ATV-Fonden
for Jord og Grundvand

Bygning 115, Bygningstorvet
Danmarks Tekniske Universitet
2800 Kgs. Lyngby
   
Tlf. (+45) 45 25 21 77
Fax: (+45) 45 93 28 50
E-mail: 
atvlv@env.dtu.dk
Kommende møder
Programmer til Temadag og Vintermøde 2016

Vintermøde Program (Opdateret 17.12.2015)
Vintermøde 2016 - hovedprogram - dec2015.pdf


Abstract opsætning Vintermøde 2016
AbstractOpsaetning_Kompendium2016.dotx

Oplysninger vedr. tilmelding til Temadag mandag den 7. marts 2015 og/eller Vintermøde tirsdag og onsdag den 8 - 9. marts 2016

Videre til tilmelding

 
Mødeoversigt

Husk: Dealine for indsendelse af abstracts til NORDROCS 2016 er 31. januar 2016.
Se mere på www.nordrocs.org


Vintermødet i 2016 afholdes 8.-9. marts  -  temadag 7. marts
Vingsted Hotel- og Konferencecenter, Bredsten v/Vejle

 

Møder i efteråret 2015

3. september: Bustur - Tour de Collstrop og Skovlunde

10. september: Drikkevandskvalitet hos enkeltindvindere

16. september: Gå hjem møde (Øst): Quantification of contaminant mass flux in groundwater - recent advances and techniques

17. september: Gå hjem møde (Vest): Geoprobe - dynamiske undersøgelsesmetoder

23. september: Gå hjem møde (Øst): Boretilsyn

6. oktober: Gå hjem møde (Vest): Differenstryk over/under gulv samt i kloakker

8. oktober: Nye stoffer

28. oktober: Gå hjem møde (Øst): Kortlægningsmetoder til ressourcevurdering af grundvandsressourcen

5. november: Vandindvindingers påvirkning af ferskvandsressourcen - Water Footprint, vandbalance og miljøindikatorer

26. november: Indeklimaafværge

2. december: Gå hjem møde (Vest): Gefysik i klimatilpasnig

---

Møder i foråret 2016

27. januar: Formidling af risiko til ikke-eksperter

7. marts: Temadag

8.-9. marts: Vintermøde

13. april: Moniterings- og driftssager

31. maj: Pesticider i grundvandet

21. juni: Datahåndtering - tolkning af jord-  og grundvandsforurening

Oplyses senere: Bustur til store bygge- og anlægsprojekter

 

Af hensyn til mødernes praktiske planlægning modtager vi kun on line-tilmeldinger via mødeprogrammerne på hjemmesiden: klik på mødets titel og følg instruktionerne.


Vi kan desværre ikke modtage tilmeldinger via e-mail til sekretariatet

 

Kontakt de fagligt ansvarlige for møderne, hvis du har forslag til indlæg - men gør det i god tid før møderne afholdes!.

 
 

Meddelelser