Risikovurdering Print
Written by Jesper Friis   
Monday, 13 August 2012 00:00

Risikovurdering udføres både på lokalitetsskala og oplandsskala. Der er i de seneste par år kommet fokus på oplande fremfor enkeltlokaliteter
og på forureningsflux fremfor forureningskoncentrationer. Samtidig vinder trinvis risikovurdering indpas inden for alle typer risikovurdering.


18. juni 2013
Schæffergården, Jægersborg Allé 166, Gentofte


Videre til tilmelding

Mødenr. 98


Tidspunkt Tirsdag den 18. juni 2013, kl. 10.00 – 16.00


Sted Schæffergården, Jægersborg Allé 166, Gentofte
Faglig tilrettelæggelse

Civilingeniør Ole Kiilerich, Miljøstyrelsen, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Afdelingsleder, civilingeniør, ph.d. Mette Christophersen, Rambøll, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Civilingeniør Niels Døssing Overheu, Orbicon A/S

Arrangør
Lisbeth Verner, ATV Jord og Grundvand, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


Emne
Risikovurdering udføres både på lokalitetsskala og oplandsskala. Der er i de seneste par år kommet fokus på oplande fremfor enkeltlokaliteter
og på forureningsflux fremfor forureningskoncentrationer. Samtidig vinder trinvis risikovurdering indpas inden for alle typer risikovurdering.
Dette betyder, at man starter meget simpelt med kun få data og kun bruger mere komplekse og datakrævende risikovurderingsmetoder,
når situationen kræver det. Der tegner sig et paradigmeskift, muliggjort af den store erfaring der er opnået gennem de sidste
30 års arbejde med jord og grundvandsforurening.

På mødet vil vi se på tendenserne indenfor risikovurdering af jordforurening i forhold til indeklima, arealanvendelse, grundvand og overfladevand.
Vi vil også se på, hvilken effekt klimaændringer har på risikoen fra jordforurening, og hvad der kan gøres for at inddrage denne
faktor.


Program

10.00 - 10.10

Velkomst og indledning
Civilingeniør, HD Ole Kiilerich, Miljøstyrelsen

Grundvand og overfladevand
Ordstyrer: Afdelingsleder, civilingeniør, ph.d. Mette Christophersen, Rambøll

10.10 - 10.45

Er der behov for et paradigmeskift i risikovurdering over for grundvand?
Civilingeniør Niels Døssing Overheu, Orbicon A/S

10.45 - 11.10

Udvikling af risikovurderinger gennem alle led fra V1 til afværge
Civilingeniør Susanne Linderoth, Region Syddanmark

11.10 - 11.30

Pause

11.30 - 12.00

Miljøstyrelsens tanker om prioritering i forhold til grundvand og overfladevand
Civilingeniør Jens Aabling, Miljøstyrelsen

12.00 - 12.15

Diskussion

12.15 - 13.15 Frokost

Indeklima og arealanvendelse
Ordstyrer: civilingeniør Ole Kiilerich, Miljøstyrelsen

13.15 - 13.40

Status for indeklimaprojekter i Region Midt
Civilingeniør Børge Hvidberg, Region Midtjylland

13.40 - 14.05 Nye metoder til risikovurdering af indeklima
Udviklingsleder Per Loll, DMR A/S

14.05 - 14.30

Biotilgængelighed, PAH’er
Professor Philipp Mayer, Aarhus Universitet, DCE/Nationalt Center for Miljø og Energi.

14.30 - 14.50

Pause

Effekten af klimaændringer på risikovurdering

Ordstyrer: civilingeniør Ole Kiilerich, Miljøstyrelsen

14.50 - 15.15

Punktkilder, grundvand og klimaforandringer
- erfaringer på risikovurderinger fra Reigon Midtjylland
Seniorrådgiver Rolf Johnsen, Region Midtjylland

15.15 - 15.40

Klimaforandringers påvirkning af en forureningsfane fra Hørlykke Losseplads
Geolog Jørgen Fjeldsø Christensen, Region Syddanmark

15.40 - 15.55

Diskussion

15.55 - 16.00

Afrunding 

 

Deltagergebyr

Kr. 2.950 excl.moms

Tilmelding

 

Elektronisk tilmelding bedes foretaget online via vores hjemmeside www.atv-jord-grundvand.dk under det aktuelle møde.
Faktura fremsendes ca. 14 dage for mødets afholdelse.

Tilmelding til dette møde bedes foretaget senest 14. juni 2013 og er bindende fra samme dato


Programmet er foreløbigt, og ændringer kan forekomme


Videre til tilmelding

Last Updated on Friday, 21 June 2013 07:47