ATV-Fonden
for Jord og Grundvand

Bygning 115, Bygningstorvet
Danmarks Tekniske Universitet
2800 Kgs. Lyngby
   
Tlf. (+45) 45 25 21 77
Fax: (+45) 45 93 28 50
E-mail: 
atvlv@env.dtu.dk
Kommende møder
Pesticider i grundvandet og godkendelsesordningen

Pesticider er en af årsagerne til lukning af vandforsyningsboringer. Men er pesticider et reelt problem for vores drikkevandsforsyning i dag? Hvilke pesticider finder vi i grundvandet, og hvordan harmonerer det med den gældende lovgivning? Grundvandet overvåges i dag via GRUMO (det nationale grundvandsmoniteringsprogram), via vandværkerne (boringskontrol) og via VAP (varselssystemet for udvaskning af pesticider).

31. maj 2016

Radisson H.C. Andersen Hotel
Claus Bergs Gade 7
Odense


Videre til tilmelding

 
Datahåndtering og tolkning af jord- og grundvandsforurening

Pesticider er en af årsagerne til lukning af vandforsyningsboringer. Men er pesticider et reelt problem for vores drikkevandsforsyning i dag? Hvilke pesticider finder vi i grundvandet, og hvordan harmonerer det med den gældende lovgivning? Grundvandet overvåges i dag via GRUMO (det nationale grundvandsmoniteringsprogram), via vandværkerne (boringskontrol) og via VAP (varselssystemet for udvaskning af pesticider).

21. juni 2016

Radisson H.C. Andersen Hotel
Claus Bergs Gade 7
Odense


Videre til tilmelding

 
Mødeoversigt

 

Tildeling af hæderspris
Under Vintermødet 8.-9. marts blev ATV Jord og Grundvands Hæderspris 2016 tildelt enhedschef Carsten Bagge Jensen, Center for Regional Udvikling, Region Hovedstaden "i anerkendelse af mangeårigt, meget fagligt og visionært engagement i indsatsen over for jord- og grundvands-forurening med fokus på såvel teknisk udvikling, nye metoder og nye tilgange som på art samle områdets aktører om helhed i indsatsen".

Prisen uddeles hvert andet år og er på kr. 25.000

---

Husk NORDROCS september 2016 i Helsingfors
Early bird rabat på tilmelding inden 22. maj 2016 
Se mere på www.nordrocs.org

---

Møder i foråret 2016

27. januar: Formidling af risiko til ikke-eksperter

7. marts: Temadag 1: Helhedsorienteret, bæredygtig jordhåndtering
7. marts: Temadag 2: Geofysik og geologi i forureningssager - nyeste viden

8.-9. marts: Vintermøde

13. april: Moniterings- og driftssager

26. april: Radon - forekomst og indeklimasikring - gå hjem møde - Vest

27. april: Skifergas - gå hjem møde - Øst

31. maj: Pesticider i grundvandet

21. juni: Datahåndtering - tolkning af jord-  og grundvandsforurening

Oplyses senere: Bustur til store bygge- og anlægsprojekter


Møder i efteråret 2016

15. september: Prøvetagning - best practice

13. oktober: DNA-metoder til analyse og vurdering af grundvandsrisici

1. november: OSD og grundvandsdannende oplande - hvad er det?

29. november: Grundrisk

 

Af hensyn til mødernes praktiske planlægning modtager vi kun on line-tilmeldinger via mødeprogrammerne på hjemmesiden: klik på mødets titel og følg instruktionerne.

Vi kan desværre ikke modtage tilmeldinger via e-mail til sekretariatet

Kontakt de fagligt ansvarlige for møderne, hvis du har forslag til indlæg - men gør det i god tid før møderne afholdes!.