Skip to main content

ATV-Fonden for Jord og Grundvands studenterlegat 2022

ATV Jord og Grundvands bestyrelse har besluttet at uddele legater til studerende indskrevet på danske forsknings- og uddannelsesinstitutioner, som arbejder med problemstillinger relevant for fagområdet jord- og grundvandsforurening og relaterede problemstillinger med indeluft. Initiativet tages som led i at løfte fondens formål om aktivt at fremme formidling og udveksling af viden samt stimulere og initiere undervisning inden for fagområdet.
Legater i størrelsesordenen 25.000 kr. kan inden 1. oktober 2022 søges individuelt af den studerende selv med støttebrev fra en vejleder tilknyttet institutionen, hvor den studerende er indskrevet.

Læs mere her

Template til ansøgningsskema kan rekvireres på atvlv@env.dtu.dk

Deadline for ansøgning er 1. oktober 2022