Skip to main content

ATV-Fonden for Jord og Grundvands studenterlegat 2023

ATV Jord og Grundvands bestyrelse har besluttet at uddele legater til studerende indskrevet på danske forsknings- og uddannelsesinstitutioner, som arbejder med problemstillinger relevant for fagområdet jord- og grundvandsforurening og relaterede problemstillinger med indeluft. Initiativet tages som led i at løfte fondens formål om aktivt at fremme formidling og udveksling af viden samt stimulere og initiere undervisning inden for fagområdet.
Legater i størrelsesordenen 25.000 kr. kan søges individuelt af den studerende selv med støttebrev fra en vejleder tilknyttet institutionen, hvor den studerende er indskrevet. Ingen særskilt deadline i 2023

Læs mere her

Template til ansøgningsskema kan rekvireres på atvlv@dtu.dk

Ingen deadline i 2023 – bare send din ansøgning