ATV-Fonden
for Jord og Grundvand

Bygning 115, Bygningstorvet
Danmarks Tekniske Universitet
2800 Kgs. Lyngby
   
Tlf. (+45) 45 25 21 77
Fax: (+45) 45 93 28 50
E-mail: 
atvlv@env.dtu.dk
Kommende møder
Risikovurdering og prioritering af grundvandstruende jordforureninger

I regionernes rapport om status for jordforureningsopgaven 2012 forventes restopgaven for grundvandstruende jordforureninger at være på omkring 8.600 grunde, hvoraf ca. 7.700 kræve videregående undersøgelser og 2.600 oprensning. De metoder, der anvendes til risikovurdering og prioritering, er afgørende for det antal af grunde, der skal håndteres i grundvandsindsatsen, og i sidste ende mængden af grundvand, der reddes fra forurening.

6. november 2014
DGI/CPH Conference
Tietgensgade 65
København

Videre til tilmelding

 
Forurening i vores kalk magasiner - hvad er problemet, og hvordan handler vi?

Hvad gør vi, når forureningen er nået ned i kalken?
De seneste år har der været arbejdet fokuseret med undersøgelse og afværge af terrænnære forureningskilder i kvartære aflejringer. Indsatsen har været god og effektiv – men er i flere tilfælde kommet for sent, og forureningen har nået at sprede sig til de underliggende aflejringer, der udgør de primære drikkevandsmagasiner. Magasinerne findes ofte i dybtliggende kalkaflejringer.


26. november 2014
Schæffergården
Jægersborg Allé 166
Gentofte

Videre til tilmelding

 
Mødeoversigt

 

Vintermødet 2015 er fastsat til 10.-11. marts 2015 i Vingsted

 

Møder i efteråret 2014

3. september: Hvordan får jeg penge til mit teknologiudviklingsprojekt - VEST gå hjem møde

10. september: Lossepladser - gas/gasvandring, grundvand, overfladevand

17. - 18. september:  NORDROCS 2014 i Stockholm - se nærmere på www.nordrocs.org

22. september: Forurenede opsprækkede bjergarter - karakterisering, naturlig nedbrydning og termisk oprensning - ØST gå hjem møde

2. oktober: Grundvandsbeskyttelse - hvor står vi, og hvordan kommer vi videre? - ØST gå hjem møde

8. oktober: Det gode udbud

6. november: Risikovurdering og prioritering af grundvandstruende jordforureninger

26. november: Kalk/jordforurening

---

Møder i foråret 2015

28. januar: Nedbrydning af miljøfremmede stoffer i umættet og mættet zone

9. marts: Temadag (emne/titel oplyses senere)

10.-11. marts: Vintermøde 2015

14. april: Grund- og drikkevandskvalitet

28. maj: Grundvandskortlægning og indsatsplaner

17. juni: Basistilstandsrapporten

 

Af hensyn til mødernes praktiske planlægning modtager vi kun on line-tilmeldinger via mødeprogrammerne på hjemmesiden: klik på mødets titel og følg instruktionerne.


Vi kan desværre ikke modtage tilmeldinger via e-mail til sekretariatet


Kontakt de fagligt ansvarlige for møderne, hvis du har forslag til indlæg - men gør det i god tid før møderne afholdes!.

 
 

Meddelelser