Skip to main content

Information

Tid:  Onsdag den 21. september 2022, kl. 16.00 – 18.00  (mødenr. 93)
Sted:  GEUS, Øster Voldgade 10, 1350 København K

On line deltagelse mulig (bedes angivet ved e-mailtilmeldingen)

Arrangører

Faglig tilrettelæggelse
Østgruppen under ATV Jord og Grundvand
v/ seniorkonsulent Paul Thorn/Rambøll, miljømedarbejder Mette Creutzfeldt, Stevns Kommune, og forsker Ida Karlsson, GEUS

Arrangør
Lisbeth Verner, ATV Jord og Grundvand, atvlv@env.dtu.dk

 

Præsentationerne fra mødet er tilgængelige  nederst på siden

Mødeinformation

Tidspunkt
Onsdag den 21. september 2022, kl. 16.00 - 18.00, gå hjem møde
Sted
GEUS, Øster Voldgade 10, 1350 København K

Emne

Vandrammedirektivet fastsætter fælles mål om kvaliteten af søer, vandløb, grundvand og kystnære havområder. Vandrammedirektivets mål er, at vand i Europa skal opnå god tilstand. Dette mål skulle være opfyldt i 2015, dog med mulighed for udsættelse til 2027. Tilstandsvurderinger for grundvandets kvantitet og kvalitet indgår i basisanalysen for vandområdeplanerne (2021-2027), som er et krav i EU’s vandrammedirektiv.

Der er nu udarbejdet tilstandsvurderinger for grundvandets kvantitative tilstand. Tilstandsvurderingerne er udarbejdet med ny viden fra faglige projekter og overvågningen. Resultaterne viser bl.a., at 38 % af forekomster er vurderet til at have en ukendt kvantitativ tilstand. For de forekomster, som har en ukendt tilstand, er det nødvendigt at vurdere om den nuværende og fremtidelig indvinding vil påvirke tilstanden i en sådan grad, at god kvantitativ tilstand ikke kan opnås inden 2027. Det kan give udfordringer for kommuner, vandforsyninger, landbrug og industri, når nye indvindinger skal placeres og påvirkninger vurderes.

Til dette gå-hjem møde præsenteres resultater fra den kvantitative vurdering samt målsætning og krav i vandområdeplaner. Der bliver præsenteret, hvilke udfordringer kommuner har for at opnå en god kvantitativ tilstand for grundvandet. Til sidst vil der være en åben diskussion om, hvordan kommuner, vandforsyninger og andre forbrugere kan håndtere krav i vandområdeplaner.

16.00 – 18.00 Hvordan er den kvantitative tilstand blevet beregnet, og hvordan skal tallene forstås?
v/ specialkonsulent Lars Troldborg, GEUSMålsætning er krav, der ligger i vandområdeplaner
v/ civilingeniør Luc Eisenbrückner og specialkonsulent Jakob Christensen, Miljøstyrelsen

Udfordringer og idéer til håndtering af vandområdeplaner
v/ civilingeniør Henrik Andersen, Guldborgsund Kommune

 

Generel diskussion
– hvordan kan kommuner og vandforsyninger håndtere de kvantitative krav og målsætninger  i vandområdeplanerne?

 

OBS: Tilmelding

Mødet er et ”gå-hjem-møde”, og deltagelse er uden beregning, men du bedes venligst tilmelde dig med en kort e-mail til atvlv@env.dtu.dk senest 19. september. Der vil være mulighed for at følge mødet on line via et Teams-link, så man kan se/lytte til indlæggene og stille spørgsmål eller deltage i diskussionerne.
Angiv venligst i din tilmelding, om deltager fysisk, eller om du gerne vil følge mødet on line.
Link til mødet sendes til onsdag formiddag.

Præsentationer

Herunder kan du finde præsentationer fra mødet

Lars Troldborg, GEUS - Kvantitative beregninger
Jacob Q. Christensen og Luc Eisenbrückner - Vandområdeplaner
Henrik Andersen - Retten til vand