State of the Art for ikke-termiske oprensninger i moræneler - workshop - brug metoderne i praksis! Print
Written by Jesper Friis   
Monday, 13 August 2012 00:00

Emner, der relaterer sig til oprensning i moræneler med nye ikke termiske in-situ-metoder, bliver behandlet på dette interaktive møde, og deltagerne stilles spørgsmål og opgaver, der relaterer til indlæggene. Vi gennemgår udfordringer ved oprensning i moræneler, herunder specielt på udfordringen ved den langsomme diffusionsbetingede stoftransport i ler, og præsenterer emner indenfor tre hovedområder: Nye fraktureringsmetoder, nye reaktanter og nye oprensningsmetoder.

29. april 2014
Schæffergården, Jægersborg Allé 166, Gentofte

Videre til tilmelding

Mødenr. 23


Tidspunkt Tirsdag den 29. april 2014, kl. 10.00 – 16.00


Sted Schæffergården, Jægersborg Allé 166, GentofteVidere til tilmelding


Faglig tilrettelæggelse

Teamleder, geolog Mads Terkelsen, Region Hovedstaden, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Afdelingsleder, civiling., ph.d. Mette Christophersen, Rambøll, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Afdelingsleder, cand.scient. Anna Marie Sørensen, GEO, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Arrangør
Lisbeth Verner, ATV Jord og Grundvand, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Emne
Emner, der relaterer sig til oprensning i moræneler med nye ikke termiske in-situ-metoder, bliver behandlet på dette interaktive møde, og deltagerne stilles spørgsmål og opgaver, der relaterer til indlæggene. Vi gennemgår udfordringer ved oprensning i moræneler, herunder specielt på udfordringen ved den langsomme diffusionsbetingede stoftransport i ler, og præsenterer emner indenfor tre hovedområder: Nye fraktureringsmetoder, nye reaktanter og nye oprensningsmetoder.

Nye fraktureringsmetoder: Kontakt mellem de forureningsnedbrydende stoffer og forureningen i tæt ler er afgørende for oprensningssucces. I den sammenhæng er frakturering et vigtigt redskab, og to nyudviklede metoder, ”Direct Push Jet Injection” og Fryse/tø-frakturering vil blive præsenteret.

Nye reaktanter: Der bliver præsenteret to reaktant-projekter, et om langtidsholdbare tidsindstillede reaktanter og et om test af coatede nano-partikler til nedbrydning af chlorerede opløsningsmidler.

Nye oprensningsmetoder: EK-Bio, som er en metode der udnytter eletrokinetik til transport af substrat og bakterier ind i morænelerens lavpermeable lermatrix, vil blive præsenteret, dels teoretisk dels i praksis med udgangspunkt i en igangværende fuldskalaoprensning.

Workshop: Deltagere vil i forbindelse med de enkelte indlæg skulle regne på blandt andet diffusion, ”payload”/mængder, influensradius og injektionsdesign. Nogle af metoderne blev præsenteret på vintermødet – her er chancen for at lære at bruge dem i praksis! Medbring bærbar PC


Program

10.00 -12.30

Velkomst og indledning
Status og udfordringer indenfor in-situ oprensning i moræneler
v/ Teamleder, geolog Mads Terkelsen, Region Hovedstaden

Diffusionsprocesser i moræneler
Indlægget sætter, med udgangspunkt i diffusionsmodellering, fokus på hvorfor det er så svært at få forurening ud af moræneler
v/ Professor Philip J. Binning, DTU Miljø

EK-Bio
Metoden er ny og meget lovende og er ved at blive implementeret fuldskala for første gang. Metoden anvender elektrokinetik til biotisk nedbrydning af forurening ved transport af substrat og bakterier ind i morænelerens lavpermeable lermatrix. Indlægget vil præsentere den teoretiske baggrund og teknikken bag fuldskalaoprensningen.
v/ Ekspertisechef Charlotte Riis, NIRAS A/S

Pause

Fryse/tø frakturering
Ved at anvende fryse/tø cykler kan der i moræneler dannes et fint net af sprækker med få millimeters afstand. Et sådant sprækkesystem har potentiale i forbindelse med projekter, hvor der tilsættes bakterier eller kemiske stoffer til nedbrydning af forurening i moræneler. Indlægget vil præsentere metoden med udgangspunkt i resultater fra laboratorietests på storskala intaktkerner
v/ Seniorforsker Knud Erik Klint, GEUS

12.30 – 13.30 Frokost

13.30 – 15.55 Jet Injection
Jet Injection er injektion af bakterier eller stoffer til forureningsnedbrydning under meget højt tryk. Metoden er udviklet som ”direct push”, hvorved det er muligt i større grad end hidtil at forudsige udbredelsesmønster, og dermed hvor der opnås kontakt mellem forureningsnedbrydende stoffer og forureningen. Indlægget vil præsentere udviklingsarbejdet samt resultater fra felttest i moræneler med første prototype.
v/ Neal Durant, Principal Engineer, GeoSyntec, USA

Langt levende reaktanter
Projektet udvikler reaktanter med ”tidsindstillet” reaktionstidspunkt. Indlægget vil præsentere arbejdet med at udvikle reaktanter, der aktiveres efter f.eks. hhv. 1, 5, 10, 20, 50, 75 og 100 år. Anvendelse af ”tidsindstillede” reaktanter vil betyde, at der indenfor en given periode (f.eks. 100 år) altid vil være aktive reaktanter, der kan nedbryde forurening, der enten strømmer eller diffunderer forbi. Til mødet vil konceptet og de indledende laboratorieforsøg blive præsenteret.
v/ adjunkt Knud Dideriksen, Nanoscience, KU


Coatede nanopartikler
Indlægget vil præsentere resultater fra et projekt hvor mobilitet af coatede nanopartikler
er testet. Resultater anvendes til vurdering af anvendelse ved in-situ afværge
af forurening med chlorerede opløsningsmidler
v/ lektor Mette Broholm/Postdoc Annika Fjordbøge, DTU Miljø

Pause

15.55 – 16.00 Afsluttende bemærkninger og afrunding


 

 

Deltagergebyr

Kr.2.950 excl.moms

Tilmelding

 

Elektronisk tilmelding bedes foretaget online via vores hjemmeside www.atv-jord-grundvand.dk under det aktuelle møde.
Faktura fremsendes ca. 14 dage for mødets afholdelse.

Tilmelding til dette møde bedes foretaget senest 25. april 2014 og er bindende fra samme dato


Videre til tilmelding

Last Updated on Monday, 12 May 2014 10:08