Skip to main content

Information

Onsdag den 2. september 2020, kl.16.00 – 18.00 – gå hjem møde

Arrangører

Faglig tilrettelæggelse
Østgruppen ved
Seniorgeolog Paul Thorn, Rambøll, path@ramboll.dk

Arrangør
Lisbeth Verner, ATV Jord og Grundvand, atvlv@env.dtu.dk

Mødeinformation

Tidspunkt
Onsdag den 2. september 2020, kl. 16.00 - 18.00
Sted
Rambøll, Auditoriet, Hannemanns Alle 53, København. Max 60 deltagere - tilmelding på e-mail til atvlv@env.dtu.dk

Emne

Inden for de sidste års tid har der været en del opmærksomhed om pesticider i vores drikkevand. Det er nået helt op på det politisk niveau, hvor der i efteråret er kommet en ny bekendtgørelse om vurdering af boringsnære beskyttelsesområder, hvis formål som udgangspunkt er at begrænse erhvervsmæssig pesticidbrug inden for BNBO. Der er lagt op til, at kommuner og vandværker skal vurdere og lave indsatser i udpegede BNBO for at beskytte vores fremtidige indvinding.

Med så meget fokus på BNBO er der en risiko for, at man glemmer resten af oplandet, som også kan være en primær kilde for de pesticider vi ser i vores drikkevand. Til dette møde har vi tre præsentationer, der giver eksempler på, hvordan risikoen i hele oplandet kan vurderes med henblik på målrettede indsatser for grundvandsbeskyttelse mod pesticidforurening.

OBS: I disse COVID-19 tider er det et max. antal deltagere i Auditoriet på 60 personer – vi beder vi dig derfor venligst tilmelde dig med en kort mail til atvlv@env.dtu.dk, hvis du gerne vil deltage i mødet.

 • Velkomst
 • Prioritetsanalyse og inddragelse af hele indvindingsoplande i indsatsplanlægning
  v/ civilingeniør Brian Badike Thomsen, Slagelse Kommune
 • Kildeopsporing og målrettede indsatser i Slangerup Grundvandssamarbejde
  v/  seniorkonsulent Dani Mikkelsen, Rambøll
 • Sårbarhedsvurdering overfor pesticidkilder baseret på GIS analyse af eksisterende data, eksempel på Bogø
  v/ seniorprojektleder Knud Erik Klindt, GEO og chefkonsulent Nanette Schouw Christiansen, Region Sjælland
 • Spørgsmål/diskussion

Nærmere oplysninger fås ved henvendelse til Paul Thorn (path@ramboll.dk)

Tilmelding
Mødet er et ”gå-hjem-møde”, og deltagelse er uden beregning.

OBS: I disse COVID-19 tider er det et max. antal deltagere i Auditoriet på 60 personer – vi beder vi dig derfor venligst tilmelde dig med en kort mail til atvlv@env.dtu.dk, hvis du gerne vil deltage i mødet.

Endvidere opfordrer vi dig til at tjekke vores hjemmeside www.atv-jord-grundvand.dk inden mødets afholdelse for evt. ændringer

Præsentationer

Herunder kan du finde præsentationer fra mødet

Brian Badike Thomsen
Dani Mikkelsen
Knud Erik Klint
Nanette Schouw og Tue Mariager