Skip to main content

Information

Tid:  Torsdag den 3. november 2022, kl. 10.00 – 16.00  (mødenr. 91)
Sted:  DGI Byen/CPH Conference, Tietgensgade 65, København

Arrangører

Faglig tilrettelæggelse
Civilingeniør, ph.d. Kirsten Rügge, COWI A/S
Chefkonsulent, civilingeniør, ph.d. John Flyvbjerg, Region Hovedstaden
Fagchef, civilingeniør, ph.d. Katerina Tsitonaki, WSP Danmark

Arrangør
Lisbeth Verner, ATV Jord og Grundvand, atvlv@env.dtu.dk

 

Illustration venligst stillet til rådighed af COWI A/S

Gå til tilmelding

Mødeinformation

Tidspunkt
Torsdag den 3. november 2022, kl. 10.00 - 16.00
Sted
DGI Byen/CPH Conference, Tietgensgade 65, København + mulighed for on line deltagelse

Emne

State of the art for injektionsbaseret afværge til oprensning af forureningsfaner

I de seneste år er der kommet øget fokus på håndtering af forureningsfaner, som udgør en længerevarende risiko for grundvandsressourcen på trods af, at kilden er håndteret, eller fordi det ikke er muligt at håndtere kilden.  I nogle indvindingsoplande findes desuden flere tætliggende forureningskilder, der giver anledning til en større grundvandsforurening, som måske mest effektivt oprenses samlet i grundvandsmagasinet.

Typisk foretages oprensning vha. pump and treat, men dette er ikke altid den mest kosteffektive metode. Derfor er det nødvendigt at have flere metoder i værktøjskassen. Teknologier baseret på injektion af reaktanter er i de seneste år kommet i spil. På mødet vil vi samle op på erfaringer fra danske og udenlandske projekter med fokus på injektions- og dokumentationsmetoder til fordeling af reaktanter i grundvandsmagasiner.

Programmet kommer på hjemmesiden i august

 

Præsentationer

Benedicte Rosenberg - En raadgivers oplevelser med §8-sager
Lone Frederiksen - En myndigheds oplevelser med §8-sager
Jacob Brandt - Tilsynet med bygherre
Tage V. Bote - En raadgivers tilgang til uopfyldte vilkaar ....
Susanne Arentoft - Region Midtjyllands rolle med fokus på vilkaarsfastsaettelse
Jacob Brandt - Tilsynet med ejer og bruger
Charlotte Juhl Soegaard - En raadgivers tilgang til monitering ......
Julie Nyrop Albers - Hvis kommunen kunne faa lov til at droemme
Lars Baltzer Overgaard - En raadgivers bud paa drift og monitering
Gruppearbejde 1
Gruppearbejde 2
Gruppearbejde 3
Mentimeterbesvarelser