Perfluorerede stoffer - hvad er det for stoffer, og er de et problem? Print
Written by Jesper Friis   
Thursday, 12 March 2015 00:00

PFAS (perfluoralkylforbindelser) er fundet i vores grundvand flere steder i landet ved forurenede grunde, idet stofferne bl.a. har været anvendt i slukningsskum på brandøvelsespladser.

25. marts 2015  -  Gå-hjem-møde
DTU Miljø
Institut for Vand og Miljøteknologi
Bygningstorvet, Bygning 115, Lokale 145 (1. sal)
2800 Kgs. Lyngby DTU Miljø


Tilmelding
Mødet er et ”gå-hjem-møde”, og deltagelse er uden beregning. Vi opfordrer dog til at tjekke vores hjemmeside www.atv-jord-grundvand.dk inden mødets afholdelse for evt. ændringer.

Mødenr. 46 - Gå-hjem-møde


Tidspunkt Onsdag den 25. marts 2015, kl. 16.00 – 18.00


Sted

DTU Miljø
Institut for Vand og Miljøteknologi
Bygningstorvet, Bygning 115, Lokale 145 (1. sal)
2800 Kgs. Lyngby DTU Miljø

Faglig tilrettelæggelse

Østgruppen under ATV Jord og Grundvand


Arrangør
Lisbeth Verner, ATV Jord og Grundvand, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


Emne
PFAS (perfluoralkylforbindelser) er fundet i vores grundvand flere steder i landet ved forurenede grunde, idet stofferne bl.a. har været anvendt i slukningsskum på brandøvelsespladser.
I vores nabolande har stofferne været årsag til lukning af kildepladser.
Miljøstyrelsen har i 2014 udgivet rapporten ”Screeningsundersøgelse af udvalgte PFASforbindelser som jord- og grundvandsforurening i forbindelse med punktkilder”, og stofferne har i det sidste års tid været meget omtalt og diskuteret i medierene.
Dette er baggrunden for dette møde, hvor vi vil gå lidt mere i dybden med, hvad det egentlig er for nogle stoffer, og hvor farlige de er. Vi vil fortælle om resultaterne fra screeningsundersøgelsen, og så vil vi fortælle lidt om det arbejde, der er i gang med fastsættelse af jord og grundvandskvalitetskriterier for disse stoffer.

  • Velkomst v/ ATVøst.
  • PFAS – Stoffernes fysisk-kemiske egenskaber, toksicitet, anvendelser og analysemetoder mv. v/ Xenia Trier, DTU Food.
  • Undersøgelse af PFAS i grundvandet ved forurenede grunde og arbejdet med fastsættelse af jord og grundvandskvalitetskriterier for disse stoffer v/ Katrine Smith, Miljøstyrelsen.
  • Fælles debat.


Der vil være mulighed for at stille spørgsmål efter hvert oplæg samt til den efterfølgende fælles debat.

Nærmere oplysninger fås ved henvendelse til Mads Møller, Orbicon: msgm@orbicon eller Lotte Tombak, Region Sjælland: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .Tilmelding
Mødet er et ”gå-hjem-møde”, og deltagelse er uden beregning. Vi opfordrer dog til at tjekke vores hjemmeside www.atv-jord-grundvand.dk inden mødets afholdelse for evt. ændringer.

Last Updated on Thursday, 26 March 2015 14:28