Skip to main content

Information

Du kan gense præsentationerne ved at klikke på mødetitlerne i programmet nedenfor

Arrangør

Lisbeth Verner
ATV Jord og Grundvand
Tlf.: 4525 2177, mobil 20229183
E-mail: atvlv@env.dtu.dk

Ovenpå et par udfordrende ”corona”-år, hvor ATV Jord og Grundvands mødeaktiviteter heldigvis har kunnet afvikles under lidt andre former end vanligt, glæder vi os til at kunne byde velkommen til et ”klassisk” Vintermøde som en to-dages konference den 8. og 9. marts 2022 i Vingsted Hotel og Konferencecenter ved Vejle. Før vintermødet tilbyder vi en temadag den 7. marts om “Grundvandets tilstand – nu og i fremtiden”.

Planlægningsgruppe for Vintermøde 2022:
Teamleder, civilingeniør, ph.d. Hanne Møller Jensen/HOFOR, specialkonsulent, civilingeniør Julie Nyrop Albers/Roskilde Kommune, lektor Mette M. Broholm/DTU Miljø, seniorkonsulent, ph.d. Jacqueline Falkenberg/NIRAS A/S, chefkonsulent, ph.d., civilingeniør John Flyvbjerg/Region Hovedstaden, seniorspecialist, civilingeniør Bjarke N. Hoffmark/COWI A/S, seniorforsker, geolog Peter Sandersen/GEUS,  teamleder, civilingeniør, ph.d. Nanna Isbak Thomsen/Rambøll

 

Mødepræsentationer:

Du kan gense præsentationerne fra Vintermødet ved at klikke på indlægstitlerne i programmet nedenfor.

For at gense præsentationerne fra workshops og temadag, klik på nedenstående

Workshop 2/Vinylchlorid i kloakker

Workshop 3/Risikovurdering af grunsdvandstruende forureninger

Workshop 4/Indeluft

Temadag – Grundvandets tilstand

 

 

Mødeinformation

Tidspunkt
Tirsdag og onsdag den 8. og 9. marts 2022 og/eller temadag om Grundvandets tilstand mandag 7. marts 2022
Sted
VINGSTED Hotel & Konferencecenter, Vingsted Skovvej 2, Bredsten v/Vejle

Tilmeldingsinfo vedr. vintermøde 2022

Mandag, tirsdag og onsdag
den 7., 8. og 9. marts 2022

Deltagergebyr
Du kan tilmelde dig

7. marts – temadag om Grundvandets tilstand – nu og i fremtiden: kr. 2.800 (inkl. dagsforplejning, excl. moms)

8. + 9. marts – begge dage: kr. 5.600 (inkl. dagsforplejning begge dage, festmiddag 8. marts, ekskl. værelse og moms)

8. eller 9. marts- enkeltdag: kr. 2.800 (ekskl. festmiddag og moms)

8. + 9. marts for foredragsholdere samt arrangører af workshops: kr. 2.800 (inkl. dagsforplejning begge dage, værelse fra 8. -9. marts, festmiddag 8. marts, morgenmad 9. marts, ekskl. moms)

8. + 9. marts for 1.-2. års dimittender (tidligst pr. 31.12.2019): kr. 0  (inkl. dagsforplejning begge dage, delt studenterværelse fra 8. – 9. marts, festmiddag 8. marts, morgenmad 9. marts – gælder max 10 personer)  (send ansøgning til atvlv@env.dtu.dk senest 14. febr.)

7., 8. og/eller 9. marts – on line deltagelse, pr. dag: kr. 1.250 (excl.moms)

Mulige tilvalg
7. marts / aftenbuffet for deltagere, der overnatter natten inden Vintermødet: Aftenbuffet kr. 390 (inkl. vin/vand/kaffe, ekskl. moms)

8. marts / festmiddag tirsdag aften for endagsdeltagere: kr. 600 (inkl. vin/vand/kaffe, ekskl. moms) – separat tilmelding kun hvis der ønskes endagsdeltagelse.

Se venligst hovedprogram samt separate programmer for workshops. Bemærk venligst, at der er begrænset deltagerantal i workshops. ATV Jord og Grundvand fordeler deltagerne, så flest mulige virksomheder/institutioner repræsenteres. Der vil ikke være on line deltagelse på workshops.

Eventuelle COVID19-restriktioner
OBS vedr. evt. COVID19-restriktioner i marts 2022: Vi fakturerer først deltagergebyrerne ultimo februar 2022 – dvs. at hvis der på det tidspunkt skulle være blevet indført restriktioner fra myndighederne, vil tilmeldte ikke blive faktureret.

Booking af værelse
Overnatning book’es elektronisk og betales af deltagerne selv direkte på Vingsted Hotel og Konferencecenter via link’et her: https://atv-jord-grundvand.nemtilmeld.dk/9/  Tlf. 7586 5533.

Vejledende pris pr. overnatning: kr. 845 for enkeltværelse, kr. 550 for delt dobbeltværelse (inkl. moms og morgenmad).  Mange vil gerne overnatte i Vingsted, men det er desværre ikke muligt at imødekomme alle ønsker om enkeltværelse. Vi opfordrer til, at så mange som muligt deler værelse – de fleste af værelserne er rigeligt store. Vingsted Hotel og Konferencecenter tilgodeser, i videst muligt omfang, en aftale med en kollega om at dele et dobbeltværelse. Oplys venligst navn på kollega samt firmanavn. Når Vingsted Hotel og Konferencecenter ikke har flere ledige enkeltværelser, book’es der som alternativ enkeltværelse i Vejle. Der arrangeres bustransport til og fra hotellet den 8. marts før og efter aftenarrangementet samt den 9. marts om morgenen.

Udstilling
Der er mulighed for – i begrænset omfang – at bestille plads til en standplads til udstilling i foyer’en. Kontakt venligst sekretariatet for at reservere plads på mail atvlv@env.dtu.dk. En standplads er gratis, men forudsætter en fuldt betalende deltager fra virksomheden.

Fælles transport
Der arrangeres bus fra Vejle Banegård til Vingsted tur/retur – HUSK tilmelding sammen med værelsesbooking
7. marts: v/ank. til Vejle Banegård kl. 09.00 (til temadag) og fra Vingsted til Vejle Banegård: kl. 17.15
8. marts: v/ank. til Vejle Banegård kl. 08.25 og kl. 09.00
9. marts: Fra Vingsted til Vejle Banegård kl. 16.05
Check venligst DSB’s køreplan for marts primo 2022. Busserne til Vingsted afgår lige efter togets ankomst.

Tilmeld dig venligst 14. februar 2022.

Yderligere oplysninger om temadag og vintermøde fås ved henvendelse til Lisbeth Verner,
ATV Jord og Grundvand, tlf. 4525 2177, e-mail atvlv@env.dtu.dk

Tirsdag 8. marts

Vingsal 1

09.00 – 09.30 Ankomst, registrering, kaffe/the, morgenbuffet
09.30 – 09.40 Velkomst
v/ fagchef, civilingeniør, ph.d. Katerina Tsitonaki, WSP Danmark, forkvinde for ATV Jord og Grundvand
09.40 – 10.40 Hvordan skal vi håndtere klimaet?
v/ bestyrelsesformand Connie Hedegaard, Tænketanken Concito, fhv. EU-kommissær og tidligere minister
10.40 – 10.50 Pause og fordeling i lokalerne

Spor 1  –  Vingsal 1

Kildepladser, rensning, drikkevand
10.50 – 11.15 Muligheder for nye kildepladser
v/ fagchef Lars Storkholm, DGE
11.15 – 11.40 Decentral kulfiltering – pesticidfjernelse på boringsniveau
v/miljøingeniør Lærke Overgaard, NIRAS, og vandkvalitetschef Finn Mollerup, VandCenter Syd
11.40 – 12.05 Håndtering af uønskede biprodukter når drikkevand renses for DMS, alachlor ESA og dimethachlor ESA med UV og H2O2
v/ projektleder Peter Lysholm Tüchsen, Novafos
12.05 – 12.15 Spørgsmål og diskussion
12.15 – 12.45 Nyheder fra de studerende i Ving-foyer
– videnskabelige posters – “speed dating”
12.45 – 13.30 Frokost i restauranten
DMS I
13.30 – 13.55 Biocid versus pesticid som kilde til grundvandsforurening (1/2)
– litteratur-, felt- og laboratoriestudier af kilder til DMS og 1,2,4-triazol
v/ seniorforsker Christian Nyrop Albers, GEUS
13.55 – 14.20 Biocid versus pesticid som kilde til grundvandsforurening (2/2) – estimater af DMS-forureningers varighed
v/ civilingeniør Kristian Bitsch, HOFOR
14.20 – 14.45 Gennemgang af rensningsmetoder til DMS og omkostninger herved
v/ civilingeniør, ph.d. Mathilde Hedegaard, HOFOR
14.45 – 14.55 Spørgsmål og diskussion
14.55 – 15.15 Pause
DMS II
15.15 – 15.40 Hvordan kan en region tackle en DMS-forurening?
v/ chefkonsulent, civilingeniør Henriette Kerrn-Jespersen, Region Hovedstaden
15.40 – 16.05 Transport og skæbne af pesticid-/biocidmetabolitten DMS: Kobling mellem transport, sorption, kilder og spredning
v/ erhvervs ph.d.-stud. Majken Frederiksen, Rambøll/DTU Miljø
16.05 – 16.30 Udvaskning af DMS (N,N-dimethyl-sulfamid) fra en tidligere jordbærmark
v/ seniorkonsulent, ph.d. Gry Sander Janniche, NIRAS
16.30 – 16.40 Spørgsmål og diskussion
16.45 – 18.30 Sportsaktiviteter for alle interesserede:
Skydning (husk tilmelding på liste i foyer ved ATV JogG’s stand), guided gåtur (husk tilmelding på liste i foyer ved ATV JogG’s stand), Hal 1: Badminton,
(fælles) løbetur
18.45 – 19.30 Fælles session i Centersalen
19.30 – Middag og hygge i restauranten

Spor 2  –  Vingsal 2

10.50 – 12.15 Workshop 1:
BNBO – Gode erfaringer med den boringsnære beskyttelse
Arr: Hydrogeolog, ph.d.  Ulla Lyngs Ladekarl, Aarhus Kommune
Se separat program
Begrænset antal deltagere – forhåndstilmelding nødvendig
12.15 – 12.45 Nyheder fra de studerende
– videnskabelige posters – “speed dating”
12.45 – 13.30 Frokost i restauranten
Planlægning og samarbejde om grundvandsbeskyttelsen
13.30 – 13.55 Katalog til Grundvandsredegørelse: En støtte til kommuneplanlægning
v/ chefkonsulent Paul Thorn, Rambøll
13.55 – 14.20 Samarbejde til bedre sikring af vandressourcer og forureningsindsatser
v/ civilingeniør, ph.d. Britt Stenhøj Christensen, Rambøll
14.20 – 14.45 TREFOR Vands erfaringer med VVM-proces for den regionale indvinding i Trekantsområdet
v/ seniorprojektleder Morten Asp Hansen, Sweco/TREFOR Vand

14.45 – 14.55

14.55 – 15.15

Spørgsmål og diskussion

Pause

Virkemidler i grundvandsbeskyttelsen
15.15 – 15.40 Grundvandsovervågning i Danmark
v/ chefkonsulent Lærke Thorling, GEUS
15.40 – 16.05 Nitratundersøgelse ved Gudumholm kildeplads
v/  grundvandskemiker, ph.d. Niels Peter Arildskov, Watson·C
16.05 – 16.30 Indsatsplan i storbyen. Udfordringer og samarbejder, Frederiksberg Kommune som case
v/ projektleder, geolog Johanne Urup, Rambøll
16.30 – 16.40 Spørgsmål og diskussion
16.45 – 18.30 Sportsaktiviteter for alle interesserede:
Hal 1: Badminton,
Skydning (husk tilmelding på liste i foyer ved ATV JogG’s stand),
guided gåtur (husk tilmelding på liste i foyer ved ATV JogG’s stand),
(fælles) løbetur
18.45 – 19.30 Fælles session i Centersalen
19.30 – Middag og hygge i restauranten

Spor 3  –  Centersal

Indeluft I
10.50 – 11.15 Forureningstransport i kloakker – konceptuelle betragtninger og god prøvetagning
v/ udviklingsleder, ph.d. Per Loll, DMR
11.15 – 11.40 Styrende processer for gastransport i kloakker – resultater af flere års målinger
v/ chefkonsulent Kaspar Rüegg, Region Midtjylland
11.40 – 12.05 Afdampning fra jordforurening med diffusion til vandledninger
v/ civilingeniør Kim Haagensen, WSP Danmark
12.05 – 12.15 Spørgsmål og diskussion
12.15 – 12.45 Nyheder fra de studerende i Vingfoyer
– videnskabelige posters – “speed dating”
12.45 – 13.30 Frokost i restauranten
Undersøgelsesmetoder til grundvand
13.30 – 13.55 Højopløst karakterisering af forureningsudbredelse med ny metode til niveauspecifik vandprøvetagning
v/ hydrogeolog, ph.d. Gro Lilbæk, NIRAS
13.55 – 14.20 Udvikling og anvendelse af fluorescens målinger til screening for farmaceutiske stoffer i forureningsfane
v/ lektor Mette M. Broholm, DTU Miljø
14.20 – 14.45 Grindsted fanen – screening af udstrømningsområder for chlorerede ethener og farmaceutiske stoffer til Grindsted Å
v/ teamleder Dorte Harrekilde, Rambøll
14.45 – 14.55 Spørgsmål og diskussion
14.55 – 15.15 Pause
Indeluft II
15.15 – 15.40 UV-teknologi til rensning af chlorerede opløsningsmidler i luft
v/ projektchef Thomas Fløe Chemnitz, Sweco Danmark, og forskningschef Morten M. Clausen, ULTRAAQUA
15.40 – 16.05 Kontinuer registrering af tryk, temperatur m.fl. parametre som støtte ved vurdering af ventilationsforsøg i spildevandsledninger
v/ projektchef Nicklas Larsson, NIRAS
16.05 – 16.30 Aktiv afværge på eksisterende bygninger – håndtering af tidslig og rumlig variation frem mod en robust afværge
v/ cand.scient. Nina Grunth, DMR
16.30 – 16.40 Spørgsmål og diskussion
16.45 – 18.30 Sportsaktiviteter for alle interesserede:
Skydning (husk tilmelding på liste i foyer ved ATV JogG’s stand), guided gåtur (husk tilmelding på liste i foyer ved ATV JogG’s stand),Hal 1: Badminton,
(fælles) løbetur
18.45 – 19.30 Fælles session i Centersalen
19.30 – Middag og hygge i restauranten

Spor 4  –  Vingsal 3

Faneoprensning
10.50 – 11.15 Anvendelse af ZVI til oprensning af forureningsfaner med chlorerede opløsningsmidler
v/ civilingeniør, ph.d. Kirsten Rügge, COWI
11.15 – 11.40 Cross-borehole electrical resistivity tomography for imaging ZVI amendment spreading at remediation (indlægget holdes på engelsk)
v/ Assistant Professor Léa Lévy, Lunds University, Engeneering Geology Division
11.40 – 12.05 Erfaringer med pump & treat anlæg
v/ civilingeniør Bertil Ben Carlson, WSP Danmark
12.05 – 12.15 Spørgsmål og diskussion
12.15 – 12.45 Nyheder fra de studerende i Vingfoyer
– videnskabelige posters – “speed dating”
12.45 – 13.30 Frokost i restauranten
13.30 – 14.55 Workshop 2:
Vinylchlorid i kloakker
– overser vi et problem? Er der styr på rollefordelingen, når forureningen spreder sig i kloaksystemerne?
Arr.: Miljøingeniør Eline Begtrup Weeth, Region Syddanmark, og seniorprojektleder Jette Karstoft, NIRAS
Se separat program
Begrænset antal deltagere – forhåndstilmelding nødvendig
14.55 – 15.15 Pause
15.15 – 16.40 Workshop 3:
Dilemmaer i risikovurdering af grundvandstruende forureninger
Arr.: Civilingeniør, ph.d. Vinni Rønde, og chefkonsulent, ph.d. Nina Tuxen, Region Hovedstaden

Se separat program
Begrænset antal deltagere – forhåndstilmelding nødvendig

16.45 – 18.30  Sportsaktiviteter for alle interesserede:
Skydning (husk tilmelding på liste i foyer ved ATV JogG’s stand), guided gåtur (husk tilmelding på liste i foyer ved ATV JogG’s stand),Hal 1: Badminton,
(fælles) løbetur
18.45 – 19.30 Fælles session i Centersalen
19.30 – Middag og hygge i restauranten

Onsdag 9. marts

09.00 – 10.20

Fællessession i Centersalen:

Vandet er aldrig helt rent – men er det farligt?
v/ professor Nina Cedergreen, Institut for Plante og Miljøvidenskab, Københavns Universitet

Spor 1  –  Vingsal 1

10.20 – 10.35 Pause
Pesticider – Risiko og konceptuel forståelse
10.35 – 11.00 Pesticider i betydende magasiner. Koncepter for forståelse og risikovurdering af pesticidforurening fra punktkilder
v/ civilingeniør Søren Rygaard Lenschow, NIRAS
11.00 – 11.25 Tilbageholdelse og akkumulering af chloridazon’s nedbrydningsprodukter, DPC og MDPC, i den umættede zone på 2 danske pesticidpunktkilder
v/ civilingeniør Anna Krog Nielsen, WSP Danmark
11.25 – 11.50 Opdatering af metode til at skelne mellem pesticidkilder
v/ afdelingschef Sandra Roost, WSP Danmark
11.50 – 12.00 Spørgsmål og diskussion
12.00 – 13.00 Frokost i restauranten
Overfladevand – regionernes undersøgelser
13.00  – 13.25 Jordforureningers påvirkning af overfladevand
– overblik over resultaterne af regionernes feltundersøgelser i 2021
v/chefkonsulent, civilingeniør Helle Overgaard, Region Hovedstaden
13.25 – 13.50 Jordforureningers påvirkning af overfladevand
– En rådgivers oplevelser efter det første år
v/ civilingeniør Nanna Muchitsch, DMR
13.50 – 14.15 Erfaring efter 1 år med overfladevandsundersøgelser for regionerne: Betydning af medianminimum, vandbalance og fluxe
v/ seniorprojektleder Anette Andersen, WSP Danmark
14.15 – 14.25 Spørgsmål og diskussion
14.25 – 14.35 Pause
Overfladevand  –  videregående undersøgelser og afværge
14.35 – 15.00 Udsivning af pharmaceutiske stoffer til Grindsted Å
v/ Gregory Lemaire, postdoc., DTU Miljø
15.00 – 15.25 Undersøgelser på Collstropgrunden
– vidensniveau for at hindre forureningsspredning til fredet naturområde
v/ civilingeniør Torben Højbjerg Jørgensen, COWI
15.25 – 15.50 Evaluering af ”Pump and Treat”-system med horisontelle dræn på vandkvalitet i overfladevand
v/ ekspertisechef Anders G. Christensen, NIRAS
15.50 – 16.00 Spørgsmål og diskussion

Spor 2  –  Vingsal 2

Geofysik – anvendelse i forureningsundersøgelser
10.35 – 11.00 Geofysik som grundlag for en detaljeret 3D undersøgelse af fanen på Grindsted Losseplads
v/ miljøingeniør, ph.d. Sanne Skov Nielsen, Region Syddanmark
11.00 – 11.25 Minkgravene ved Nr. Felding – har de forurenet jord og grundvand?
v/ geolog Britt Boye Thrane, Rambøll
11.25 – 11.50 Måling af elektriske potentialer på jordoverfladen som metode til at lokalisere underjordisk forurening – BIOMAP
v/ forsker Lars Riis Damgaard, Aarhus Universitet
11.50 – 12.00 Spørgsmål og diskussion
12.00 – 13.00 Frokost i restauranten
Internationalt udsyn
13.00 – 13.25 Novel methods for developing process-based Conceptual Site Models for bed-rock groundwater: From remediation to resource protection  (indlægget holdes på engelsk)
v/ Professor Beth Parker, University of Guelph
13.25 – 13.50 Evaluation of High Resolution Methods for VOC Contaminant and Flux Distri-butions in Igneous Rock  (indlægget holdes på engelsk)
v/ civilingeniør Lars Davidsson, WSP Sweden
13.50 – 14.15 Soil mixing af 51.000 m³ tjæreforurenet ler i Stockholm
v/ projektleder Camilla Kiming, Arkil Miljøteknik
14.15 – 14.25 Spørgsmål og diskussion
14.25 – 14.35 Pause
PFAS
14.35 – 15.00 PFAS-forurening – diffuse baggrundsniveauer og slam fra renseanlæg
v/teamleder, civilingeniør Jette Kjøge Olsen, Rambøll
15.00 – 15.25 Laboratoriets PFAS-analyser
– krav, forventninger og udvikling
v/ laboratorieleder Laila Schou Poulsen, Eurofins
15.25 – 15.50 Kortlægning af fund af PFAS-forurening i overfladevand og grundvand ved Høje-Taastrup Kommune
v/ civilingeniør Søren Dyreborg, NIRAS
15.50 – 16.00 Spørgsmål og diskussion

Spor 3  –  Centersal

Jordhåndtering og genanvendelse af jord
10.35 – 11.00 Bæredygtig jordhåndtering. Hvordan får vi det til at lykkes?
v/ geolog Joan Krogh, NIRAS
11.00 – 11.25 Jord med egen nummerplade – et nyt system til sporing af opgravet jord
v/ cand.scient., afdelingsleder Thomas Hougaard, Mangor og Nagel
11.25 – 11.50 Udfordringer ved bæredygtig nyttiggørelse af jord forurenet med pesticider
v/ projekt- og fagchef Thomas Rivad, DGE
11.50 – 12.00 Spørgsmål og diskussion
12.00 – 13.00 Frokost i restauranten
”Lessons learned” – 4 års oprensning i Kærgård Plantage
13.00 – 13.25 Introduktion til sagen samt erfaringer med geofysik i fuld skala til undersøgelse af udbredelse af reaktanter
v/ geolog Jørgen F. Christensen Region Syddanmark
13.25 – 13.50 Kemisk oxidation og anvendelse af surfactanter fra laboratorie til fuldskala samt udfordringer og optimering af reaktantspredning
v/ chefkonsulent Lars Bennedsen, Rambøll
13.50 – 14.15 Biologisk oprensning efter kemisk oxidation samt design af passiv og aktiv oprensning med reduktiv deklorering
– væsentlige designkriterier og udfordringer
v/ civilingeniør Torben Højbjerg Jørgensen, COWI
14.15 – 14.25 Spørgsmål og diskussion
14.25 – 14.35 Pause
Forureningsflux
14.35 – 15.00 Forureningsflux og usikkerheder
– en geostatistisk, stokastisk tilgang til kvantificering af forureningsflux i grundvand
v/ civilingeniør Anton Bøllingtoft, NIRAS
15.00 – 15.25 Geofysiske metoder kan reducere usikkerheder på beregninger af forureningsflux
v/ ph.d.-studerende Rasmus Thalund-Hansen, DTU Miljø
15.25 – 15.50 Innovativ metode til at bestemme forureningsflux fra en punktkilde i lav-permeable moræneler baseret på nedstrøms målinger og modellering
v/ ph.d.-studerende Louise Rosenberg, DTU Miljø
15.50 – 16.00 Spørgsmål og diskussion

Spor 4 – Vingsal 3

Biologisk nedbrydning
10.35 – 11.00 Fuldskala in situ biologisk oprensning af NMP og BTEX på olieraffinaderi i drift
v/ ekspertisechef Charlotte Riis, NIRAS
11.00 – 11.25 DNA- og porevandsanalyser til vurdering af olieforureningers udbredelse i moræneler
v/ fagchef, ph.d. Andreas Houlberg Kristensen, DMR
11.25 – 11.50 Nedbrydning af farmaceutiske stoffer i Grindstedfanen – værktøjer og vurdering
v/ civilingeniør Helene Draborg, WSP Danmark
11.50 – 12.00 Spørgsmål og diskussion
12.00 – 13.00 Frokost i restauranten
13.00 – 14.25 Workshop 4 – del 1:
Indeluft
Nye erfaringsbaserede reduktionsfaktorer fra poreluft til indeluft
Arr.: Udviklingsleder, ph.d. Per Loll, DMR, specialkonsulent, civilingeniør Maria Hag, Region Hovedstaden, og specialist, civilingeniør Tage V. Bote, COWI

Se separat program
Begrænset antal deltagere – forhåndstilmelding nødvendig

14.25 – 14.35 Pause
14.35 – 16.00 Workshop 4 – del 2:
Indeluft
Nye erfaringsbaserede reduktionsfaktorer fra poreluft til indeluft
Arr.: Udviklingsleder, ph.d. Per Loll, DMR, specialkonsulent, civilingeniør Maria Hag, Region Hovedstaden, og specialist, civilingeniør Tage V. Bote, COWI

Se separat program
Begrænset antal deltagere – forhåndstilmelding nødvendig

Programændringer kan forekomme
Januar 2022