Skip to main content

Information

Tid: Torsdag den 8. juni 2023, kl. 10.00 – 16.00  (mødenr. 04-23)
Sted:  DGI Byen/CPH Conference, Tietgensgade 65, København
Mulighed for online-deltagelse

Arrangører

Faglig tilrettelæggelse
Kontorchef Maria Sommer Holtze, Miljøstyrelsen
Chefkonsulent John Flyvbjerg, Region Hovedstaden
Seniorspecialist Bjarke Hoffmark, COWI A/S
Seniorforsker Klaus Mosthaf, DTU Sustain


Arrangør

Lisbeth Verner, ATV Jord og Grundvand, atvlv@env.dtu.dk

Gå til tilmelding

Mødeinformation

Tidspunkt
Torsdag den 8. juni 2023, kl. 10.00 - 16.00
Sted
DGI Byen/CPH Conference, Tietgensgade 65, København + mulighed for online-deltagelse

Emne

Miljøforvaltningen i Danmark er kendetegnet ved en høj grad af digitalisering. Dette er resultatet af mange års målrettet arbejde med digitalisering af data og datastrømme, hvilket bl.a. har betydet, at mange data i dag er bredt tilgængelige og mulige at anvende på tværs af traditionelle fagområder.

Udviklingen fortsætter med stor fart, og de tekniske og digitale muligheder ændrer hele tiden måden, vi arbejder på, bl.a. inden for klassiske områder som undersøgelse og overvågning af miljøets tilstand, forurening mv.

På mødet vil vi høre nyt om og diskutere den aktuelle udvikling inden for digitalisering af miljødata. Der vil være særlig fokus på data om forurenet jord og vand, herunder datastrømme og arbejdsgange – fra undersøgelser og prøvetagninger planlægges, videre til selve prøvetagningen i marken og analysearbejdet på laboratoriet og endelig til databehandling, vidensopbygning og beslutningstagen. Der vil også være oplæg, som kommer ind på digitaliseringen i et bredere perspektiv, herunder hvilke nye tendenser, muligheder og risici, der tegner sig i horisonten.

10.00 – 10.15 Velkomst og indledning
10.15 – 10.45 Digitalisering på miljøområdet – perspektiver på data-økosystemer og brug af AI
v/ vicedirektør Lars Møller Christiansen, Miljøstyrelsen
10.45 – 11.10 Automatisk kvalitetssikring og perspektiverne i VanDa 2.0
v/ Keld Brodthagen, projektleder for DMP
11.10 – 11.35 GEUS’ data og tjenester på miljøområdet
v/ specialkonsulent Bjarni Thor Pjetursson, Geologisk Datacenter, GEUS
11.35 – 11.55 Pause
11.55 – 12.20 Stanlab 2.0 – hvad er det, hvorfor bliver det benyttet, og hvad kan det bruges til?
v/ kemiingeniør Birgit Lauridsen, Eurofins
12.20 – 12.45 Fra analyserekvisition til GeoGIS
v/ specialkonsulent Tom Birch Hansen, Region Midtjylland
12.45 – 13.45 Frokost
13.45 – 14.10 Visualisering af alle Region Hovedstadens jord-, vand- og luftkemidata i kort og profil i GeoAtlas
v/ chefkonsulent Joachim K. Marth, Region Hovedstaden
14.10 – 14.35 Digitalisering og integrering af datakilder giver nemmere drift af afværge-anlæg
v/ chefkonsulent Niels Døssing Overheu, Region Hovedstaden
14.35 – 14.55 Pause
14.55 – 15.20 Hvad er ML/AI, og hvordan kan det bruges?
v/ Data Scientist, astrofysiker Christian Nørby Friis Sørensen, COWI A/S
15.20 – 15.50 Water Data Spaces – perspektiver og eksempler på digitalisering inden for tekniske vandsystemer
v/ professor Peter Steen Mikkelsen, DTU Sustain
15.50 – 16.00 Afslutning og opsamling på dagens indtryk
 

 

 

Deltagergebyr:

Kr. 2.495 excl. moms ved ”early bird” tilmelding senest 8. maj 2023 – herefter kr. 2.995, excl. moms frem til senest  5. juni 2023. Tilmelding er bindende
On-line deltagelse: Kr. 900 excl. moms.

Præsentationer

Herunder kan du finde præsentationer fra mødet

Lars Moeller Christiansen - Perspektiver paa data-okoesystemer og brug af AI
Keld Brodthagen - Automatisk kvalitetssikring og perspektiverne i VanDa 2.0
Bjarni Pjetursson - GEUS' data og tjenester
Birgit Lauridsen - Stanlab 2.0
Tom Birch Hansen - Fra analyserekvisition til GeoGIS
Joachim Marth - Visualisering i GeoAtlas
Niels Doessing Overheu - Digitalisering og integrering af datakilder
Chr. Noerby Friis Soerensen - Hvad er ML/AI og hvad kan det bruges til - (henvisning)
Peter Steen Mikkelsen - Water Data Spaces