ATV-Fonden
for Jord og Grundvand

Bygning 115, Bygningstorvet
Danmarks Tekniske Universitet
2800 Kgs. Lyngby
   
Tlf. (+45) 45 25 21 77
Fax: (+45) 45 93 28 50
E-mail: 
atvlv@env.dtu.dk
Kommende møder
Contaminated fractured rock – characterization, natural attenuation and thermal remediation

Contaminated fractured rock represents a challenge both in regard to prediction of contaminant plumes, but also in regard to remediation. In Denmark this type of geology can be compared with the challenges posed by limestone aquifers. In this meeting we proudly present two guest speakers, from the US and Canada respectively, who work with contaminated fractured rock from two different perspectives.

22. september 2014  -  Gå-hjem-møde
DTU, Bygning 113, mødelokale 011


Tilmelding OBS!
Mødet er et ”gå-hjem-møde”, og deltagelse er uden beregning.

Nærmere oplysninger fås ved henvendelse til Gitte Lemming Søndergaard, DTU, tlf.: 4525 1595 – email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it eller Mette M. Broholm, tlf.: 4525 1475 – email:
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 
Grundvandsbeskyttelse - hvor står vi, og hvordan kommer vi videre?

Mange kommuner er i fuld gang med at udpege BNBO. Naturstyrelsen færdiggør grundvandskortlægningen i de sidste områder og kommunerne udarbejder indsatsplaner. Men hvordan går det med den faktiske beskyttelse i de udpegede og sårbare områder? Dette møde sætter fokus på de initiativer der lige nu udfolder sig for at beskytte det rene vand.

2. oktober 2014  -  Gå-hjem-møde
HOFOR
Ørestads Boulevard 35, lokale 41/42
2300 København STilmelding OBS!
Mødet er et ”gå-hjem-møde”, og deltagelse er uden beregning. Der vil være en let forplejning til de tilmeldte. Tilmelding bedes foretaget på e-mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it senest 26. september 2014.

 
Det gode udbud

Udbud er en stor del af hverdagen for både udbydere (myndigheder) og leverandører (rådgivere, entreprenører), og der er mange meninger om den måde, udbuddene sker på.
Målet med mødet er en dialog mellem alle partere om, hvordan udbudsprocessen kan gøres så enkel og ukompliceret som muligt, således at den bliver mindre ressourcekrævende, mere innovativ, og bliver en win-win situation for alle.


8. oktober 2014
Radisson Blu H.C. Andersen Hotel
Claus Bergs Gade 7
Odense

Videre til tilmelding

 
Indkald forslag til Vintermøde 2015

Har du forslag til et indlæg på Vintermøde og temadag i marts 2015?

ATV Jord og Grundvands årlige to-dages konference, Vintermødet, afholdes 10. og 11. marts 2015 i Vingsted Hotel- og konferencecenter ved Vejle, og du inviteres til at komme med forslag til indlæg og emner. Før vintermødet vil vi gerne tilbyde en temadag den 9. marts – et arrangement som du også kan komme med forslag til.

Hent: Indkald forslag Vintermøde 2015.pdf
Hent Skabelon: Skabelon til forslag Vintermøde 2015.dot

 
Mødeoversigt


OBS: Husk tilmelding til NORDROCS 2014 konferencen i september
Klik på link'et til venstre for nærmere oplysninger


Vintermødet 2015 er fastsat til 10.-11. marts 2015 i Vingsted

 

Møder i efteråret 2014

3. september: Hvordan får jeg penge til mit teknologiudviklingsprojekt - VEST gå hjem møde

10. september: Lossepladser - gas/gasvandring, grundvand, overfladevand

17. - 18. september:  NORDROCS 2014 i Stockholm - se nærmere på www.nordrocs.org

22. september: Forurenede opsprækkede bjergarter - karakterisering, naturlig nedbrydning og termisk oprensning - ØST gå hjem møde

2. oktober: Grundvandsbeskyttelse - hvor står vi, og hvordan kommer vi videre? - ØST gå hjem møde

8. oktober: Det gode udbud

6. november: Risikovurdering og prioritering af grundvandstruende jordforureninger

26. november: Kalk/jordforurening

---

Møder i foråret 2015

28. januar: Nedbrydning af miljøfremmede stoffer i umættet og mættet zone

9. marts: Temadag (emne/titel oplyses senere)

10.-11. marts: Vintermøde 2015

14. april: Grund- og drikkevandskvalitet

28. maj: Grundvandskortlægning og indsatsplaner

17. juni: Basistilstandsrapporten

 

Af hensyn til mødernes praktiske planlægning modtager vi kun on line-tilmeldinger via mødeprogrammerne på hjemmesiden: klik på mødets titel og følg instruktionerne.


Vi kan desværre ikke modtage tilmeldinger via e-mail til sekretariatet


Kontakt de fagligt ansvarlige for møderne, hvis du har forslag til indlæg - men gør det i god tid før møderne afholdes!.

 
 

Meddelelser