Skip to main content

Information

Tid:  Onsdag den 20. april 2022, kl. 16.00 – 18.00  (mødenr. 87)
Sted:  Geo, Maglebjergvej 1, Kgs. Lyngby

Arrangører

Faglig tilrettelæggelse
Østgruppen under ATV Jord og Grundvand
v/ senior project manager Knud Erik Klint, Geo, og chefkonsulent Nanette Schouw, Region Sjælland

Arrangør
Lisbeth Verner, ATV Jord og Grundvand, atvlv@env.dtu.dk

Tilmelding
Mødet er et ”gå-hjem-møde”, og deltagelse er uden beregning, men du bedes venligst tilmelde dig med en kort e-mail til atvlv@env.dtu.dk senest 18. april. Der vil være mulighed for at følge mødet on line via et Teams-link, så man kan se/lytte til indlæggene, men ikke kan stille spørgsmål eller deltage i diskussionerne. Angiv venligst i din tilmelding, om deltager fysisk eller om du gerne vil følge mødet on line. Link til mødet sendes til onsdag formiddag.

Præsentationerne fra mødet kan ses nederst på siden her

Mødeinformation

Tidspunkt
Onsdag den 20. april 2022, kl. 16.00 - 18.00
Sted
Geo, Maglebjergvej 1, Kgs. Lyngby

Emne

Afgasning af primært Methan og CO2 fra Lossepladser og andre begravede deponier med organisk affald er et generelt problem, særligt i forbindelse med nye eller eksisterende boligområder, hvor gasserne kan påvirke indeklimaet i bygninger og i ekstreme tilfælde forårsage eksplosioner, som det skete i Skellingested, hvor et hus eksploderede, og beboerne døde.
Hvad har vi lært omkring dannelse og migration af gas? Hvordan prioriterer man indsatsen imellem de mange tildækkede lossepladser og deponier og hvad skal der til for at løse problemet, når der registreres markante udsivninger i boligområder?
Regioner og kommuner arbejder med afdækning af problemets størrelse og udvikling af strategier til at monitere, risikovurdere og håndtere gassen i samarbejde med rådgiverbranchen.
ATV-Øst har arrangeret et ”gå-hjem-møde”, hvor vi vender relevante aspekter omkring problemerne med lossepladsgas, herunder: Metoder og erfaringer i forhold til indledende undersøgelser/screeninger og ”best practise” for feltundersøgelser/risikovurderinger og strategier i forhold til prioritering af forskellige gaslokaliteter og problemstillinger i forhold til lovgivningen.

16.00 – 18.00 Velkomst
v/ senior project manager Knud Erik Klint, Geo

 

Metangas – en kilde til forurening fra lossepladser og deponier med organisk materiale
v/ konsulent Stella Dalby Agger/agronom Tommy Bøg Nielsen, Region Sjælland

Lossepladsgas på boligsager
v/ konsulent Martin Søndergård/specialkonsulent Hanne Jørgensen, Region Hovedstaden

Monitering af methan på gammel losseplads og på tidligere sukkerfabrik
v/ miljøtekniker Helle Løjmand, Geo

En kommunes tilgang til lossepladsproblematikken og problemstillinger ved § 8-sager
v/ specialkonsulent Julie Nyrop Albers, Roskilde Kommune

Nærmere oplysninger fås ved henvendelse til Knud Erik Strøyberg Klint/kek@geo.dk eller Nanette Schouw/nls@regionsjaelland.dk

OBS: Tilmelding:

Mødet er et ”gå-hjem-møde”, og deltagelse er uden beregning, men du bedes venligst tilmelde dig med en kort e-mail til atvlv@env.dtu.dk senest 18. april. Der vil være mulighed for at følge mødet on line via et Teams-link, så man kan se/lytte til indlæggene, men ikke kan stille spørgsmål eller deltage i diskussionerne. Angiv venligst i din tilmelding, om deltager fysisk eller om du gerne vil følge mødet on line. Link til mødet sendes til onsdag formiddag.

Præsentationer

Præsentationer

Herunder kan du finde præsentationer fra mødet

Stella Agger og Tommy Nielsen - Metangas
Martin Søndergaard og Hanne Jørgensen - lossepladsgas på boligsager
Helle Løjmand og Jes Holm - Monitering af methan
Julie Nyrop Albers - Kommunal tilgang til lossepladsproblematik