Møde 51

10/10/2019

Præsentationer

Abstractsamling 51
Regulering/godkendelse af pesticider og biocider i eu
Jens Muff
Perspektiverne membranfiltrering fra og i , set laboratoriet ny til , elektrokemisk aktiv pesticidrester fjernelse af kulfiltrering
Maria Sommer Holtze
Regulering af pesticider og biocider i danmark og eu
Mathilde Hedegaard
Vandbehandlingsmetoders effektivitet overfor dms
Nanette Schouw
Regionernes arbejde med pesticidanalysepakker og konsekvenserne heraf
Nina Cedergreen
hvilke stoffer bidrager til risikoen i grundvandet?
Poul Henning Pedersen
Hvorfor og hvordan bruger landbruget pesticider, og hvad gør branchen for at begrænse brugen?
Soeren Rygaard Lenschow
Undersøgelser og forskydninger af faner
velkommen
Nyt om pesticider -undersøgelser og afværge