Møde 25

29/05/2018

Præsentationer

Abstractsamling 25
Regnbetingede udledninger fra separat- og fælles afløbssystemer – effekter og udfordringer til vandmiljøet
Annette Brink-Kjaer og Lise Havsteen
brug af sensorer i vandløb - ammonium og ilt
Helle Marcussen
problemstoffer i regnafstrømning
Jacob Brandt
regnbetingede overløb - forurenerens ansvar
Joannes Gaard
Punktkilder - regnbetingede udledninger fra fælleskloakerede områder
Lena Bassoe Duus
Måling af øget afstrømning fra grønne arealer og konsekvens af uvedkommende vand på viby ra
Luca Vezzaro
Målinger på overløb – hvor svært kan det være?
Nikolaj Kruse Christensen
øget afstrømning og afledte konsekvenser for recipient og naturforhold
Ursula McKnight
Influence of environmental context: assessing stream water quality under conditions of multiple chemical stress