Møde 36

09/04/2019

Præsentationer

Anja Bergman Thuesen
Planloven- flytning af jord og planloven
Bente Villumsen
Hvorfor er verdensmålene relevante for bæredygtig jordhåndtering?
Britta Moll Bown
Godkendelsespligt for anlæg af jord d. 9. april 2019
Hans Bengtsson
Benspænd fra den virkelige verden
Jacob Brandt
Hvornår er jord affald?
Jacob Brandt
Jordens vej gennem juraen
Jens Lind Gregersen
Overskudsjord i bygge- og anlægsprojekter
Jens Nejrup
Bæredygtig håndtering anno 2019
Karsten Ludvigsen
Entreprenørens syn
MST - Sandra Fisker og Mette Lumbye Sorensen
Miljøkrav
Ulf Kjellerup
Miljøvurdering og habitatkonsekvensvurdering