Skip to main content

Information

Tid: Torsdag den 2. november 2023, kl. 10.00 – 16.00  (mødenr. 09-23)
Sted:  DGI Byen/CPH Conference, Tietgensgade 65, København
Mulighed for online-deltagelse  (link sendes på e- mail til de tilmeldte onsdag 1. november)

Arrangører

Faglig tilrettelæggelse

Advokat (L), partner Jacob Brandt, Codex Advokater
Markedschef Jette Karstoft, NIRAS A/S
Leading seniorspecialist Bjarke Hoffmark, COWI A/S
Specialkonsulent Julie Nyrop Albers, Roskilde Kommune


Arrangør

Lisbeth Verner, ATV Jord og Grundvand, atvlv@dtu.dk

 

Præsentationerne fra mødet er tilgængelige nederst på siden

Gå til tilmelding

Mødeinformation

Tidspunkt
Torsdag den 2. november 2023, kl. 10.00 - 16.00
Sted
DGI Byen/CPH Conference, Tietgensgade 65, København + mulighed for online-deltagelse

Emne

Jordforureningsområdet er i fortsat udvikling og omfatter mange interessenter – kommuner, regioner, styrelser, bygherrer og rådgivere har alle en rolle.

Regionerne er på forskellige måder en central spiller i håndteringen af jordforurening, og vi indleder mødet med en status på regionernes opgaver samt et bud på, hvad der kommer mest i fokus i den kommende tid.

Med det nye jorddirektiv vil EU-Kommissionen sikre ”sunde jorde” i EU inden 2050. Der lægges op til to faser. Første fase er en kortlægning af konkrete trusler såsom erosion, oversvømmelser og jordskred, tab af jordens organiske stof, øget saltindhold, forurening, herunder punktkilder som lossepladser, komprimering og tab af jordens biodiversitet. Anden fase efter kortlægningen er et krav til de enkelte medlemsstater om at udrulle programmer indeholdende bæredygtig jordforvaltningspraksis. Miljøministeriet vil introducere direktivet.

Bæredygtig jordhåndtering har efterhånden fået stor bevågenhed, men der er mange aktører, regler og fremgangsmåder, som spænder ben i de konkrete sager. Resultaterne af EU-projektet CityLoop præsenteres med konkrete værktøjer, som man kan bruge til at understøtte, at der bortkøres mindre jord. Vi sætter også fokus på, hvordan stabilisering af jord kan bidrage til, at jorden ikke skal flyttes.

Endelig kommer vi ikke uden om, at stoffer som PFAS og pesticider komplicerer undersøgelser og vurderinger, og at de er med til at vanskeliggøre både jordhåndteringen og mulighederne for at meddele påbud til forureneren ved konstateret jordforurening. Hvad jordmodtagerne skal stille op med PFAS-forurenet jord, er en problemstilling, som bliver belyst, ligesom cases der illustrerer problematikkerne omkring betingelserne for at meddele påbud præsenteres.

På mødet dykker vi således ned i de mest aktuelle nyheder og problemstillinger på jordforurenings-området.

Målgruppen for mødet er kommuner, regioner, styrelser, bygherrer og rådgivere

10.00 – 10.10 Velkomst og rammesætning for dagen
v/ specialkonsulent Julie Nyrop Albers, Roskilde Kommune
10.10 – 10.40 Nyt på jordforureningsområdet – fokuspunkter den kommende tid
v/ chefrådgiver Christian Andersen, Danske Regioner
10.40 – 11.10 Det nye jorddirektiv – indhold og betydning for jordområdet i Danmark
v/ Lisa Bizzarro, Miljøministeriet
11.10 – 11.30 Pause
11.30 – 12.00

Bæredygtig jordhåndtering – læring fra City Loop-projektet
v/ miljøingeniør Pia Winther Bjergaarde, Roskilde Kommune

12.00 – 12.35 Minimering af overskudsjord ved stabilisering
v/ områdedirektør Morten Larsen, SR-Gruppen A/S
12.35 – 13.25 Frokost
13.25 – 13.40 Jordhåndtering når der er påvist PFAS – prøvetagning og modtagere
v/ miljømedarbejder, M.Sc. Martin Jakobsen, Københavns Kommune/KMC
13.40 – 14.10 Erfaringer og vidensudveksling ved bordene
Problemstillinger forbundet med bæredygtig jordhåndtering og håndtering af PFAS-forurenet jord
v/ markedschef Jette Karstoft, NIRAS A/S
14.10 – 14.30 Pause
14.30 – 15.05 Retlige tendenser og status på påbudsområdet
v/ advokat (H), partner Mads Kobberø, Codex Advokater
15.05 – 15.30 Når PFAS-påbuddet gives – set fra to sider af skrivebordet
v/ civilingeniør Louise Mølholm, COWI A/S
15.30 – 15.55 Påbudsmuligheder ved pesticidforurening i gartnerier
v/  civilingeniør Lone Hansgård Frederiksen, Odense Kommune
15.55 – 16.00 Afslutning og tak for i dag
v/ advokat (L), partner Jacob Brandt Codex Advokater

Deltagergebyr:

Kr. 2.495 excl. moms ved ”early bird” tilmelding senest 2. oktober  2023 – herefter kr. 2.995, excl. moms frem til senest  31. oktober 2023. Tilmelding er bindende
On-line deltagelse: Kr. 900 excl. moms.

Præsentationer

Herunder kan du finde præsentationer fra mødet

Christian Andersen - Fokuspunkter for den kommende tid
Lisa Bizzarro - Det nye jorddirektiv
Pia Winther Bjergaarde - Baeredygtig jordhaandtering - Loop-projektet
Morten Larsen - Minimering af overskudsjord ved stabilisering
Martin Jakobsen - Jordhaandtering ved paavisning af PFAS
Jette Karstoft - Problemstillinger ved håndtering af PFAS-forurenet jord - gruppearbejde
Mads Kobberoe - Retlige tendenser og status paa paabudsomraadet
Louise Moelholm - Naar PFAS-paabuddet gives
Lond Hansgaard Frederiksen - Paabudsmuligheder ved pesticidforurening i gartnerier