ATV-Fonden
for Jord og Grundvand

Bygning 115, Bygningstorvet
Danmarks Tekniske Universitet
2800 Kgs. Lyngby
   
Tlf. (+45) 45 25 21 77
Fax: (+45) 45 93 28 50
E-mail: 
atvlv@env.dtu.dk
Kommende møder
Beskyttelse og forvaltning af grundvand i dag og i fremtiden

Den statslige kortlægning af grundvandsressourcen ved Naturstyrelsen startede for 15 år eller 2 mia. kr. siden og bliver formentlig forlænget frem til 2020 med forventet vedtagelse af lovforslag nr. L 155 i år.

28. maj 2015
Radisson Blu H.A. Andersen Hotel
Claus Bergs Gade 7
5000 Odense C

Videre til tilmelding

 
Basistilstandsrapporten

Reglerne om basistilstandsrapport i henhold til IE-direktivet trådte i kraft i januar 2013.
Der er allerede gennemført basistilstandsundersøgelser på en del virksomheder, og der begynder at tegne sig en praksis. Desuden har EU-Kommissionen i maj 2014 udgivet en vejledning om basistilstandsrapporten. På mødet vil de administrative og tekniske forhold ved basistilstandsrapporten blive gennemgået, herunder hvornår en virksomhed skal lave basistilstandsrapport, hvad rapporten skal omfatte og principperne for den tekniske undersøgelse.


17. juni 2015
Schæffergården
Jægersborg Allé 166
2820 Gentofte

Videre til tilmelding

 
Perfluorerede stoffer - hvad er det for stoffer, og er de et problem?

PFAS (per- og polyfluoralkylforbindelser) har bl.a. været anvendt til tekstil- og papirimprægnering og i slukningsskum på brandøvelsespladser og er fundet i vores grundvand flere steder i landet ved forurenede grunde. I vores nabolande har stofferne været årsag til lukning af kildepladser.

18. juni 2015  -  Gå-hjem-møde
GEUS
Lyseng Allé 1
8270 Højbjerg


Tilmelding OBS!
Af hensyn til forplejning, så tilmeld dig venligst til Lærke Thorling tlf.: 2055 5260 eller pr. mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it inden tirsdag den 16. juni 2015.


Mødet er et ”gå-hjem-møde”, og deltagelse er uden beregning. Vi opfordrer dog til at tjekke vores hjemmeside www.atv-jord-grundvand.dk inden mødets afholdelse for evt. ændringer.

 
Mødeoversigt

 

Husk AquaConSoil konference 9. - 12. juni 2015 i Bella Center. Tilmeldingen er åben - Se www.aquaconsoil.org


Møder i foråret 2015

28. januar: Nedbrydning af miljøfremmede stoffer i umættet og mættet zone

25. februar: Gå hjem møde - Vest: Konceptuelle modeller for forurenet jord -muligheder og udfordringer

9. marts: Temadag: Udnyttelse af jord og grundvand til varmeoptag og varmelagring)

10.-11. marts: Vintermøde 2015

25. marts - gå hjem møde - Øst: Perfluorerede stoffer - hvad er det for stoffer, og er det et problem

14. april: Kvaliteten af grund- og drikkevand i forhold til sundhed og økonomi

28. maj: Beskyttelse og forvaltning af grundvand i dag og i fremtiden

17. juni: Basistilstandsrapporten

---

Møder i efteråret 2015

10. september: Drikkevandskvalitet hos enkeltindvindere

8. oktober: Nye stoffer

5. november: Water footprint

26. november: Indeklimaafværge

Af hensyn til mødernes praktiske planlægning modtager vi kun on line-tilmeldinger via mødeprogrammerne på hjemmesiden: klik på mødets titel og følg instruktionerne.


Vi kan desværre ikke modtage tilmeldinger via e-mail til sekretariatet


Kontakt de fagligt ansvarlige for møderne, hvis du har forslag til indlæg - men gør det i god tid før møderne afholdes!.

 
 

Meddelelser