Skip to main content

Mødeoversigt ny

Herpå siden kan du se mødeoversigten for indeværende kalenderår ved ATV-Fonden for Jord og Grundvand.

Kalenderåret 2023

8. juni 2023
Digitalisering afmiljødata - når nuller og ettaller gør en forskel
Sted: København
8. juni 2023
Digitalisering afmiljødata - når nuller og ettaller gør en forskel
Sted: København
8. juni 2023
Digitalisering afmiljødata - når nuller og ettaller gør en forskel
Sted: København
8. juni 2023
Digitalisering afmiljødata - når nuller og ettaller gør en forskel
Sted: København
8. juni 2023
Digitalisering afmiljødata - når nuller og ettaller gør en forskel
Sted: København
8. juni 2023
Digitalisering afmiljødata - når nuller og ettaller gør en forskel
Sted: København
8. juni 2023
Digitalisering afmiljødata - når nuller og ettaller gør en forskel
Sted: København
8. juni 2023
Digitalisering afmiljødata - når nuller og ettaller gør en forskel
Sted: København
8. juni 2023
Digitalisering afmiljødata - når nuller og ettaller gør en forskel
Sted: København
24. maj 2023
Grundvandsmodeller - hvad kan de bruges til? - gå hjem møde - Øst
Sted: København

Kalenderåret 2022

1. december 2022
Renseteknologier og tilladelser til videregående vandbehanding for pesticider - Gå hjem-møde Vest
Sted: København
22. november 2022
Medicinrester i spildevand og miljø er det nye sort`- online gå hjem-møde Øst
Sted: Online
16. november 2022
Fremtidens varmeforsyning - gå hjem møde - Vestgruppen
Sted: Horsens
3. november 2022
Injektionsbaseret afværge til oprensning af forureningsfaner
Sted: København
12. oktober 2022
Fra udviklingsprojekt til praktisk anvendelse - erfaringer, udfordringer og nye resultater
Sted: København
21. september 2022
Vandområdeplaners kvantitative vurdering og målsætning - gå hjem møde - Østgruppen
Sted: København
31. august 2022
LAR-løsninger og sikring af drikkevandet - gå hjem møde - Østgruppen
Sted: Taastrup
7. juni 2022
Medicinrester i spildevand og miljø er det nye sort! Gå hjem møde - Vestgruppen
Sted: Skanderborg
2. juni 2022
Når §8-tilladelsen er givet (ift. indeluft - opfølgning på tidligere møde)
Sted: København
10. maj 2022
Non-target analyser
Sted: Nyborg

Kalenderåret 2021

8. december 2021
Cirkulær økonomi og genanvendelse - overset risiko for jord og grundvand?
Sted: København
9. november 2021
Generationsforureninger
Sted: Nyborg
25. oktober 2021
Utætte boringer - et problem vi skal gøre noget ved!
Sted: Nyborg
29. september 2021
PFAS - undersøgelser. Heldags on line møde i samarbejde med IDA Miljø
Sted: Online
21. september 2021
Brancheerfaring for PFAS-undersøgelser - opfølgning på mødet 8. april - gå hjem møde
Sted: Online
22. juni 2021
Grundvandsbeskyttelse i praksis med øget biodiversitet, rekreative formål og forureningsudfordringer - gå hjem møde Vest
Sted: Lunderskov
25. maj 2021
Muligheder i udnyttelse af undergrunden i klimaperspektiv
Sted: Online
19. maj 2021
Hvad kan droner bidrage med ved undersøgelse af jordforureningers påvirkning af overfladevand - gå hjem-møde Øst
Sted: Online
8. april 2021
Erfaringsopsamling med PFAS - gå hjem-møde Vest
Sted: Online
27. januar 2021
Monitering og modellering af terrænnært grundvand - hvor langt er vi kommet? - Gå hjem-møde
Sted: Online

Møder i efteråret 2020

1. december 2020
Den komplekse forsyning
Sted: København
5. november 2020
Usikkerheder i forureningsundersøgelser
Sted: Online
24. september 2020
Lossepladser
Sted: København
2. september 2020
Oplandstankegang til grundvandsbeskyttelse mod pesticidforurening - gå hjem-møde Øst
Sted: København

Mødetilmelding

Af hensyn til mødernes praktiske planlægning modtager vi kun onlinetilmeldinger via mødeprogrammerne her på hjemmesiden: klik på mødets titel og følg instruktionerne.

Vi kan desværre ikke modtage tilmeldinger via e-mail til sekretariatet.

Kontakt de fagligt ansvarlige for møderne, hvis du har forslag til indlæg – men gør det i god tid før møderne afholdes!