Vandhandleplanerne Print
Written by Jesper Friis   
Monday, 13 August 2012 00:00

Den 1. januar i år blev vandplanerne vedtaget. Planerne indeholder målsætninger for de enkelte vandforekomster såvel som forslag til virkemidler til at opnå den ønskede tilstand. Kommunerne skulle derpå inden for det følgende år udarbejde handleplanerne til at opnå målsætningerne.

14. marts 2013  -  gå hjem møde
DTU Miljø, Bygningstorvet, Bygning 113, lokale 011
Deltagelse er uden beregning. Tilmelding er derfor ikke nødvendig

Mødenr. 94 Gå-hjem-møde


Tidspunkt Torsdag den 14. marts 2013, kl. 16.00 – 18.0


Sted DTU Miljø, Bygningstorvet, Bygning 113, lokale 011
Faglig tilrettelæggelse

Østgruppen under ATV Jord og Grundvand v/
Seniorkonsulent Christian Andersen, Videncenter for Jordforurening, og
civilingeniør Oluf Zeilund Jessen, DHI

Arrangør
Lisbeth Verner, ATV Jord og Grundvand, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


Emne
Den 1. januar i år blev vandplanerne vedtaget. Planerne indeholder målsætninger for de enkelte vandforekomster såvel som forslag til virkemidler til at opnå den ønskede tilstand. Kommunerne skulle derpå inden for det følgende år udarbejde handleplanerne til at opnå målsætningerne. De fleste kommuner har udarbejdet handleplaner inden Vandplanerne og dermed handleplanerne blev kendt ugyldige. Dette møde vil fokusere på de problemstillinger og udfordringer, der var i udarbejdelsen af de eksisterende handleplaner, og kan dermed være en mulighed for at diskutere det eksisterende arbejde, og hvad der evt. skal ændres frem mod den næste version af handleplanerne.

Nogle af problemstillingerne, der vil blive vendt på mødet, er:

  • I hvilket omfang kan handleplanen alene tage udgangspunkt i vandplanens oplysninger og foreslåede virkemidler? Hvilke yderligere undersøgelser eller viden inddrages?
  • Hvorledes vurderer de forskellige kommuner de forskellige virkemidlers effektivitet, hensigtsmæssighed og omkostning?
  • Hvorledes håndtere de enkelte kommuner det tværkommunale aspekt i en reel oplandsforvaltning?
  • Hvordan forholder handleplanen sig til det forhold, at de enkelte projekter først kan igangsættes, når de er godkendt af NST og finansieret ved Landdistriksprogrammet under Naturerhvervstyrelsen? Hvilken betydning har handleplanen så i forhold til den mere konkrete projektbeskrivelse, som der bevilges på baggrund af?

Indlæg fra hhv. Næstved, Roskilde og Slagelse Kommuner, hvor relevante problemstillinger og udfordringer i forbindelse med udarbejdelsen af handleplanerne vil blive præsenteret.

Der vil være mulighed for at stille spørgsmål efter hvert indlæg.

  • Indlæg fra Slagelse Kommune ved Katrine Rogert Skovsgaard
  • Indlæg fra Næstved Kommune ved Charlotte Thiel Weber Johansen
  • Indlæg fra Roskilde Kommune ved Hans Chr. Jensen


Nærmere oplysninger fås ved henvendelse til seniorkonsulent Christian Andersen, Videncenter for JordforureninTilmelding
Mødet er et ”gå-hjem-møde”, og deltagelse er uden beregning. Tilmelding er derfor ikke nødvendig, men vi opfordrer til at tjekke vores hjemmeside www.atv-jord-grundvand.dk inden mødets afholdelse for evt. ændringer.

Last Updated on Wednesday, 13 March 2013 10:54