Møde 20

25/01/2018

Præsentationer

Abstractsamling20
Jordhåndtering i danmark - alt det vi kan, gør og burde gøre
Bo Utoft
Jordhåndtering i danmark - set fra en kommunal synsvinkel
Caroline Hejlesen
gode løsninger ved indbygning af overskudsjord vej vejprojekter
Djurhuus
Jordhåndtering i danmark - alt det vi kan, gør og burde gøre
Jacqueline Falkenberg
Miljøbeskyttelse ved håndtering af overskudsjord
Jens Nejrup
Jord i balance
Jens Aabling
Jordhåndtering i danmark – alt det vi kan, gør og burde gøre
Julie Nyrop Albers
jord på landbrugsarealer - er det hensigtsmæssigt ?
Lind Gregersen og Graves Simonsen
Jordhåndtering i danmark - alt det vi kan, gør og burde gøre
Niels Bukholt
Hvad vil miljøstyrelsen?