Skip to main content

Information

Tirsdag den 19. januar 2021, kl.10.00 – 16.00
On line møde

Arrangører

Faglig tilrettelæggelse

Ole Silkjær, Business Development Director, Eurofins Danmark, olesilkjaer@eurofins.dk

Specialkonsulent, civilingeniør Julie Nyrop Albers, Roskilde Kommune, juliena@roskilde.dk

Advokat (L) Jacob Brandt, CODEX Advokater, jab@codexlaw.dk

Arrangør
Lisbeth Verner, ATV Jord og Grundvand, atvlv@env.dtu.dk

Mødeinformation

Tidspunkt
Tirsdag den 19. januar 2021, kl. 10.00 - 16.00, on line møde
Sted
On line-deltagelse via Zoom

Emne

Mødet sætter fokus på det samarbejde, som er nødvendigt for en optimal grundvandsbeskyttelse, og på hvordan fremtidens grundvandsbeskyttelse kan se ud. Der er mange aktører, som har en rolle i beskyttelsen i Danmarks grundvand. Staten sætter den juridiske ramme, kommunerne skal i samarbejde med vandforsyningerne søge at indgå frivillige aftaler med lodsejerne, som både har forretnings- og følelsesmæssige interesser i arealerne.

På dette møde sættes rammen for dialog mellem de mange aktører, med en formiddag med fokus på de formelle rammer, eksempler på det gode samarbejde, og hvordan grundvandsbeskyttelsen kan understøtte FNs verdensmål.

Eftermiddagens program har fokus på, hvordan grundvandsbeskyttelse kan gå hånd i hånd med den gode forretning og blive værdiskabende for alle involverede interessenter – fx ved at anvende jorderne på en anden måde end i dag. Til at inspirere til bedre samarbejde på tværs af aktører og kulturer, vil Signe Ørom fra Connecting Cultures styre os sikkert gennem eftermiddagen med masser af dialog, erfarings- og vidensdeling, selv om vi sidder hver for sig.

 

Mødet afvikles som et on line møde.

Link til deltagelse via Zoom sendes til de tilmeldte mødedeltagere umiddelbart inden mødet

 

 

10.00 – 10.05

Samarbejde om grundvandsbeskyttelsen

 

Velkomst og indledning

10.05 – 10.25 Den juridiske ramme – hvem har pligt til hvad, hvad må man derudover, prisloft, konkurrenceforvridning mv.

v/ advokat (L) Jacob Brandt, Codex Advokater

 

10.25 – 10.45 Grundvandsbeskyttelse i kommune- og lokalplanlægningen, byudvikling, solcelleparker mv.

v/ jurist, chefkonsulent Annsofie Gundlach, Erhvervsstyrelsen

 

10.45 – 11.05 BNBO – status på pesticidtillægsaftalen på halvvejen

v/ chefkonsulent Philip Grinder Pedersen, Miljøstyrelsen

 

11.05 – 11.15

 

Pause
11.15 -11.35 Vandsamarbejde – hvordan opbygges et tillidsfyldt samarbejde om grundvandsbeskyttelse

v/ vandforsyningssagsbehandler Susanna Esbensen, Sønderborg Kommune og bestyrelsesformand Peter Petersen, Oksbøl Sogn Vandværk

 

11.35 – 11.55

 

Jordfordeling
– case omkring opkøb af jord til grundvandsbeskyttelsev/ projektchef Troels Kærgaard Bjerre, PTS Vandcenter Syd / Svendborg Vand
11.55 – 12.15

 

 

Certificering FN’s verdensmål og verdensmål i grundvandsbeskyttelsen

v/ fagchef Per Bach, Aarhus Vand

12.15 – 13.00 Frokost

 

 

 

 

13.00 – 14.00

Fremtidens forretning i grundvandsbeskyttelse

Ordstyrer: CEO, chefkonsulent Signe Ørom, Connecting Cultures

 

Samarbejder på tværs af interessenter

– interaktiv workshop

v/ CEO, chefkonsulent Signe Ørom, Connecting Cultures

 

 

14.00 – 14.20

 

 

Værdiskabende grundvandsbeskyttelse ved ændret afgrødevalg, fx protein- og energiafgrøder

v/ miljøpolitisk rådgiver Maria Pilgård, Vejle-Fredericia Landboforening

 

14.20 – 14.40 Skovrejsning, fx folkeskoven

v/ Lars Heiselberg Vang Jensen, formand, Growing Trees Network Foundation

 

14.40 – 15.10 Pesticidfri drift via jordbrugsfonde

v/ direktør Kim Qvist, Dansk Økojord A/S & fond

 

15.10 – 15.30

 

Grundvandsbeskyttelse ved ændret anvendelse (ikke dyrkning) fx solceller

v/ Senior Project Manager Jan Vedde, ph.d., European Energy

 

 

15.30 – 15.50

 

 

 

15.50 – 16.00

 

Gruppesamtaler

– det gode samarbejde og fremtidens forretning

v/ CEO, chefkonsulent Signe Ørom, Connecting Cultures

 

Opsamling og afrunding

 

Deltagergebyr:

On line-deltagelse: kr. 1.000 excl. moms

Tilmeld dig via tilmeldingsformularen

Præsentationer

Herunder kan du finde præsentationer fra mødet

Jacob Brandt - Den juridiske ramme
Annsofie Gundlach - GV-beskyttelse i kommune- og lokalplanlægning, byudvikling, solcelleparker mv
Philip Grinder Pedersen
Per Bach - Certificering FN's verdensmål GV
Signe Ørum - Connecting Cultures
Maria Pilgaard - Værdiskabende grundvandsbeskyttelse
Lars Heiselberg Vang Jensen - Skovrejsning
Kim Qvist - Pesticidfri drift
Troels Kærgaard Bjerre - Jordfordeling