ATV-Fonden
for Jord og Grundvand

Bygning 115, Bygningstorvet
Danmarks Tekniske Universitet
2800 Kgs. Lyngby
   
Tlf. (+45) 45 25 21 77
Fax: (+45) 45 93 28 50
E-mail: 
atvlv@env.dtu.dk
Kommende møder
State of the Art for ikke-termiske oprensninger i moræneler - workshop - brug metoderne i praksis!

Emner, der relaterer sig til oprensning i moræneler med nye ikke termiske in-situ-metoder, bliver behandlet på dette interaktive møde, og deltagerne stilles spørgsmål og opgaver, der relaterer til indlæggene. Vi gennemgår udfordringer ved oprensning i moræneler, herunder specielt på udfordringen ved den langsomme diffusionsbetingede stoftransport i ler, og præsenterer emner indenfor tre hovedområder: Nye fraktureringsmetoder, nye reaktanter og nye oprensningsmetoder.

29. april 2014
Schæffergården, Jægersborg Allé 166, Gentofte

Videre til tilmelding

 
Skifergas – energiudnyttelse af undergrunden

På dette møde vil vi gøre status over skifergas som kilde til energiudnyttelse af undergrunden i Danmark. Vi vil se på tekniske, administrative og miljømæssige forhold ved anvendelse af metoden, herunder især hvilke risici, den kan indebære for grundvandet, og hvorledes disse risici kan håndteres. Der vil være eksempler på anvendelse af metoden i Danmark og udlandet.

22. maj 2014
Radisson Blu H.C. Andersen Hotel, Odense

Videre til tilmelding

 
Mødeoversigt

Møder i foråret 2014:

15. januar: Additiver - udfordringer, risici og muligheder for at finde forureninger (Vest gå hjem møde - med tilmelding til This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it )

26. februar: Masseflux (Øst gå hjem møde)

10. marts: Temadag - Nye undersøgelsesmetoder i teori og praksis

11.-12. marts: Vintermøde 2014

26. marts: Analyse af grundvand - analysekvalitet, kvalitetssikring og metodiske udfordringer - (Vest gå hjem møde med tilmelding)

29. april: State of the Art for ikke termiske oprensninger i moræneler - Workshop - brug metoderne i praksis!

7. maj:  Erfaringer med dynamiske undersøgelser i Vestdanmark - Vest gå hjem møde)

22. maj: Skifergas - energiudnyttelse af undergrunden

18. juni: Grundvandsbeskyttelse

---

Møder i efteråret 2014:

10. september: Lossepladser - gas/gasvandring, grundvand, overfladevand

17. - 18. september:  NORDROCS 2014 i Stockholm - se nærmere på www.nordrocs.org

8. oktober: Det gode udbud

6. november: Risikovurdering og prioritering af grundvandstruende jordforureninger

26. november: Kalk/jordforurening

---

Af hensyn til mødernes praktiske planlægning modtager vi kun on line-tilmeldinger via mødeprogrammerne på hjemmesiden: klik på mødets titel og følg instruktionerne.


Vi kan desværre ikke modtage tilmeldinger via e-mail til sekretariatet


Kontakt de fagligt ansvarlige for møderne, hvis du har forslag til indlæg - men gør det i god tid før møderne afholdes!.