ataköy escort profilleri escort ataşehir bayan ilanları ataşehir escort resimleri ve bilgileri istanbul escort bayan profil sayfası escort beylikdüzü ilanları antalya escort ilanları beylikdüzü escort profilleri escort antalya profil bilgileri escort kadıköy bayanların resimleri kadıköy escort bayan ilanları escort bayan elit profil ilanları şişli escort modellerin profilleri
Mødearkiv | Pesticidplan - Status for aktiviteter og viden og fremtidig indsats på pesticid-området
Pesticidplan - Status for aktiviteter og viden og fremtidig indsats på pesticid-området
Mødenr.47
  
TidspunktTirsdag den 16. juni 2009, kl.  10.0 – 16.05
  
Sted

Schæffergården
Jægersborg Allé 166, Gentofte
I pesticidplan 2004-2009 er igangsat aktiviteter med målet om nedsættelse af pesticidanven-delsen i landbruget, gartneri, frugtavl, det offentlige samt hos private. Ligeledes indgår aktiviteter med målet om at beskytte grundvand og overfladevand mod pesticider, hvilket indbefatter reduktion af punktkildebelastning, udlægning af sprøjtefri randzoner, overvågning via varslingssystemet samt udpegning af pesticidfølsomme arealer. Der er i 2008 (før planens afslutning) foretaget en evaluering af målopfyldelse og anvendte virke-midler i Pesticidplan 2004-2009, og vi vil høre om resultater af denne. Fremtidens indsats overfor pesticider afventer nu regeringens Grøn Vækst udspil og ny EU lovgivning. På mødet gives en status for dette nye udspil, og konsekvenser for fremtidig pesticidanven-delse, lovgivning og forskning indenfor pesticidområdet diskuteres. På mødet fremlæg-ges resultater fra aktiviteter, som indgår i pesticidplanen, samt øvrig ny viden. Hvordan er udviklingen i pesticidindhold i grundvand og overfladevand? Skal vi have fokus på nye pesticider? Er BAM et problem, der er løst? Hvad er den nyeste viden om pesticidpunkt-kilder og risikovurderingsværktøjer? Finder vi punktkilderne, og hvor store er de?
Mødet er et heldagsmøde.


Faglig tilrettelæggelse:
Civilingeniør, ph.d. Liselotte Ludvigsen, Gentofte Kommune, Natur og Miljø,
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Statsgeolog, civilingeniør Heidi Christiansen Barlebo, GEUS, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Miljøchef Hans Roust Thysen, Dansk Landbrugsrådgivning, Plan og Miljø, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


Program

10.00 – 10.10 Velkomst og indledningCivilingeniør, ph.d. Liselotte Ludvigsen, Gentofte Kommune 
  Pesticidplan 2004-2009. Hvad fik vi af viden?Ordstyrer: Liselotte Ludvigsen 
10.10 – 10.35 Evaluering af målopfyldelse og anvendte virkemidler i Pesticidplan 2004-2009.Chefkonsulent, cand.oecon. Henning Thomsen, Rambøll Management  
10.35 – 10.55 Udviklingen i pesticiders belastning af miljøet i perioden 1986-2006. Seniorbiolog Kim Gustavsson, DHI Vand Miljø Sundhed 
10.55 – 11.15 Hvorfor har pesticidplanen ikke haft den tilsigtede effekt på landmændenes adfærd? Forsker, m.sc., ph.d. Anders Branth Pedersen, Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet     
11.15 – 11.30 Pause
11.30 – 11.55 Hvordan har grundvandet det? Er der nye pesticider, vi skal holde øje med? Er BAM et problem der er løst? Seneste resultater fra den nationale grundvandsovervågning og varslingssystemet, VAP.Seniorrådgiver Walther Brüsch, GEUS 
11.55 – 12.15  Zoneringsprojekt – lerjorder. Hvordan kan vi bruge projektets resultater i praksis til beskyttelse af jord og grundvand? Seniorforsker Bo Vangsøe Iversen, Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Århus Universitet,  
12.15 – 12.25 Refleksion og spørgsmål
12.25 – 13.25 Frokost
  PunktkilderOrdstyrer: Miljøchef Hans Thysen, Dansk Landbrugsrådgivning, Plan og Miljø 
13.25 – 14.05 Hvor langt er vi nået med pesticidpunktkilder i forhold til grundvandet – administrative og tekniske udfordringer?Civilingeniør Ida Holm Olesen, Region Syddanmark, og civilingeniør, Ph.d. Nina Tuxen, Orbicon 
14.05 – 14.25 Forureningsudviklingen af en pesticidpunktkilde i løbet af 15 år. Perspektivering af behov for undersøgelser og monitering af grundvandCand.scient, ph.d. Peter Jørgensen, GEO 
14.25 – 14.50 Landbrugets indsats til løsning af punktkildeproblematikken. Rådgivning om punktkilder Landskonsulent Poul Henning Pedersen, Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret 
14.50 – 15.00 Refleksion og spørgsmål
15.00 – 15.15 Pause
 Fremtidig indsats på pesticidområdetOrdstyrer: Statsgeolog Heidi Christiansen Barlebo, GEUS 
15.15 – 15.35Hvad kom der ud af Pesticidplan 2004-2009, og hvor er vi nu? Fremtidig indsats på pesticidområdet på baggrund af ny EU lovgivning og regeringens Grøn Vækst udspil Miljøstyrelsen v. N/N 
15.35 – 16.00Debat: Hvad bliver konsekvenser af national/EU lovgivning for fremtidige fokusemner indenfor pesticidområdet? Sidemandsdiskussioner 
16.00 – 16.05Opsamling og afslutning 
  
DeltagergebyrKr. 2.900 excl.moms 


Tilmelding
Elektronisk tilmelding bedes foretaget online via vores hjemmeside
http://www.atv-jord-grundvand.dk/ under det aktuelle møde.
Faktura fremsendes ca. 14 dage for mødets afholdelse.

Videre til tilmelding

 
 

Andre Aktiviteter