Møde 45

18/06/2019

Præsentationer

Abstractsamling - moede 45 180619
Perspektivering af digitalisering af data
Allan Koetter - RegH
Målrettet tilsyn med råstofgrave - et pilotprojekt med machine learning
Anja Reinwald - Digitaliseringsinst
Målrettet tilsyn med råstofgrave - et pilotprojekt med machine learning
Christian Holmegaard Mossing - NIRAS
Vision – den digitale fremtid indenfor miljø, jord- og grundvandsforurening
Helen Berger - COWI
Planlægningsværktøj for terrænnært grundvand projekt med machine learning
Lars Groth - DinGeo
Frie data fra myndigheder til borgere og virksomheder
Martin Hansen - GEUS
Udviklingsprojekter på geus - perspektivering af digitalisering af data
Martin Marius Rohde - Geo
En rådgivers erfaring med geogis
Miriam Helsing - Lolland Kommune
effektiv og kvalificeret sagsbehandling
Nils Berthelsen - Region Sjaelland
Regionernes geogis – hvad kan vi bruge data til?
Nils Hoegsted - Danmarks Miljoeportal
Status for området – miljødata og digitalisering
Tom Birch Hansen - Region Midt
Regionale digitale datastrømme