ATV-Fonden
for Jord og Grundvand

Bygning 115, Bygningstorvet
Danmarks Tekniske Universitet
2800 Kgs. Lyngby
   
Tlf. (+45) 45 25 21 77
Fax: (+45) 45 93 28 50
E-mail: 
atvlv@env.dtu.dk
Kommende møder
Tour de Collstrop og Innovationsgaragen

Vi gentager succesen og inviterer igen i år på ekskursion til spændende jord- og grundvandsprojekter.

Denne gang er fokus på Region Hovedstadens udviklingsprojekter i hhv. Innovationsgaragen i Skovlunde og på Collstropgrunden i Hillerød. Projekterne, der præsenteres, er bl.a. elektrokemisk baserede metoder, herunder EK-ISCO, hvor strømmen anvendes til både at fordele og aktivere oxidationsmidler til klorerede opløsningsmidler i moræneler og elektrodialyse, der fjerner tungmetaller fra en suspension. Begge metoder afprøves på lokaliteterne i pilotskala.

OBS: Husk praktisk påklædning og solidt fodtøj, gerne gummistøvler.


3. september 2015
Høje Tåstrup Station
Banestrøget ved Hovedindgangen (Lyngby Turistfart)

Videre til tilmelding

 
Drikkevandskvalitet hos enkeltindvindere

Fokus i grundvandssammenhæng er oftest rettet mod de primære magasiner til vandværkerne.
Men rigtig mange borgere ude i det åbne land har deres egen forsyning, og de trækker typisk vand fra mere terrænnære grundvandsmagasiner. Dermed er det også ofte noget mere sårbart grundvand end det dybereliggende.


10. september 2015
Radisson Blu, Scandinavia
Margrethepladsen 1
Aarhus

Videre til tilmelding

 
Quantification of contaminant mass flux in groundwater – recent advances and techniques

Mass discharge (mass/time) and mass flux (mass/time/area) estimation techniques are being used more frequently due to recent advances in available measurement methods.
Mass discharge is a relevant metric for risk assessment as well as remedial performance assessment since contaminant mass emitted to groundwater (or surface water) per time is a better estimate of source strength than traditional concentration measurements.

16. september 2015 - Gå-hjem-møde
DTU Miljø
Miljøvej, Bygning 113, lokale 011
(også indgang via Bygningstorvet, Bygning 115)

 


Mødet er et ”gå-hjem-møde”, og deltagelse er uden beregning. Vi opfordrer dog til at tjekke vores hjemmeside www.atv-jord-grundvand.dk inden mødets afholdelse for evt. ændringer.

 
Nye stoffer

Fokus i grundvandssammenhæng er oftest rettet mod de primære magasiner til vandværkerne.
Men rigtig mange borgere ude i det åbne land har deres egen forsyning, og de trækker typisk vand fra mere terrænnære grundvandsmagasiner. Dermed er det også ofte noget mere sårbart grundvand end det dybereliggende.


8. oktober 2015
Radisson Blu
H.C. Andersen Hotel
Claus Bergs Gade 7
Odense

Videre til tilmelding

 
Indkald forslag til Vintermøde 2016

Har du forslag til et indlæg på Vintermøde og temadag i marts 2016?

ATV Jord og Grundvands årlige to-dages konference, Vintermødet, afholdes 8. og 9. marts 2016 i Vingsted Hotel- og konferencecenter ved Vejle, og du inviteres til at komme med forslag til indlæg og emner. Før
vintermødet vil vi gerne tilbyde en temadag den 7. marts – et arrangement som du også kan komme med forslag til.

Hent: Indkald forslag Vintermøde 2016.pdf
Hent Skabelon: Skabelon til forslag Vintermøde 2016.dot

 
Mødeoversigt

Dato for vintermødet i 2016 er 8.-9. marts  -  temadag 7. marts

Deadline for indsendelse af forslag til vintermødets program er 15. september. 

 

Møder i efteråret 2015

3. september: Bustur - Tour de Collstrop og Skovlunde

10. september: Drikkevandskvalitet hos enkeltindvindere

16. september: Gå hjem møde (Øst): Quantification of contaminant mass flux in groundwater - recent advances and techniques

8. oktober: Nye stoffer

5. november: Vandindvindingers påvirkning af ferskvandsressourcen - Water Footprint, vandbalance og miljøindikatorer

26. november: Indeklimaafværge

---

Møder i foråret 2016

27. januar: Formidling af risiko til ikke-eksperter

7. marts: Temadag

8.-9. marts: Vintermøde

13. april: Moniterings- og driftssager

31. maj: Pesticider i grundvandet

21. juni: Datahåndtering - tolkning af jord-  og grundvandsforurening

Oplyses senere: Bustur til store bygge- og anlægsprojekter

 

Af hensyn til mødernes praktiske planlægning modtager vi kun on line-tilmeldinger via mødeprogrammerne på hjemmesiden: klik på mødets titel og følg instruktionerne.


Vi kan desværre ikke modtage tilmeldinger via e-mail til sekretariatet

 

Kontakt de fagligt ansvarlige for møderne, hvis du har forslag til indlæg - men gør det i god tid før møderne afholdes!.