ATV-Fonden
for Jord og Grundvand

Bygning 115, Bygningstorvet
Danmarks Tekniske Universitet
2800 Kgs. Lyngby
   
Tlf. (+45) 45 25 21 77
Fax: (+45) 45 93 28 50
E-mail: 
atvlv@env.dtu.dk
Kommende møder
Radon – forekomst og indeklimasikring

Østgruppen i ATV Jord og Grundvand har fået mulighed for at præsentere et oplæg om de amerikanske indsigter og erfaringer om miljøpåvirkningen fra indvinding af skifergas og –olie. Dr. Cozzarelli, som p.t. gæster DTU, er geokemiker teamleder i USGS Toxic Substances Hydrology Program’s forskning i miljøeffekterne af "ukonventionel" olie- og gasudvinding, herunder skifergas.

26. april 2016 - Gå-hjem-møde

RambøllEnglandsgade 25
5000 Odense C


Mødet er et ”gå-hjem-møde”, og deltagelse er uden beregning. Vi opfordrer dog til at tjekke vores hjemmeside www.atv-jord-grundvand.dk inden mødets afholdelse for evt. ændringer.

 
Skifergas

Østgruppen i ATV Jord og Grundvand har fået mulighed for at præsentere et oplæg om de amerikanske indsigter og erfaringer om miljøpåvirkningen fra indvinding af skifergas og –olie. Dr. Cozzarelli, som p.t. gæster DTU, er geokemiker teamleder i USGS Toxic Substances Hydrology Program’s forskning i miljøeffekterne af "ukonventionel" olie- og gasudvinding, herunder skifergas.

27. april 2016 - Gå-hjem-møde

DTU Miljø
Institut for Vand og Miljøteknologi
Bygningstorvet, Bygning 113, Lokale 011
2800 Kgs. Lyngby DTU Miljø


Mødet er et ”gå-hjem-møde”, og deltagelse er uden beregning. Vi opfordrer dog til at tjekke vores hjemmeside www.atv-jord-grundvand.dk inden mødets afholdelse for evt. ændringer.

 
Pesticider i grundvandet og godkendelsesordningen

Pesticider er en af årsagerne til lukning af vandforsyningsboringer. Men er pesticider et reelt problem for vores drikkevandsforsyning i dag? Hvilke pesticider finder vi i grundvandet, og hvordan harmonerer det med den gældende lovgivning? Grundvandet overvåges i dag via GRUMO (det nationale grundvandsmoniteringsprogram), via vandværkerne (boringskontrol) og via VAP (varselssystemet for udvaskning af pesticider).

31. maj 2016

Radisson H.C. Andersen Hotel
Claus Bergs Gade 7
Odense


Videre til tilmelding

 
Mødeoversigt

 

Tildeling af hæderspris

Under Vintermødet 8.-9. marts blev ATV Jord og Grundvands Hæderspris 2016 tildelt enhedschef Carsten Bagge Jensen, Center for Regional Udvikling, Region Hovedstaden "i anerkendelse af mangeårigt, meget fagligt og visionært engagement i indsatsen over for jord- og grundvands-forurening med fokus på såvel teknisk udvikling, nye metoder og nye tilgange som på art samle områdets aktører om helhed i indsatsen".

Prisen uddeles hvert andet år og er på kr. 25.000

---

Husk NORDROCS september 2016 i Helsingfors 
Se mere på www.nordrocs.org

---

Møder i foråret 2016

27. januar: Formidling af risiko til ikke-eksperter

7. marts: Temadag 1: Helhedsorienteret, bæredygtig jordhåndtering
7. marts: Temadag 2: Geofysik og geologi i forureningssager - nyeste viden

8.-9. marts: Vintermøde

13. april: Moniterings- og driftssager

26. april: Radon - forekomst og indeklimasikring - gå hjem møde - Vest

27. april: Skifergas - gå hjem møde - Øst

31. maj: Pesticider i grundvandet

21. juni: Datahåndtering - tolkning af jord-  og grundvandsforurening

Oplyses senere: Bustur til store bygge- og anlægsprojekter

 

 

Af hensyn til mødernes praktiske planlægning modtager vi kun on line-tilmeldinger via mødeprogrammerne på hjemmesiden: klik på mødets titel og følg instruktionerne.


Vi kan desværre ikke modtage tilmeldinger via e-mail til sekretariatet

 

Kontakt de fagligt ansvarlige for møderne, hvis du har forslag til indlæg - men gør det i god tid før møderne afholdes!.