Møde 28

20/06/2018

Præsentationer

Abelone Christensen
Nye pesticidanalyser i 2018 i nye pesticidanalyser i 2018 i regionernes punktkildeundersøgelser regionernes punktkildeundersøgelser
Abstractsaml 28
Nyt om pesticider - undersøgelser og afværge
Anders Johnsen
Fremtidens grundvandsovervågning og –varsling
Anne Esbjoern
Nyeste fund af pesticider i vandcenter syd
Carsten Suhr Jacobsen
Nonewbam
Henrik Jannerup
undersøgelser og pesticidpunktkilder historik og strategi
Jens Aamand
Bioremediering af pesticidforurenet drikkevand i sandfiltre på vandværker
Liselotte Clausen
Peter Thomassen
Når marksprøjten vælter - akut indsats og håndhævelse
Steen Marcher
Nye pesticidfund – miljøstyrelsens vinkel