmøde - hvorfor er der ikke sket noget de seneste 30 år?

 

Af hensyn til mødernes praktiske planlægning modtager vi kun on line-tilmeldinger via mødeprogrammerne på hjemmesiden: klik på mødets titel og følg instruktionerne.

Vi kan desværre ikke modtage tilmeldinger via e-mail til sekretariatet

Kontakt de fagligt ansvarlige for møderne, hvis du har forslag til indlæg - men gør det i god tid før møderne afholdes!.

 
 

Andre Aktiviteter