Mødeoversigt Print

Møder i efteråret 2020

26. august eller 2. september:  Oplandstankegang til grundvandsbeskyttelse mod pesticidforurening - Gå hjem møde Øst (København)

23. september: Legionella i vandsystemer – status, trusler, forebyggelse og risikominimering - Gå hjem møde ATV Vest  (Kolding)

24. september: Lossepladser  (København)

6. oktober: Indeklima/§8/afværge  (Odense)

21. oktober: Vandforsyning/behandling/drikkevandskvalitet  (Aarhus)

5. november: Usikkerhed i prøvetagning  (København)

26. november: Cirkulær økonomi og genanvendelse  (København)

 

7.-10. september: NORDROCS 2020 i Oslo  -  OBS: konferencen er flyttet til  uge 36, september 2021

18.-23. oktober: IWA Copenhagen - konferencen er flyttet til maj 2021

 

Af hensyn til mødernes praktiske planlægning modtager vi kun on line-tilmeldinger via mødeprogrammerne på hjemmesiden: klik på mødets titel og følg instruktionerne.

Vi kan desværre ikke modtage tilmeldinger via e-mail til sekretariatet

Kontakt de fagligt ansvarlige for møderne, hvis du har forslag til indlæg - men gør det i god tid før møderne afholdes!.