ATV-Fonden
for Jord og Grundvand

Bygning 115, Bygningstorvet
Danmarks Tekniske Universitet
2800 Kgs. Lyngby
   
Tlf. (+45) 45 25 21 77
Fax: (+45) 45 93 28 50
E-mail: 
atvlv@env.dtu.dk
Kommende møder
Nedbrydning af miljøfremmede stoffer i umættet og mættet zone

De fleste miljøfremmede stoffer nedbrydes biologisk i større eller mindre grad i jord og grundvand. Og selv en lav nedbrydningsrate kan betyde alverden til forskel i de risikovurderinger, vi laver, da opholdstiden ofte er lang. Men hvornår er det i orden at inkludere nedbrydning, og hvor sikre skal vi være på det?

28. januar 2015
Schæffergården
Jægersborg Allé 166
Gentofte

Videre til tilmelding

 
Programmer til Temadag og Vintermøde 2015

Abstract Opsætning 2015
Abstract - opsætning vintermøde 2015.dotx


Vintermøde Program
Vintermøde 2015 - program.pdf


Oplysninger vedr. tilmelding til Temadag mandag den 9. marts 2015 og/eller Vintermøde tirsdag og onsdag den 10. og 11. marts 2015

OBS! Det er desværre først muligt at tilmelde sig Temadag og/eller Vintermødet en af de kommende dage...

 
Mødeoversigt

 

Møder i foråret 2015

28. januar: Nedbrydning af miljøfremmede stoffer i umættet og mættet zone

9. marts: Temadag: Udnyttelse af jord og grundvand til varmeoptag og varmelagring)

10.-11. marts: Vintermøde 2015

14. april: Grund- og drikkevandskvalitet

28. maj: Grundvandskortlægning og indsatsplaner

17. juni: Basistilstandsrapporten

---

Mødei i efteråret 2015

10. september: Drikkevandskvalitet hos enkeltindvindere

8. oktober: Nye stoffer

5. november: Water footprint

26. november: Indeklimaafværge

Af hensyn til mødernes praktiske planlægning modtager vi kun on line-tilmeldinger via mødeprogrammerne på hjemmesiden: klik på mødets titel og følg instruktionerne.


Vi kan desværre ikke modtage tilmeldinger via e-mail til sekretariatet


Kontakt de fagligt ansvarlige for møderne, hvis du har forslag til indlæg - men gør det i god tid før møderne afholdes!.

 
 

Meddelelser