Skip to main content

Information

Tid: Torsdag den 5. september 2024, kl. 10.00 – 16.00
Sted:Odeon/Comwell, Odense

Arrangører

Faglig tilrettelæggelse

Fagchef, civilingeniør, ph.d. Katerina, WSP Danmark
Chefkonsulent, civilingeniør, ph.d. Nanette Schouw, Region Sjælland
Teamleder, civilingeniør, ph.d. Nanna Isbak Thomsen, Rambøll

Arrangør
Lisbeth Verner, ATV Jord og Grundvand, atvlv@dtu.dk

RESERVER DAGEN

 

Illustration fra Pixabay

Gå til tilmelding

Mødeinformation

Tidspunkt
Torsdag den 5. september 2024, kl. 10.00 - 16.00
Sted
Odeon/Comwell, Claus Bergs Gade 7, Odense

Emne

Vi lever i en tid, hvor flere forureningsstoffer dukker op i vores daglige arbejde, som vi er nødt til at forholde os til og handle på. På dette heldagsmøde vil vi dele viden om, hvilke tanker forskere, praktikere og myndigheder gør sig for at kunne handle bedst muligt på nyeste viden om fund af relativt ’ukendte stoffer’.

Hvordan kan vi fastsætte grænseværdier, også selvom vi ikke har veldokumenteret grundlag for de potentielt mange tusinde stoffer, der forudses at dukke op fremover i vores miljøprøver? Hvordan kommunikerer vi til borgere på en ærlig og tillidsvækkende måde?

Mødet vil være en blanding af ”nørdede” oplæg og debat!

Se det foreløbige program nedenfor og reserver dagen

Foreløbigt program

10.00 Velkomst og indledning
Forsyningernes udfordringer med at sikre godt drikkevand nu og i fremtiden
v/ vicedirektør Bo Lindhardt, Novafos, direktør Vand og IT & Automation
Risikovurdering af stoffer i fødevarer – hvordan fastsattes et acceptabelt/tolerabelt indtag
v/ seniorrådgiver Max Hansen , DTU Fødevareinstituttet
Erfaringer fra udlandet om differentierede grænseværdier for PFAS i jord
v/ fagspecialist Katrine Smith, WSP Danmark
Fælles diskussion
NN
v/nn 
Frokost
Rammer for fastsættelse af grænseværdier
v/ Thomas Emil Jensen, Miljøstyrelsen, Kerry Knudten-Erkelenz, Departementet/Miljøministeriet, og chefrådgiver Susanne Hougaard Bennekou, Styrelsen for Patientsikkerhed
Hvordan prioriterer man hvilke stoffer der skal fastsættes grænseværdier for og hvilke trends er der for toksicitetsvurdering?
v/ forskningsassistent Emilie F. Jakobsen, Institut for Plante- og Miljøvidenskab, Københavns Universitet
Pause
Epidemiologi og grænseværdier – fordele og ulemper ved epidemiologiske studier – PFAS som eksempel
v/ lektor Amalie Timmermann, Statens Institut for Folkesundhed, SDU
Debat / paneldebat

Fremtidens grænseværdier: Dilemmaet mellem forsigtighedsprincippet og samfundsressourcer

Diskussionen faciliteres af professor Anders Baun/ DTU Sustain

Formidling af tekniske, komplicerede budskaber, der vækker følelser og dialog med borgere
v/ digital rådgiver Nadia Nikolajeva
 

Præsentationer