Skip to main content

Information

Torsdag den 8. april 2021, kl.16.00 – 17.30
On line møde via Teams

Arrangører

Faglig tilrettelæggelse

Vestgruppen under AV Jord og Grundvand
v/ miljøtekniker Steffen Gram Lauridsen, Region Syddanmark

Arrangør
Lisbeth Verner, ATV Jord og Grundvand, atvlv@env.dtu.dk

Mødeinformation

Tidspunkt
Torsdag den 8. april 2021, kl. 16.00 - 17.30, on line møde. Tilmeld dig med kort e-mail til atvlv@env.dtu.dk senest 6. april 2921
Sted
On line-deltagelse via Teams

Emne

Erfaring med undersøgelser for PFAS:

PFAS – Erfaringer fra undersøgelser af jord og grundvand samt oprensning på et site i Amsterdam, Holland. Hmvt/Inogen/DGE-regi. Kort opsummering af indlæg fra vintermødet 2021.

PFAS – Erfaringer fra en aktuel sag, Esbjerg Brandskole. Undersøgelser af grundvand, spildevand, produkter, sporing, historik, spildevandstilladelse, oprensningsmuligheder, m.v.  DGE, fagchef Lars Storkholm.

PFAS-undersøgelser, erfaringer m.v., Esbjerg Brandskole.

Erfaringsopsamling med undersøgelser for PFAS

I Region Syddanmark har vi drøftet, om vaskerier måske bidrager til PFAS i grundvandet, da der bliver vasket både arbejdstøj og imprægneret tøj. Da vaskerier ikke nem kan skelnes fra renserier, har vi forsøgsvis analyseret grundvandsprøver fra renserigrunde ved vores almindelige undersøgelser.

Vi har samlet resultaterne, og det viser sig, at vi finder sum af PFAS over detektionsgrænsen på 90% af de undersøgte lokaliteter. På en tredjedel af dem har man påvist indhold af sum 12 PFAS over kriteriet på 0,1 myg/l. PFAS har været anvendt bredt til imprægnering af tekstiler og også tilføjet renserivæsken.

 

Mødet afvikles som et on line møde via Teams
Link til deltagelse sendes til de tilmeldte mødedeltagere umiddelbart inden mødet. Tilmeld dig venligst med en kort e-mail til atvlv@env.dtu.dk

Agenda

Har vi PFAS-problem ved renserier?

Velkomst v/ miljøtekniker Steffen Gram Lauridsen, Region Syddanmark

PFAS-erfaringer fra Holland, kort opsummering v/ fagchef Lars Storkholm, DGE

 

Erfaringer med undersøgelser for PFAS v/ fagchef Lars Storkholm, DGE

 

Erfaringsopsamling med undersøgelser for PFAS på renserilokaliteter

v/ geolog Agnieszka T. Bentzen, Region Syddanmark

 

Afslutning med eventuelle spørgsmål v/ miljøtekniker Steffen Gram, Region Syddanmark

 

Gratis “gå hjem”-møde – alle er velkomne

On line-deltagelse via Teams

Tilmeld dig venligst med en kort e-mail til atvlv@env.dtu.dk senest  6. april

Præsentationer

Herunder kan du finde præsentationer fra mødet

Agnieszka Bentzen - Erfaringsopsamling - renserilokaliteter RSyd
Lars Storkholm - PFAS erfaringer