Skip to main content

Information

Tid:  Mandag den 27. marts 2023, kl. 16.00 – 18.80  (mødenr. 03-23)
Sted:  Rambøll, Hannemanns Allé 53, København (mulighed for online deltagelse)

Arrangører

Faglig tilrettelæggelse
Østgruppen under ATV Jord og Grundvand
v/ planlægger Eva Hansson, Novafos, og chefkonsulent Nanette Schouw, Region Sjælland

Arrangør
Lisbeth Verner, ATV Jord og Grundvand, atvlv@dtu.dk

Præsentationerne fra mødet findes nederst på siden

Mødeinformation

Tidspunkt
Mandag 27. marts, kl. 16.00 - 18.00, gå hjem møde
Sted
Rambøll, Hannemanns Allé 53, København (mulighed for online deltagelse)

Emne

I 2018 kom pesticidmetabolitten DMS i spotlightet, fordi stoffet blev fundet vidt udbredt i grundvandet i hele Danmark. Vandforsyningerne begyndte at måle for stoffet og fandt spor i godt halvdelen af drikkevandsboringerne og i omkring 10 % blev det målt over grænseværdien for drikkevand på 0,1 ug/l.

DMS er blandt andet et nedbrydningsprodukt af svampemidlerne tolylfluanid og dichlofluanid, som har været hyppigt anvendt i bærproduktion på blandt andet jordbærmarker og træbeskyttelsesmidler. For nylig har miljøstyrelsen også meldt ud at det kan stamme fra brugen af cyazofamid, der stadig anvendes som svampemiddel i kartoffelproduktion.

Indlæggene på gå-hjem-mødet vil dække resultaterne af det nyligt afsluttede FungiSource Projekt, samt DMS-udvaskning fra VAP-markerne som følge af test af et pesticidprodukt indeholdende cyazofamid ved Christian Albers fra GEUS.

Henriette Kerrn-Jespersen fra Region Hovedstaden vil fortælle om undersøgelser og afværge-planer for en kraftig DMS-forurening i Marbæk. Derudover perspektiveres til regionens erfaring med at opspore DMS punktkilder.
Vandselskaberne står for det daglige arbejde med at sikre at drikkevandet overholder grænseværdierne, og er mange steder i landet udfordret mht. at kunne levere drikkevand, som overholder grænseværdierne for DMS. Bo Lindhardt fra vandselskabet Novafos, der leverer drikkevand til syv kommuner på Sjælland, vil fortælle om, hvordan Novafos håndterer DMS i forhold til at sikre leveringen af rent drikkevand

Agenda

Se programmet her eller nedenfor

16.00 – 18.00

Indlæg fra

  1. Kilder til DMS og forventet varighed af DMS i dansk grundvand – Christian Nyrop Albers, GEUS
  2. Håndtering af DMS-forurening i Marbæk og regionens erfaringer generelt med DMS – Henriette Kerrn-Jespersen, Region Hovedstaden
  3. Trussel fra DMS nu 5 år efter de første fund, set ud fra Novafos perspektiv – Bo Lindhardt, Novafos

 

OBS: Tilmelding

Mødet er et ”gå-hjem-møde”, og deltagelse er uden beregning, men du bedes venligst tilmelde dig med en kort e-mail til atvlv@dtu.dk senest 24. marts

 

Hvis du kommer i bil:
Der er gratis parkering i Hannemans parkeringshus. Find en plads, hvor der ikke står Rambøll. Sæt p-skiven og kom til receptionen.

Præsentationer

Herunder kan du finde præsentationer fra mødet

Christian Nyrop Albers - Kilder til DMS
Henriette Kerrn-Jespersen - Status på Marbaek - og perspektivering
Bo Lindhardt - Trussel fra DMS