Fremtidens vandforvaltning - debatmøde Print
Written by Jesper Friis   
Monday, 13 August 2012 00:00

Mødets formål er at diskutere de udfordringer, som den danske grundvandsforvaltning står overfor nu og i fremtiden.

18. september 2013
Radisson Blu, Hotel Scandinavia, Margrethepladsen 1, Aarhus


Videre til tilmelding

Mødenr. 10


Tidspunkt Onsdag den 18. september 2013, kl. 10.00 – 16.00


Sted Radisson Blu, Hotel Scandinavia, Margrethepladsen 1, Aarhus
Faglig tilrettelæggelse

Geolog, ph.d. Birgitte G. Hansen, GEUS, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Afsnitsleder, civilingeniør Per Grønvald, Aalborg Forsyning, Vand AS, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Cand.techn.soc. Eike Stubsgaard, Aarhus Kommune, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Arrangør
Lisbeth Verner, ATV Jord og Grundvand, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


Emne
Mødets formål er at diskutere de faglige og organisatoriske udfordringer, som den danske grundvandsforvaltning står overfor nu og i fremtiden.

  • Kan mangler og barierrer identificeres?
  • Hvilke muligheder har vi (vandforsyninger, landbrug, kommuner, regioner, stat og forskningen) for i fællesskab at udvikle vandforvaltningen i en optimal retning?
  • Hvordan kan samarbejdet på tværs af sektorerne øges?
  • Hvilket behov er der for at fortsætte arbejdet med at beskytte det danske grundvand og drikkevand, efter at finansieringen til grundvandskortlægningen og indsatsplanlægningen ophører i 2015 og 2017?
  • Hvad med effektmålinger af indsatsplanlægningen?
  • Kan det faglige grundlag for forvaltningen gøres bedre?
  • Kan det forudsiges, at behovet for beskyttelse af grundvandsressourcen vil øges i fremtiden på grund af, at benyttelsen af arealer og undergrund intensiveres f.eks. på grund af geotermi, shalegas, urbanisering og intensiveret landbrugsdrift etc.)?

Kom og vær med til at sætte fokus på tekniske og organisatoriske barrierer for udviklingen af vandforvaltningen i Danmark. Mødet bliver tilrettelagt som et debatmøde med journalist og debattør Kjeld Hansen som ordstyrer, og synspounkterne fra mødet vil blive opsamlet.

Program

10.00 -10.10 Velkomst og indledning

Vandforvaltning i fremtiden set med forskerens øjne

10.10 – 10.25 Bæredygtig vandforvaltning i fremtiden
v/Seniorrådgiver Hans Jørgen Henriksen, GEUS

10.25 – 10.40 Fremtidigt behov for drikkevand i Region Midtjylland
v/Professor Bjarne Madsen, Center for Regional- og Turismeforskning, CRT

10.40 – 10.55 Inddragelse af ny faglig viden i vandforvaltningen
v/Seniorforsker Ingelise Møller Balling, seniorforsker Flemming Jørgensen og seniorforsker, ph.d. Birgitte Hansen, GEUS

10.55 – 11.15 Pause

11.15 – 11.30 Er der perspektiver i en mere lokalt differentieret grundvandsbeskyttelse?
Miljø-økonomiske vurderinger af nitratpulsen og andre forureningstrusler
v/Professor Mikael Skou Andersen, Aarhus Universitet

11.30 – 12.10 Debat

12.10 - 13.10 Frokost

Udfordringer i fremtidens vandforvaltning set med forvalteren øjne

13.10 – 13.25 Oplæg fra regioner
v/Leder Morten Sørensen, Videncenter for Jordforurening, Danske Regioner

13.25 – 13.40 Oplæg fra Naturstyrelsen
v/ Projektleder Martin Skriver, Naturstyrelsen

13.40 – 13.55 Oplæg fra Kommune
v/Hydrogeolog Carsten Christiansen, Køge Kommune

13.55 – 14.15 Pause

14.15 – 14.30 Vandselskabernes vilkår
v/Projektchef Christian Ammitsøe , VandCenter Syd

14.30 – 15.45 Paneldebat

15.45 – 16.00 Opsamling og afrunding
v/ Kjeld Hansen, debattør, forfatter, foredragsholder og journalist

 

 

Deltagergebyr

Kr. 2.925 excl.moms

Tilmelding

 

Elektronisk tilmelding bedes foretaget online via vores hjemmeside www.atv-jord-grundvand.dk under det aktuelle møde.
Faktura fremsendes ca. 14 dage for mødets afholdelse.

Tilmelding til dette møde bedes foretaget senest 13. september 2013 og er bindende fra samme dato


Programmet er foreløbigt, og ændringer kan forekomme


Videre til tilmelding

Last Updated on Thursday, 12 September 2013 11:18