Olieforureninger - up-date Print
Written by Jesper Friis   
Wednesday, 02 May 2018 00:00

Hvad er status for undersøgelser og dokumentation af oprensning af olieforureninger? Faldende analysepriser og nye metoder giver mulighed for at gennemføre undersøgelser med større opløselighed og et bedre billede af forureningsudbredelse af fri fase (residual og mobil NAPL) i jorden.

17.
MAJ 2018 - Gå-hjem møde - Vest

Søgårdlejren
Søgård Hovvej 1
Aabenraa


Mødet er et ”gå-hjem-møde”, og deltagelse er uden beregning. Vi opfordrer dog til at tjekke vores hjemmeside www.atv-jord-grundvand.dk inden mødets afholdelse for evt. ændringer.

Mødenr. 26 – Gå hjem-møde (Vest)


Tidspunkt Torsdag den 17. maj 2018, kl. 17.00 – 19.30


Sted Søgårdlejren
Søgård Hovvej 1
Aabenraa


Faglig tilrettelæggelse

Vest-gruppen under ATV Jord og Grundvand
Chefkonsulent Dorte Harrekilde, Rambøll, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Afdelingschef Louise Skytte Clausen, Forsyning & Anlægsteknik, Orbicon, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Civilingeniør Søren Rygaard Lenschow, NIRAS, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


Arrangør
Lisbeth Verner, ATV Jord og Grundvand, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Emne
Hvad er status for undersøgelser og dokumentation af oprensning af olieforureninger? Faldende analysepriser og nye metoder giver mulighed for at gennemføre undersøgelser med større opløselighed og et bedre billede af forureningsudbredelse af fri fase (residual og mobil NAPL) i jorden.
Ved mødet vil der blive præsenteret nye metoder til kortlægning af olieforurening både i teori og praksis, hvor en optisk metode vil blive præsenteret ”live”. Endvidere vil der være et myndighedsperspektiv på krav til undersøgelsesgrundlaget i forbindelse med olieforureninger ved påbudssager.
Gå hjem-mødet henvender sig til rådgivere, myndigheder og bygherrer, som håndterer olieforureninger (forsvaret, olieselskaber, forsikringsselskaber m.fl.).

Program for arrangementet:

 • Velkomst
  v/ civilingeniør Maren Kann Hostrup, Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse

 • Kortlægning af olieforurening med optiske metoder
  v/ Søren Rygaard Lenschow, NIRAS
  Kortlægning af oliemætning (residual og mobil fra fase) kan ske ved optiske metoder, hvor der er flere sonder på markedet bl.a. UVOST og OIO systemerne, som udnytter, at den række oliestoffer fluorescerer ved belysning med UV eller laser lyskilder. Metoderne kortlægger olieforureningens vertikale udbredelse med stor opløselighed (få centimeter), og er robuste over for krydskontaminering i forhold til f.eks. PID-målinger og jordprøver eller Geoprobe MIPsonderinger.

 • Spredning af olieforurening i moræneler og smeltevandssand, Case: Mega Site olieforurening, et konkret afværgeprojekt i Padborg
  v/ projektchef Morten Øland, DGE

  Undersøgelse og kortlægning af oliens spredningsveje i moræneler og underliggende smeltevandssand er en disciplin, der kræver stor fokus på de små detaljer. Registrering af orienteringen af interne sandslirer i moræneler, samt nøje tolkning af den vertikale og horisontale spredning
  er altafgørende for, at kunne tegne et retvisende billede af hele forureningsudbredelsen.
  Kombinationen af flere boremetoder anvendt i rette sammenhæng resulterer i den bedste og mest præcise undersøgelse. Ved dokumentation af punktmålinger og spredningsveje i undersøgelses- og afværgefasen, er droneteknologi, GPS og 3D-modellering er helt uundværlige værktøjer.

 • Krav til undersøgelser ved olieforureninger
  v/ civilingeniør Susanna Esbensen, Sønderborg Kommune

 • Demonstration af OIP-sonde til optisk kortlægning af olieforurening
  v/ NIRAS
  OIP (Optical Image Profiler) systemet kan kortlægge oliemætning ved at fotografere jorden under belysning med UV-lyskilde, hvormed oliedråber fluorescerer, som kan omsættes til en oliemætning/koncentration. Endvidere måler OIP-sonder jordens elektriske konduktivitet, som giver et billede af geologien. Desuden er der muligheder for, at tage billeder af sedimentet med en LED-lyskilde. OIP-systemet demonstreres i forbindelse med en igangværende undersøgelse af en olieforurening ved et tankanlæg i Søgårdlejren.

 • Afrunding og diskussion af dagens oplæg

 • Sandwich og afslutning


Nærmere oplysninger fås ved henvendelse til Søren Rygaard Lenschow, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


Tilmelding ###OBS###
Af hensyn til forplejning bedes du venligst tilmelde dig venligst til NIRAS pr e-mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it senest 14. maj.

Mødet er et ”gå-hjem-møde”, og deltagelse er uden beregning. Vi opfordrer til at tjekke vores hjemmeside www.atv-jord-grundvand.dk inden mødets afholdelse for evt. ændringer

Last Updated on Thursday, 31 May 2018 08:43