Skip to main content
11/03/2014

I anerkendelse af et mangeårigt, meget engageret, initiativrigt og visionært bidrag til udviklingen af arbejdet med vandressourcer i Danmark og udlandet til vicedirektør Bjørn Kaare Jensen, GEUS

Prismodtager Bjørn Kaare Jensen samt formanden for ATV Jord og Grundvands bestyrelse, Ida Holm Olesen (tv) og næstformand Nina Tuxen (th)

TV-Fonden for Jord og Grundvands Hæderpris, professor Poul Harremöes in memoriam, blev d. 11. marts 2014 tildelt vicedirektør Bjørn Kaare Jensen, De nationale og Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland, GEUS, i anerkendelse af et mangeårigt, meget engageret, initiativrigt og visionært bidrag til udviklingen af arbejdet med vandressourcer i Danmark og udlandet.

Årets prismodtager har både arbejdet med forskning, privat virksomhed og offentlig forvaltning, og har på sympatisk vis skabt nye samarbejdsrelationer til gavn for såvel vores miljø som for de virksomheder, der arbejder inden for vores område. Bjørn Kaare Jensen har gennem mange år gjort en stor indsats for at arbejdet med vandressourcer i Danmark, men også tidligt har haft øje for, at det vi kan i Danmark, også kan skabe værdi andre steder i verden.

Hædersprisen er på kr. 25.000 og uddeles hvert andet år.

Hædersprisen blev uddelt på ATV Jord og Grundvands 30. Vintermøde i Vingsted, hvor flere end 300 deltagere inden for jord- og grundvandsområdet var samlet for at udveksle erfaringer og ny viden.

Oplysninger om ATV-Fonden for Jord og Grundvand:
ATV-Fonden for Jord og Grundvand er en ledende organisation indenfor jord- og grundvandsområdet i Danmark.

Fonden arbejder aktivt med at formidle forsknings- og udviklingsresultater samt praktiske erfaringer via afholdelse af 8-10 heldagsmøder/konferencer om relevante emner samt en årlig 2-dages konference i Vingsted med deltagelse af flere end 300 centrale aktører på området. Læs mere om organisationen her