Skip to main content

Information

Onsdag den 27. januar 2021, kl.16.00 – 18.00
On line møde

Arrangører

Faglig tilrettelæggelse

Østgruppen under AV Jord og Grundvand

v/ forsker Ida Karlsson Seidenfaden, GEUS, og seniorprojektleder Knud Erik Klint, Geo

Arrangør
Lisbeth Verner, ATV Jord og Grundvand, atvlv@env.dtu.dk

Mødeinformation

Tidspunkt
Onsdag den 27. januar 2021, kl. 16.00 - 18.00, on line møde
Sted
On line-deltagelse

Emne

Fremtidens klima med mere ekstreme vejrsituationer, højtstående grundvand og flere oversvømmelser har store konsekvenser for samfundet. Det udgør en risiko for den enkelte borger, kan resultere i ødelagte værdier for eksempel i landbruget og kan medføre forurening af drikkevand og vandmiljø. For at håndtere de øgede vandmasser og skabe sikkerhed for både mennesker og værdier, er der igangsat talrige klimatilpasnings projekter i kommunerne. Et vigtigt element for at kunne designe tekniske anlæg til at håndterer skybrud, samt udpegning af områder der er i særlig risiko for at blive oversvømmet i fremtiden.  er kendskab til det terrænære grundvand og dets fluktuation hen over året.

På mødet præsenteres status på udvikling af værktøjer til screening af terrænnært grundvand.

Det Hydrologisk Informations- og Prognosesystem (HIP) er et storstilet projekt, hvor GEUS i et samarbejde imellem Regeringen, Danske Regioner og KL; udvikler en 500m og 100m national model med klimafremskrivninger og fokus på det terrænnære grundvand. HIP skal hjælpe os med at håndtere de øgede vandmasser og træffe de rigtige beslutninger om planlægning, vandforvaltning og investeringer i klimatilpasningsløsninger.

Gennem HIP-projektet og Coast2Coast-projektet med samarbejdspartnerne COWI, SCALGO og Region Midtjylland er der blevet udviklet nye modelleringsværktøjer baseret på machine learning til screening af terrænnært grundvand i høj rumlig opløsning. Disse værktøjer kan bl.a. bruges til at vurdere risikoen for oversvømmelser.

Samtidig har Geo udviklet sin egen ”light” udgave til screening af terrænært grundvand. Dette værktøj er landsdækkende og allerede operativ i Geo’s GIS system GeoAtlasLive.

Nærmere oplysninger fås ved henvendelse til Ida Karlsson Seidenfaden, GEUS, ika@geus.dk

 

 Mødet afvikles som et on line møde.

Link til deltagelse sendes til de tilmeldte mødedeltagere umiddelbart inden mødet

Agenda

Velkomst og introduktion

v/ forsker Ida Karlsson Seidenfaden, GEUS

Fra DK model i 500m til landsdækkende klimafremskrivning af dybde til terrænnært grundvand og maksimum afstrømning i 100m’s opløsning.

v/ seniorrådgiver Hans Jørgen Henriksen, GEUS

Kortlægning af terrænnære grundvandsdybde i høj rumlig opløsning med hjælp af maskine læring

v/ forsker Julian Koch, GEUS

Screening for terrænnært grundvand. Et landsdækkende kort på GeoAtlas Live
v/ projektleder Magnus Marius Rohde, Geo
Spørgsmål og debat

v/ seniorprojektleder Knud Erik Klint, Geo

Gratis “gå hjem”-møde

On line-deltagelse

Tilmeld dig venligst med en kort e-mail til atvlv@env.dtu.dk senest 26.januar

Præsentationer

Herunder kan du finde præsentationer fra mødet

Hans Jørgen Henriksen - Klimafremskrivning
Julian Koch - Terrænnære gv-dybder
Magnus Marius Rohde - Screening for terrænnært gv