ATV-Fonden
for Jord og Grundvand

Bygning 115, Bygningstorvet
Danmarks Tekniske Universitet
2800 Kgs. Lyngby
   
Tlf. (+45) 45 25 21 77
Fax: (+45) 45 93 28 50
E-mail: 
atvlv@env.dtu.dk
Kommende møder
Nyt om indeklima - undersøgelsesmetoder og risikovurdering

Indeklima er en dansk "evergreen", og vi kan på dette område bryste os af at være på forkant med udviklingen - også set i et internationalt perspektiv. Selv amerikanerne, med deres militærbaser og testgrunde med ph.d.-studier på samlebånd, er interesserede i at kikke os over skulderen. De tænker selv, at de er omkring 5 år bagud ift. vores vidensniveau på nogle af de undersøgelsestekniske metoder, men selvfølgelig kan vi også lære noget den anden vej.

15. september 2016
Radisson Blu Hotel Scandinavia
Margrethepladsen 1
Aarhus


Videre til tilmelding

 
Mødeoversigt

Husk NORDROCS konference i september 2016 i Helsingfors

Se mere på www.nordrocs.org

---

Møder i efteråret 2016

30. august: Gå hjem møde - Vest: Fremvisning af Rye Kraftvarmeværk

15. september: Nyt om indeklima - undersøgelsesmetoder og risikovurdering

13. oktober: DNA-metoder til analyse og vurdering af grundvandsrisici

1. november: Dynamik i afgrænsning af indvindingsoplande, OSD og BNBO - muligheder og udfordringer

29. november: Grundrisk

---

Møder i foråret 2017

25. januar: Big Data - morgendagens værktøjer

6. marts: Temadag

7.-8. marts: Vintermøde 2017

25. april: Jordforureningsindsatsen - hvad nytter det?

30. maj: Ny kvælstofregulering

20. juni: Alternativ vandhåndtering

Oplyses senere: Bustur til store bygge- og anlægsprojekter

 

Af hensyn til mødernes praktiske planlægning modtager vi kun on line-tilmeldinger via mødeprogrammerne på hjemmesiden: klik på mødets titel og følg instruktionerne.

Vi kan desværre ikke modtage tilmeldinger via e-mail til sekretariatet

Kontakt de fagligt ansvarlige for møderne, hvis du har forslag til indlæg - men gør det i god tid før møderne afholdes!.