ATV-Fonden
for Jord og Grundvand

Bygning 115, Bygningstorvet
Danmarks Tekniske Universitet
2800 Kgs. Lyngby
   
Tlf. (+45) 45 25 21 77
Fax: (+45) 45 93 28 50
E-mail: 
atvlv@env.dtu.dk
Kommende møder
Kortlægningsmetoder til ressourcevurdering af grundvandsressourcen

Viden og kortlægning af den grundvandsmæssige ressource har altid været vigtigt element for vandforsyninger og ressourceforvaltningen i kommunerne. I de nationale vandplaner er der opstillet nogle overordnede kravværdier for den gennemsnitlige årlige indvinding, hvilket stiller øget krav til fokus på optimal udnyttelse af grundvandsressourcen.

28. oktober 2015 - Gå-hjem-møde

DTU Miljø
Bygningstorvet – Bygning 113 – Lokale 011
(Også indgang gennem bygning 115)


Mødet er et ”gå-hjem-møde”, og deltagelse er uden beregning. Vi opfordrer dog til at tjekke vores hjemmeside www.atv-jord-grundvand.dk inden mødets afholdelse for evt. ændringer.

 
Vandindvindingens påvirkning af ferskvandsressourcen - Water Footprint, vandbalance og miljøindikatorer

Mødet vil med udgangspunkt i grundvandsindvinding give indblik i de nyeste indikatorer for påvirkningen af vandressourcen, den lokale vandbalance og miljøet.

Dernæst vil vi høre, hvordan påvirkningen af ferskvandsressourcen kan opgøres i et ”Water Footprint”, der kan anvendes i benchmarking af vandforsyningen, prioritering af indvindingen fra forskellige kildepladser, samt indgå i forsyningernes opgørelse af deres samlede miljøpåvirkning, fx CO2-udledning og næringsstofbelastning.


5. november 2015

DGI Byen/CPH Conference
Tietgensgade 66
1704 København V

Videre til tilmelding

 
Indkald forslag til Vintermøde 2016

Har du forslag til et indlæg på Vintermøde og temadag i marts 2016?

ATV Jord og Grundvands årlige to-dages konference, Vintermødet, afholdes 8. og 9. marts 2016 i Vingsted Hotel- og konferencecenter ved Vejle, og du inviteres til at komme med forslag til indlæg og emner. Før
vintermødet vil vi gerne tilbyde en temadag den 7. marts – et arrangement som du også kan komme med forslag til.

Hent: Indkald forslag Vintermøde 2016.pdf
Hent Skabelon: Skabelon til forslag Vintermøde 2016.dot

 
Mødeoversigt

Dato for vintermødet i 2016 er 8.-9. marts  -  temadag 7. marts

Deadline for indsendelse af forslag til vintermødets program er 15. september. 

 

Møder i efteråret 2015

3. september: Bustur - Tour de Collstrop og Skovlunde

10. september: Drikkevandskvalitet hos enkeltindvindere

16. september: Gå hjem møde (Øst): Quantification of contaminant mass flux in groundwater - recent advances and techniques

17. september: Gå hjem møde (Vest): Geoprobe - dynamiske undersøgelsesmetoder

23. september: Gå hjem møde (Øst): Boretilsyn

6. oktober: Gå hjem møde (Vest): Differenstryk over/under gulv samt i kloakker

8. oktober: Nye stoffer

5. november: Vandindvindingers påvirkning af ferskvandsressourcen - Water Footprint, vandbalance og miljøindikatorer

26. november: Indeklimaafværge

---

Møder i foråret 2016

27. januar: Formidling af risiko til ikke-eksperter

7. marts: Temadag

8.-9. marts: Vintermøde

13. april: Moniterings- og driftssager

31. maj: Pesticider i grundvandet

21. juni: Datahåndtering - tolkning af jord-  og grundvandsforurening

Oplyses senere: Bustur til store bygge- og anlægsprojekter

 

Af hensyn til mødernes praktiske planlægning modtager vi kun on line-tilmeldinger via mødeprogrammerne på hjemmesiden: klik på mødets titel og følg instruktionerne.


Vi kan desværre ikke modtage tilmeldinger via e-mail til sekretariatet

 

Kontakt de fagligt ansvarlige for møderne, hvis du har forslag til indlæg - men gør det i god tid før møderne afholdes!.