Skip to main content
30/07/2020

Velkommen i bestyrelsen til de tre nye medlemmer, der indtrådte pr.1.maj 2020: Kontorchef Maria Sommer Holtze, Miljøstyrelsen, konsulent, ph.d. Nanna Isbak Thomsen, Danske Regioner og forsker, Dr.Ing. Klaus Mosthaf, DTU Miljø. Vi glæder os til samarbejdet.

Og en stor tak for indsatsen i bestyrelsens arbejde skal lyde til de tre afgående medlemmer næstformand, chefkonsulent, ph.d. Liselotte Clausen, HOFOR, hydrogeolog, ph.d. Allan Pratt, Helsingør Kommune og lektor Martin Rygaard, DTU Miljø.

Aktiv idegenerering under bestyrelsesmøde