Mødeoversigt Print
Written by Jesper Friis   
Monday, 23 February 2009 10:40

Møder i foråret 2020

28. januar: Jordhåndtering

27. februar: Gå hjem møde (Vest) - Kollektiv, vedvarende varme- og køleforsyning med energipæle til fremtidens bæredygtige byggeri

- et væsentligt element i den grønne omstilling?

2. marts: Temadag i forbindelse med Vintermøde - In Situ Reactants

3.-4. marts: Vintermøde

19. marts: Gå hjem møde (Øst) - Oplandstankegang til grundvandsbeskyttelse mod pesticidforurening  -  Mødet er udsat

18. juni: Lossepladser - Mødet er udsat

 

Møder i efteråret 2020

17. september: BNBO - grundvandsbeskyttelse efter vandforsyningsloven og miljøbeskyttelsesloven - fokus på den kommunale, administrative og juridiske vinkel

6. oktober: Indeklima/§8/afværge

23. oktober: Vandforsyning/behandling/drikkevandskvalitet

5. november: Usikkerhed i prøvetagning

26. november: Cirkulær økonomi og genanvendelse

 

7.-10. september: NORDROCS 2020 i Islo  -  OBS: konferencen er flyttet til  uge 36, september 2021

18.-23. oktober: IWA Copenhagen - konferencen er flyttet til maj 2021

 

Af hensyn til mødernes praktiske planlægning modtager vi kun on line-tilmeldinger via mødeprogrammerne på hjemmesiden: klik på mødets titel og følg instruktionerne.

Vi kan desværre ikke modtage tilmeldinger via e-mail til sekretariatet

Kontakt de fagligt ansvarlige for møderne, hvis du har forslag til indlæg - men gør det i god tid før møderne afholdes!.

Last Updated on Monday, 18 May 2020 09:09