Møde 35

28/11/2018

Præsentationer

Abstractsamling 35 - 271118
Helhedsorienteret vandforvaltning
Anne Scherfig Kruse
Hvordan fungerer forvaltningen af grundvandet set fra en vandforsynings synspunkt?
Bertel Nilsson
Vurdering af grundvandets kemiske påvirkning på vandløb og kystvande
Gunnar P. Jensen og Joergen Krogsgaard Jensen
Dilemmaer i vandhåndtering i byen og på landet nu og i fremtiden
Marianne Marcher Juhl
klimapåvirkninger bæredygtig helhedsorienteret vandforvaltning i fremtiden
Nanette Schouw
Hvordan bidrager regionerne til helhedsorienteret forvaltning?
Niels Cajus Pedersen
Kommunal planlægning og indsats for grundvandet
Peter Kaarup
Helhedsorienteret vandforvaltning arbejdet med vandområdeplaner