Formål Print
Written by Jesper Friis   
Monday, 23 February 2009 10:33

Fonden arbejder aktivt for at fremme formidling og udveksling af viden om fagområdet jord- og grundvandsforurening. Der arbejdes med at stimulere og initiere undervisning, forskning, udvikling samt styrke den faglige debat.

Konkret udmøntes Fondens arbejde i at der årligt afholdes i størrelsesordenen 10 konferencer, møder, kurser og ekskursioner. Der udgives publikationer samt videregives anbefalinger til nye initiativer indenfor området jord- og grundvandsforurening m.m.

Bestyrelsen samt arbejdsgrupper under denne arbejder frivilligt med at opfylde Fondens formål. Det daglige ansigt udadtil er Fondens professionelle sekretariat som varetager den løbende kontakt til Fondens brugere og bidragydere.

Fonden er en almennyttig, erhvervsdrivende fond og dermed et nonprofit foretagende.

Last Updated on Tuesday, 24 February 2009 10:43