ATV-Fonden
for Jord og Grundvand

Bygning 115, Bygningstorvet
Danmarks Tekniske Universitet
2800 Kgs. Lyngby
   
Tlf. (+45) 45 25 21 77
Fax: (+45) 45 93 28 50
E-mail: 
atvlv@env.dtu.dk
Kommende møder
Beskyttelse og forvaltning af grundvand i dag og i fremtiden

Den statslige kortlægning af grundvandsressourcen ved Naturstyrelsen startede for 15 år eller 2 mia. kr. siden og bliver formentlig forlænget frem til 2020 med forventet vedtagelse af lovforslag nr. L 155 i år.

28. maj 2015
Radisson Blu H.A. Andersen Hotel
Claus Bergs Gade 7
5000 Odense C

Videre til tilmelding

 
Mødeoversigt

 

Husk AquaConSoil konference 9. - 12. juni 2015 i Bella Center. Tilmeldingen er åben - Se www.aquaconsoil.org


Møder i foråret 2015

28. januar: Nedbrydning af miljøfremmede stoffer i umættet og mættet zone

25. februar: Gå hjem møde - Vest: Konceptuelle modeller for forurenet jord -muligheder og udfordringer

9. marts: Temadag: Udnyttelse af jord og grundvand til varmeoptag og varmelagring)

10.-11. marts: Vintermøde 2015

25. marts - gå hjem møde - Øst: Perfluorerede stoffer - hvad er det for stoffer, og er det et problem

14. april: Kvaliteten af grund- og drikkevand i forhold til sundhed og økonomi

28. maj: Beskyttelse og forvaltning af grundvand i dag og i fremtiden

17. juni: Basistilstandsrapporten

---

Møder i efteråret 2015

10. september: Drikkevandskvalitet hos enkeltindvindere

8. oktober: Nye stoffer

5. november: Water footprint

26. november: Indeklimaafværge

Af hensyn til mødernes praktiske planlægning modtager vi kun on line-tilmeldinger via mødeprogrammerne på hjemmesiden: klik på mødets titel og følg instruktionerne.


Vi kan desværre ikke modtage tilmeldinger via e-mail til sekretariatet


Kontakt de fagligt ansvarlige for møderne, hvis du har forslag til indlæg - men gør det i god tid før møderne afholdes!.

 
 

Meddelelser