ATV-Fonden
for Jord og Grundvand

Bygning 115, Bygningstorvet
Danmarks Tekniske Universitet
2800 Kgs. Lyngby
   
Tlf. (+45) 45 25 21 77
Fax: (+45) 45 93 28 50
E-mail: 
atvlv@env.dtu.dk
Kommende møder
Mødeoversigt

Nye medlemmer i bestyrelsen for ATV Jord og Grundvand pr maj 2016
Det glæder os at byde velkommen til tre nye medlemmer af bestyrelsen for ATV Jord og Grundvand:
Funktionschef Hanne Møller Jensen, Region Sjælland, civilingeniør Jens Aabling, Miljøstyrelsen, og
lektor Jens Muff, Aalborg Universitet.
Samtidig er teamleder, civilingeniør, ph.d. Liselotte Clausen, Krüger A/S, udpeget som ny næstformand for bestyrelsen.

Bestyrelsen takker de tre afgående bestyrelsesmedlemmer, Nina Tuxen Region Hovedstaden (næstformand), civilingeniør Ole Kiilerich, Miljøstyrelsen og geolog Mads Terkelsen,Udenrigsministeriet (tidl. Region Hovedstaden) for en stor og engageret indsats i bestyrelsens arbejde.

---

Husk NORDROCS konference i september 2016 i Helsingfors
Se mere på www.nordrocs.org

---

Møder i foråret 2016

27. januar: Formidling af risiko til ikke-eksperter

7. marts: Temadag 1: Helhedsorienteret, bæredygtig jordhåndtering
7. marts: Temadag 2: Geofysik og geologi i forureningssager - nyeste viden

8.-9. marts: Vintermøde

13. april: Moniterings- og driftssager

26. april: Radon - forekomst og indeklimasikring - gå hjem møde - Vest

27. april: Skifergas - gå hjem møde - Øst

31. maj: Pesticider i grundvandet

21. juni: Datahåndtering - tolkning af jord-  og grundvandsforurening

22. juni: Urbane geologiske modeller - gå hjem møde - Vest

Oplyses senere: Bustur til store bygge- og anlægsprojekter


Møder i efteråret 2016

15. september: Indeklima - undersøgelsesmetoder og risikovurdering

13. oktober: DNA-metoder til analyse og vurdering af grundvandsrisici

1. november: OSD og grundvandsdannende oplande - hvad er det?

29. november: Grundrisk

 

Af hensyn til mødernes praktiske planlægning modtager vi kun on line-tilmeldinger via mødeprogrammerne på hjemmesiden: klik på mødets titel og følg instruktionerne.

Vi kan desværre ikke modtage tilmeldinger via e-mail til sekretariatet

Kontakt de fagligt ansvarlige for møderne, hvis du har forslag til indlæg - men gør det i god tid før møderne afholdes!.