ATV-Fonden
for Jord og Grundvand

Bygning 115, Bygningstorvet
Danmarks Tekniske Universitet
2800 Kgs. Lyngby
   
Tlf. (+45) 45 25 21 77
Fax: (+45) 45 93 28 50
E-mail: 
atvlv@env.dtu.dk
Kommende møder
Mødeoversigt

 

Vintermødet 2015 er fastsat til 10.-11. marts 2015 i Vingsted

 

Møder i efteråret 2014

3. september: Hvordan får jeg penge til mit teknologiudviklingsprojekt - VEST gå hjem møde

10. september: Lossepladser - gas/gasvandring, grundvand, overfladevand

17. - 18. september:  NORDROCS 2014 i Stockholm - se nærmere på www.nordrocs.org

22. september: Forurenede opsprækkede bjergarter - karakterisering, naturlig nedbrydning og termisk oprensning - ØST gå hjem møde

2. oktober: Grundvandsbeskyttelse - hvor står vi, og hvordan kommer vi videre? - ØST gå hjem møde

8. oktober: Det gode udbud

6. november: Risikovurdering og prioritering af grundvandstruende jordforureninger

26. november: Kalk/jordforurening

---

Møder i foråret 2015

28. januar: Nedbrydning af miljøfremmede stoffer i umættet og mættet zone

9. marts: Temadag (emne/titel oplyses senere)

10.-11. marts: Vintermøde 2015

14. april: Grund- og drikkevandskvalitet

28. maj: Grundvandskortlægning og indsatsplaner

17. juni: Basistilstandsrapporten

---

Af hensyn til mødernes praktiske planlægning modtager vi kun on line-tilmeldinger via mødeprogrammerne på hjemmesiden: klik på mødets titel og følg instruktionerne.


Vi kan desværre ikke modtage tilmeldinger via e-mail til sekretariatet


Kontakt de fagligt ansvarlige for møderne, hvis du har forslag til indlæg - men gør det i god tid før møderne afholdes!.

 
 

Meddelelser