Skip to main content

Information

Tid:  Onsdag den 31. august 2022, kl. 16.00 – 18.00  (mødenr. 91)
Sted:  Teknologisk Instiotut, Gregersensvej, Taastrup – Indgang 3, lokale 3.1.2
(gratis parkering)

On line deltagelse mulig

Arrangører

Faglig tilrettelæggelse
Østgruppen under ATV Jord og Grundvand
v/ seniorkonsulent Paul Thorn/Rambøll, planlægger Eva Hansson/NOVAFOS, og seniorprojektleder Knud Erik Klint, Geo

Arrangør
Lisbeth Verner, ATV Jord og Grundvand, atvlv@env.dtu.dk

Tilmelding
Mødet er et ”gå-hjem-møde”, og deltagelse er uden beregning, men du bedes venligst tilmelde dig med en kort e-mail til atvlv@env.dtu.dk senest 29. august.
Der vil være mulighed for at følge mødet on line via et Teams-link, så man kan se/lytte til indlæggene og stille spørgsmål eller deltage i diskussionerne.
Angiv venligst i din tilmelding, om deltager fysisk eller om du gerne vil følge mødet on line. Link til mødet sendes til onsdag formiddag.

Mødeinformation

Tidspunkt
Onsdag den 31. august 2022, kl. 16.00 - 18.00, gå hjem møde
Sted
Teknologisk Institut, Gregersensvej, Indgang 3, lokale 3.1.2, 2630 Taastrup

Emne

Lokal infiltration/afledning af regnvand (LAR) er en af de primære tiltag anvendt i klimatilpasningsplaner i en årrække. Nogle af de største problematikker omkring LAR anlæg knytter sig til at vurdere/dimensionere anlæggene korrekt og sikre, at grundvandet ikke forurenes ved den øgede nedsivning.

Derfor er det nødvendigt at tage stilling til vandets kvalitet og evt. forbehandling (rensning) af vandet, før det bliver infiltreret. Men det ikke er altid nemt at vurdere, hvorvidt det indsamlede regnvand udgør et problem, og hvilke muligheder der er for at rense vandet, før det nedsives.

Formålet med dette gå hjem-møde i ATV Jord og Grundvand/Øst er at præsenterer erfaringer med LAR anlæg og diskutere muligheder og udfordringer med LAR-løsninger i forbindelse med håndtering af vej og tagvand.

Teknologisk Institut har sammen med en række kommuner og forsyninger deltaget i et forskningsprojekt vedrørende erfaringsopsamling fra danske LAR-projekter og vil præsentere nogle af de erfaringer og dokumentation af danske klimatilpasningsanlægs funktionalitet over en længere periode.

Forsyningsselskabet NOVAFOS præsenterer en case fra indarbejdelse af LAR-løsninger i den nye bydel Vinge i Frederikssund. Ud over bekymringen for forurening af grundvandet i almindelighed ved nedsivning er drikkevandsforsyningen til Frederikssund i forvejen presset af en DMS-forurening, som helst ikke må mobiliseres ved øget lokal nedsivning. Samtidig er det svært at finde andre løsninger end nedsivning til vejvand og tagvand.

Gladsaxe Kommune præsenterer, hvordan kommunen håndterer ansøgninger til infiltration af vejvand og tagvand, og hvordan vandkvalitet bliver inddraget i en evt. tilladelse til nedsivning af vand.

Rambøll præsenterer, hvordan kvalitet af vejvand er vurderet og inddraget i Frederiksberg Kommunes Klimatilpasningsplan.

Efter oplæggene er der åben diskussion om, hvordan vi kan tage hensyn til vandkvalitet i LAR-løsninger for at sikre, at vores grundvandsressourcer ikke bliver påvirket.

16.00 – 18.00 Erfaringer og dokumentation af danske klimatilpasningsanlæg
v/ projektleder, centerchef Ulrik Hindsberger, Teknologisk Institut 

Planlægning af LAR-løsninger -udfordringer for både spildevand og drikkevand: Case fra Vinge i Frederikssund Kommune
v/ planlægger Søren Stokholm Hansen og planlægger Eva Hansson, NOVAFO

LAR-løsninger og vandkvalitet i Gladsaxe Kommune
v/akademiingeniør, miljøsagsbehandler Claus Frydenlund, Gladsaxe Kommune

Inddragelse af vandkvalitet i planlægning af grønne vej i Frederiksberg Kommune
v/ geolog, projektleder Johanne Urup, Rambøll

 

OBS: Tilmelding

Mødet er et ”gå-hjem-møde”, og deltagelse er uden beregning, men du bedes venligst tilmelde dig med en kort e-mail til atvlv@env.dtu.dk senest 18. april. Der vil være mulighed for at følge mødet on line via et Teams-link, så man kan se/lytte til indlæggene og stille spørgsmål eller deltage i diskussionerne.
Angiv venligst i din tilmelding, om deltager fysisk, eller om du gerne vil følge mødet on line.
Link til mødet sendes til onsdag formiddag.

Præsentationer

Herunder kan du finde præsentationer fra mødet

Søren Stokholm Hansen og Eva Hansson - Planlægning af LAR-løsninger
Claus Frydenlund - LAR-løsninger og vandkvalitet i Gladsaxe Kommune
Johanne Urup - Inddragelse af vandkvalitet i .....