Liselotte Clausen, Næstformand Print

firma/institution

HOFOR A/S

titel/uddannelse Civilingeniør, ph.d.
adresse

HOFOR A/S
Ørestads Boulevard 35
2300 Kbh SV

tlf / mobil 3395 3395
email This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
www

Liselotte Clausen har en omfattende viden om grundvandskemiske processer, vandrensning og miljøfremmede stoffer, herunder specialviden om transport og omsætning af pesticider i jord og grundvand.
Liselotte er civilingeniør fra DTU fra 1996, og har siden arbejdet dels som forskningsadjunkt ved Miljø & Ressourcer DTU, dels som chefkonsulent hos Rambøll og som markedschef/teamleder hos Kruger.