Skip to main content

Information

Arrangør

Lisbeth Verner
ATV Jord og Grundvand
Tlf.: 4525 2177, mobil 20229183
E-mail: atvlv@env.dtu.dk

Ovenpå et par udfordrende ”corona”-år, hvor ATV Jord og Grundvands mødeaktiviteter heldigvis har kunnet afvikles under lidt andre former end vanligt, glæder vi os til at kunne byde velkommen til et ”klassisk” Vintermøde som en to-dages konference den 8. og 9. marts 2022 i Vingsted Hotel og Konferencecenter ved Vejle. Før vintermødet vil vi gerne tilbyde en temadag den 7. marts – et heldagsarrangement som du også kan komme med forslag til.

Læs mere her: Vintermøde 2022 – indkaldelse af forslag
Du bedes venligst skrive dit forslag i en forlagsskabelonen – fås her: atvlv@env.dtu.dk

Planlægningsgruppe for Vintermøde 2022:

Teamleder, civilingeniør, ph.d. Hanne Møller Jensen, HOFOR, hanjen@hofor.dk, specialkonsulent, civilingeniør Julie Nyrop Albers, Roskilde Kommune, juliena@roskilde.dk, lektor Mette M. Broholm, DTU Miljø, mmbr@env.dtu.dk; seniorkonsulent, ph.d. Jacqueline Falkenberg, NIRAS A/S, jaf@niras.dk; chefkonsulent, ph.d., civilingeniør John Flyvbjerg, Region Hovedstaden, johfly@regionh.dk, specialist, projektleder, civilingeniør Bjarke N. Hoffmark, COWI A/S, bjne@cowi.com, seniorforsker, geolog Peter Sandersen, GEUS, psa@geus.dk, teamleder, civilingeniør, ph.d. Nanna Isbak Thomsen, Rambøll, natn@ramboll.dk

Gå til tilmelding (tilmeldingen åbner primo januar 2022)

Mødeinformation

Tidspunkt
Tirsdag og onsdag den 8. og 9. marts 2022 og/eller temadag mandag 7. marts 2022
Sted
VINGSTED Hotel & Konferencecenter, Vingsted Skovvej 2, Bredsten v/Vejle

Tilmelding til vintermøde 2022

Tirsdag og onsdag
den 8. og 9. marts 2022

Tilmelding til Temadag: xxx