Skip to main content
05/03/2019

ATV-Fonden for Jord og Grundvands Hæderspris 2019 blev tildelt lektor Mette Martina Broholm

ATV-Fonden for Jord og Grundvands Hæderspris, professor Poul Harremöes in memoriam, blev d. 5. marts 2019 tildelt lektor Mette Martina Broholm, DTU Miljø (Institut for vand og miljøteknologi), Danmarks Tekniske Universitet, i anerkendelse af en mangeårig, dedikeret forskningsindsats, der har givet væsentlige fremskridt i indsatsen over for jordforurening. Mette Broholms forskning sker i tæt dialog med erhvervsliv og myndigheder, og derfor er vejen fra forskning til praksis kort og effektiv.

Samtidig yder Mette Broholm en utrættelig indsats for at understøtte videndeling om fagområdet, og en hel generation af ingeniører og andre fagfolk har nydt godt af hendes engagement i undervisning og vejledning. Hædersprisen er på kr. 25.000 og uddeles hvert andet år. Hædersprisen blev uddelt på ATV Jord og Grundvands 35.

Vintermøde i Vingsted, hvor flere end 300 fagpersoner inden for jord- og grundvandsområdet var samlet for at udveksle erfaringer og ny viden. Oplysninger om ATV-Fonden for Jord og Grundvand: ATV-Fonden for Jord og Grundvand er en ledende organisation indenfor jord- og grundvandsområdet i Danmark.

Fonden arbejder aktivt med at formidle forsknings- og udviklingsresultater samt praktiske erfaringer via afholdelse af 8-10 heldagsmøder/konferencer om relevante emner samt en årlig 2-dages konference i Vingsted med deltagelse af ca. 300 centrale aktører på området. Læs mere om organisationen på www. atv-jord-grundvand.dk