Information

Tirsdag den 20. april 2021, kl. 10.00 – 16.00

Arrangører

Faglig tilrettelæggelse
Udviklingsleder, civilingeniør, ph.d. Per Loll, DMR A/S, pl@dmr.dk
Specialkonsulent Julie Nyrop Albers, Roskilde Kommune, juliena@roskilde.dk
Civilingeniør Mads Georg Møller, WSP, mads.moller@wsp.com
Kemiingeniør Maybrit Jannerup, Region Sjælland, maj@regionsjaelland.dk
Konsulent Kristian Tommerup Vad, Region Sjælland, kvad@regionsjaelland.dk

Arrangør
Lisbeth Verner, ATV Jord og Grundvand, atvlv@env.dtu.dk

Mødeinformation

Tidspunkt
20. april 2021, kl. 10.00 - 16.00
Sted
Comwell Hotel, Karensmindevej 3, Middelfart - bekræftes endeligt senere

Emne

På et actionfyldt møde vil vi kaste et blik på aktuelle problemstillinger ift. indeklima/indeluft, og gøre det med en kraftig vinkling ift. håndtering af §8-relaterede sager.

Undervejs gives en introduktion til de nyeste publikationer på området, og vi kommer omkring den gode §8-undersøgelse, -ansøgning og -proces. Vi tager også et kik på dokumentationsgrundlaget for en passiv ventilation, både ift. ansøgningsprocessen og den efterfølgende monitering/dokumentation. Endelig berører vi problemstillinger omkring aktive og passive ventilationsløsninger.

Efter en introduktion af det juridiske grundlag, belyses hvert af dagens emnefelter både fra en teknisk og en administrativ vinkel, og der er indlagt tid til diskussion og refleksion.
_____

Mødested og -form afklares senere – jf. den aktuelle Covid19-situation

10.00 – 10.10 Velkomst, indledning
v/ udviklingsleder, Ph.D. Per Loll, DMR A/S
10.10 – 10.35 Ny rapport fra Videncenter for Miljø og Ressourcer: ”Retningslinier for udtagning af luftprøver ved forurenings­undersøgelser”
– teknisk vinkel inkl. §8
v/ fagchef, civilingeniør Trine Skov Jepsen, DMR A/S
10.35 – 11.00 Implementering og administrativ vinkel på videnscenterets rapport ”Retningslinier for udtagning af luftprøver ved forureningsundersøgelser”
v/ miljøsagsbehandler Helle Møller Jensen og konsulent Hanne Jørgensen, Region Hovedstaden
11.00 – 11.15 Pause
11.15 – 11.25 Den juridiske ramme ift. §8-ansøgningsprocessen
v/ advokat (L), associeret partner Jacob Brandt, CODEX Advokater
11.25 – 11.50 §8-ansøgninger på mindre sager med indklimasikring jf. ”Indeluftsikring i nybyggeri (opdateret ver. 2.2)”
v/ specialist, civilingeniør Bjarke Neiegaard Hoffmark, COWI A/S
11.50 – 12.15 §8 tilladelser ved byomdannelse fra erhverv til boliger i område med mange og kraftige jord- og grundvandsforureninger med chlorerede opløsningsmidler
v/ cand.techn.soc., miljøplanlægger Henrik Ruø Jensen, Brøndby Kommune
12.15 – 13.05 Frokost
13.05  13.15 Den juridiske ramme – hvilke krav kan der stilles til monitering og drift af afværgeforanstaltninger
v/ advokat (L), associeret partner Jacob Brandt, CODEX Advokater
13.15 – 13.40 Korrekt brug af JAGG krybekældermodul ifm. §8-ansøgninger med passiv afværge
v/ civilingeniør Tage V. Bote, COWI A/S
13.40 – 14.05 Afværgemonitering ifm. §8: Nogle ømme tæer set fra kommunal side
v/ cand.scient. Pia Thomsen, Københavns Kommune
14.05 – 14.25 Diskussion i grupper
Hvordan sikrer vi gode §8-ansøgninger? Hvad er det rigtige niveau for monitering og hvad kan kræves af omfang og tid?
14.25 – 14.35 Pause
14.35 – 14.45 Den juridiske ramme ift. aktive vs. passive løsninger på §8-sager og i forbindelse med nuancering
v/ advokat (L), associeret partner Jacob Brandt, CODEX Advokater
14.45 – 15.10 Aktiv vs. passiv ventilation ifm. §8 afværge – hvad ved vi om løsningernes robusthed?
v/ civilingeniør Mads Georg Møller, WSP
 

15.10 – 15.35

15.35 – 15.50

 

 

15.50 – 16.00

 

Administrativ vinkel på krav til aktiv og passiv ventilation
v/ Julie Nyrop Albers Roskilde Kommune

Diskussion i grupper.
Tekniske og administrative fordele og ulemper ved aktive og passive ventilationsløsninger, robusthed og nuancering. Er der grund til at gøre noget andet end vi plejer?

Afslutning inkl. opsamling på dagens indtryk.
v/ udviklingsleder, ph.d. Per Loll, DMR A/S

 

Deltagergebyr:
Kr. 2.495, excl. moms ved ”early bird” tilmelding senest 22. marts 2021 – herefter kr. 2.995, excl. moms frem til senest 14. april 2021. Tilmelding er bindende. Begrænset deltagerantal: max. 60 deltagere. Faktura fremsendes ca. 14 dage for mødets afholdelse.

Programændringer kan forekomme