Bestyrelse Print
Written by Jesper Friis   
Monday, 23 February 2009 10:34

Bestyrelsen for ATV-Fonden for Jord og Grundvand omfatter i alt 12 medlemmer. Herudover deltager sekretariatsleder Lisbeth Verner som referent ved bestyrelsesmøderne.  9 medlemmer udpeges af Akademiet for de Tekniske Videnskaber, ATV, efter samråd med formanden, 1 medlem udpeges af Det Danske Advokatsamfund, og 2 medlemmer udpeges af bestyrelsens medlemmer.

Medlemmerne udpeges, så de dels repræsenterer de mange discipliner, som samarbejder indenfor jord- og grundvandsområdet, dels de forskellige institutionstyper. Den nuværende bestyrelse består således af ingeniører, geologer, mikrobiologer, toksikologer og kemikere, der til dagligt arbejder i offentlige administrationer, forskningsinstitutioner samt rådgivende virksomheder. Der afholdes typisk to bestyrelsesmøder om året, hvor mødeprogrammet for det kommende år planlægges, og hvor forskellige formidlingsinitiativer (nye arbejdsopgaver, udredningsopgaver mm.) igangsættes. De tilknyttede repræsentanter for hhv. Øst- og Vestgruppen, en observatør fra Landbruget samt evt. associerede ressourcepersoner deltager i bestyrelsesmøderne.Bestyrelsen for ATV-Fonden for Jord og Grundvand pr. 1. maj 2019:   (foto af bestyrelsen pr. 1. maj 2020 på vej)

 

Bagest fra venstre: Nannette Schouw (repr. Øst-grp), Hanne Møller Jensen, Martin Rygaard, Allan Pratt, Arne Rokkjær (assoc. vdr. NORDROCS), Liselotte Clausen (næstformand)
Midterst fra venstre: Jacob Brandt, Kirsten Rügge, Jacqueline Falkenberg, Julie Nyrop Albers, Dorte Harrekilde (repr. Vest-grp), Per Loll, Peter Sandersen
Forrest fra venstre: Ida Holm Olesen (afgående formand), Katerina Tsitonaki (ny formand), Jens Muff
(Ikke til stede: Jens Aabling, Rikke Krogsgaard Laursen SEGES (observatør Landbruget)


Den nuværende bestyrelse (1. maj 2020 som præsenteres herunder, er sammensat således:

Katerina Tsitonaki

Orbicon A/S

Formand

Hanne Møller Jensen

HOFOR A/S

Næstformand

Julie Nyrop Albers

Roskilde Kommune

Medlem

Jacob Brandt

Bech Bruun Advokatfirma

Medlem

Peter Sandersen

GEUS

Medlem

Hanna Isbak Thomsen

Danske Regioner

Medlem

Per Loll

Dansk Miljørådgivning

Medlem

Jens Muff

Aalborg Universitet

Medlem

Maria Sommer Holtze

Miljøstyrelsen

Medlem

Klaus Mosthaf

DTU Miljø

Medlem

Kirsten Rügge

COWI A/S

Medlem

Jacqueline Falkenberg

NIRAS A/S

Medlem

 

Herudover deltager følgende i bestyrelsens møder:

Rikke Krogshave Laursen, SEGES (pt. observatør i bestyrelsen)
Nanette Schouw Christiansen, Region Sjælland (observatør i bestyrelsen for Østgruppen under ATV Jord og Grundvand)
Ole Silkjær, TREFOR Vand (observatør i bestyrelsen for Vestgruppen under ATV Jord og Grundvand)
Arne Rokkjær, Lyngby-Taarbæk Forsyning (associeret til bestyrelsen for NORDROCS)
Ida Holm Olesen, Region Syddanmark (associeret til bestyrelsen for IWA 2020)

 

Last Updated on Monday, 18 May 2020 12:30