ATV-Fonden
for Jord og Grundvand

Bygning 115, Bygningstorvet
Danmarks Tekniske Universitet
2800 Kgs. Lyngby
   
Tlf. (+45) 45 25 21 77
Fax: (+45) 45 93 28 50
E-mail: 
atvlv@env.dtu.dk
Kommende møder
Geofysik i klimatilpasning – de oversete data?

Både kommuner og vandforsyninger i hele landet er lige nu i stor stil i gang med enten at planlægge eller udføre klimatilpasningsprojekter. Mange af disse klimatilpasningsprojekter involverer en interaktion med de overfladenære jordarter. En af de vigtigste faktorer, når effektiviteten samt kapaciteten af mange klimatilpasningsprojekter skal belyses, er kendskabet til de overfladenære jordarters hydrogeologi f.eks. i form af jordens infiltrationskapacitet.

2. december 2015 - Gå-hjem-møde

VIA University College
Chr. M. Østergaardsvej 4, lokale D301
8700 Horsens


Mødet er et ”gå-hjem-møde”, og deltagelse er uden beregning. Vi opfordrer dog til at tjekke vores hjemmeside www.atv-jord-grundvand.dk inden mødets afholdelse for evt. ændringer.

 
Mødeoversigt

Husk: Dealine for indsendelse af abstracts til NORDROCS 2016 er 31. januar 2016.
Se mere på www.nordrocs.org


Vintermødet i 2016 afholdes 8.-9. marts  -  temadag 7. marts
Vingsted Hotel- og Konferencecenter, Bredsten v/Vejle

 

Møder i efteråret 2015

3. september: Bustur - Tour de Collstrop og Skovlunde

10. september: Drikkevandskvalitet hos enkeltindvindere

16. september: Gå hjem møde (Øst): Quantification of contaminant mass flux in groundwater - recent advances and techniques

17. september: Gå hjem møde (Vest): Geoprobe - dynamiske undersøgelsesmetoder

23. september: Gå hjem møde (Øst): Boretilsyn

6. oktober: Gå hjem møde (Vest): Differenstryk over/under gulv samt i kloakker

8. oktober: Nye stoffer

28. oktober: Gå hjem møde (Øst): Kortlægningsmetoder til ressourcevurdering af grundvandsressourcen

5. november: Vandindvindingers påvirkning af ferskvandsressourcen - Water Footprint, vandbalance og miljøindikatorer

26. november: Indeklimaafværge

2. december: Gå hjem møde (Vest): Gefysik i klimatilpasnig

---

Møder i foråret 2016

27. januar: Formidling af risiko til ikke-eksperter

7. marts: Temadag

8.-9. marts: Vintermøde

13. april: Moniterings- og driftssager

31. maj: Pesticider i grundvandet

21. juni: Datahåndtering - tolkning af jord-  og grundvandsforurening

Oplyses senere: Bustur til store bygge- og anlægsprojekter

 

Af hensyn til mødernes praktiske planlægning modtager vi kun on line-tilmeldinger via mødeprogrammerne på hjemmesiden: klik på mødets titel og følg instruktionerne.


Vi kan desværre ikke modtage tilmeldinger via e-mail til sekretariatet

 

Kontakt de fagligt ansvarlige for møderne, hvis du har forslag til indlæg - men gør det i god tid før møderne afholdes!.

 
 

Meddelelser