ATV-Fonden
for Jord og Grundvand

Bygning 115, Bygningstorvet
Danmarks Tekniske Universitet
2800 Kgs. Lyngby
   
Tlf. (+45) 45 25 21 77
Fax: (+45) 45 93 28 50
E-mail: 
atvlv@env.dtu.dk
Kommende møder
Drikkevandskvalitet hos enkeltindvindere

Fokus i grundvandssammenhæng er oftest rettet mod de primære magasiner til vandværkerne.
Men rigtig mange borgere ude i det åbne land har deres egen forsyning, og de trækker typisk vand fra mere terrænnære grundvandsmagasiner. Dermed er det også ofte noget mere sårbart grundvand end det dybereliggende.


10. september 2015
Radisson Blu, Scandinavia
Margrethepladsen 1
Aarhus

Videre til tilmelding

 
Mødeoversigt

Dato for vintermødet i 2016 er 8.-9. marts  -  temadag 7. marts

Deadline for indsendelse af forslag til vintermødets program er 15. september. Invitation til at komme med forlag udsendes medio august.

 

Møder i efteråret 2015

3. september: Bustur - Tour de Collstrop og Skovlunde (program og yderligere info på vej)

10. september: Drikkevandskvalitet hos enkeltindvindere

8. oktober: Nye stoffer

5. november: Water footprint

26. november: Indeklimaafværge

---

Møder i foråret 2016

29. januar: Formidling af risiko til ikke.eksperter

7. marts: Temadag

8.-9. marts: Vintermøde

13. april: Moniterings- og driftssager

31. maj: Pesticider i grundvandet

21. juni: Datahåndtering - tolkning af jord-  og grundvandsforurening

Oplyses senere: Bustur til store bygge- og anlægsprojekter

 

Af hensyn til mødernes praktiske planlægning modtager vi kun on line-tilmeldinger via mødeprogrammerne på hjemmesiden: klik på mødets titel og følg instruktionerne.


Vi kan desværre ikke modtage tilmeldinger via e-mail til sekretariatet

 

Kontakt de fagligt ansvarlige for møderne, hvis du har forslag til indlæg - men gør det i god tid før møderne afholdes!.