ataköy escort profilleri escort ataşehir bayan ilanları ataşehir escort resimleri ve bilgileri istanbul escort bayan profil sayfası escort beylikdüzü ilanları antalya escort ilanları beylikdüzü escort profilleri escort antalya profil bilgileri escort kadıköy bayanların resimleri kadıköy escort bayan ilanları escort bayan elit profil ilanları şişli escort modellerin profilleri
Mødearkiv | Møde præsentationer | Møde Præsentationer 2019
Møde Præsentationer 2019

Kronologisk oversigt

Klik på mødetitel for at se skriftlige indlæg og præsentationer.

Møde Dato
Afværge af grundvandsfaner

Velkommen kiru, Anna Toft - Oprensningskriterier, Cecilie Ottosen og Alex Murray - Roedekro, Lars Bennedsen - PlumeStop, Mette Christophersen - ATES and ERD pilottest, Morten Dreyer - ZVI produkter til etabl af PRB, NinaTuxen - Forureningsfaner, Torben Hoejbjerg Joergensen - MikroZVI - erfaring og monitering

28-11-2019


Risikovurdering i forhold til jordforureninger

Amalie Timmermann - PFAS og boern - faerre billeder, Anders Baun - Graensevaerdier og miljoebeskyttelse, Anne Hempel-Joergensen - Styrelsen for patientsikkerhed, Ida Holm Olesen - Risikovurdering Grindstedvaerket,
Jacqueline Falkenberg - Intro_Risikovurdering
, John Jensen - Oekotoksikologiske Jordkvalitetskriterier, John Jensen - TRIAD, Martin M. Larsen - EQS, Stefan Trapp - PlantUptake, Thomas Laursen - Grindsted-forureningerne - kommunikation

05-11-2019


Nyt om pesticider - undersøgelser og afværge

velkommen, Abstractsamling 51, Jens Muff, Maria Sommer Holtze, Mathilde Hedegaard, Nanette Schouw, Nina Cedergreen, Poul Henning Pedersen, Soeren Rygaard Lenschow

10-10-2019


Årstidsvariationer i kulbrinte - baggrundsniveauer i udeluft samt test af målinger for vinylchlorid i indeluft

Annette Grarup, Boerge Hvidberg, Per Loll, Poul Larsen, Workshop spm

24-09-2019


Hvordan kan vi lære af historien? - et friskt blik på håndteringen af ”nye” forureninger i grundvandet

Pow, Abstractsaml 48, Intro, Birthe Jordt, Carina Skovmoeller og Inge Aaen, Liselotte Clausen, Maria Sommer Holtze, Morten Klamer, Nanna Isbak Thomsen, Nikoline Juul Nielsen, Steffen Foss Hansen

18-09-2019


Kviksølv i jord, luft og grundvand – et overset problem?

Powerpoint_kviksølv_Buen, Powerpoint_kviksølv_Eurofins, Powerpoint_kviksølv_MAV Consulting, Powerpoint_kviksølv_Streetmekka

27-08-2019

Perspektivering af digitalisering af data

Abstractsamling - moede 45 180619, Allan Koetter - RegH, Anja Reinwald - Digitaliseringsinst, Christian Holmegaard Mossing - NIRAS, Helen Berger - COWI, Lars Groth - DinGeo, Martin Hansen - GEUS, Martin Marius Rohde - Geo, Miriam Helsing - Lolland Kommune, Nils Berthelsen - Region Sjaelland, Nils Hoegsted - Danmarks Miljoeportal, Tom Birch Hansen - Region Midt

18-06-2019


Grundvandsbeskyttelse i boringsnære beskyttelsesområder (BNBO)

BNBO - Hvad betyder de nye regler for grundvandsbeskyttelsen, BNBO i Vejle Kommune, BNBO præsentation MST

06-06-2019


Grundvandsbeskyttelse i boringsnære beskyttelsesområder (BNBO)

Egedal Oplaeg_ATV_BNBO, Hofor - Grundvandsbeskyttelse i BNBO_ATVoest 06052019, Miljoestyrelsen - BNBO praesentation 2019 ATV,

06-05-2019


Bæredygtig (og lovlig!) jordhåndtering

Anja Bergman Thuesen - Planloven, Bente Villumsen - Verdensmål og jordhåndtering, Britta Moll Bown - Godkendelsespligt, Hans Bengtsson - Benspænd fra den virkelige verden, Jacob Brandt - Hvornår er jord affald, Jacob Brandt - Jordens vej gennem juraen, Jens Lind Gregersen - Overskudsjord i bygge- og anlægsprojekter, Jens Nejrup - Bæredygtig håndtering anno 2019, Karsten Ludvigsen - Entreprenørens syn, MST - Sandra Fisker og Mette Lumbye Sorensen - Miljøkrav, Ulf Kjellerup - Miljøvurdering og habitatkonsekvensvurdering,

09-04-2019


Vintermøde 2019
Key note session - Onsdag morgen - Miljøets historie
Anders Baekgaard - IWA
Jes Clauson-Kaas
Stefan Outzen

Programmer
Temadag 1 - Soilmixing - program 240219
Temadag 2 - Hvad vil vi med vores grundvand - program 240219
Vintermøde 2019 - hovedprogram - marts2019
Workshop 1 - Afværge - pumpeanlæg - til tryk
Workshop 2 - Klimaløsninger i byer (2)
Workshop 3 - Volumenpumpning (2)
Workshop 4 - FOHM (2)
Temadag 1 - Soil Mixing
Annika Fjordboege
Chris Robb - ISS Theory
Chris Robb og Per Lindh
Kim R. Jensen
Klaus Weber
Lars Nissen
Per Lindh
Torben Hoejbjerg Joergensen
Anna Toft
Katerina Hantzi og Erik Bergstedt
Temadag 2 - Hvad vil vi med vores grundvand
Bo Lindhardt
Claus Kjoeller
Eike Stubsgaard
Hanne Moeller Jensen
Intro - Nina Tuxen
Jakob Rosenberg Nielsen
Martin Rygaard
Nina Cedergren
Per Schriver
Poul Bjerg
Hans Joergen Albrechtsen


Spor 1 Spor 2 Spor 3 Spor 4
Modul 1 Grundvandsovervågning
Birthe Jordt
Laerke Thorling
Niels Peter Arildskov
Partnerskaber om grundvand
Lars Frimodt Pedersen
Mia Rosman
Troels Kaergaard Bjerre

Indeklima
Anne Gammeltoft Hindrichsen
Bjarke Hoffmark
Jakob Skovsgaard
Jette Karstoft
Kaspar Ruegg
Poul Larsen


Afværge - ws 1
Workshop 1 - Afvaerge - Case
Workshop 1 - Afvaerge - formaal og program
Workshop 1 - Bertil Ben Carlson
Workshop 1 - Mads Georg Moeller
Workshop 1 - Niels Doessing Overheu

Modul 2 Miljøfremmede stoffer i overfladevand
Helle Larson
Jette Kjoege Olsen
Poul Bjerg
Klimaløsninger i byer - workshop 2
-

Modul 3 Afpropning af boringer
Jens Baumann
Jes Michaelsen
Jette Soerensen
Undersøgelsesmetoder
Anja Melvej
Bo Tegner Bay
Chr Ocksen Jensen og Maren Kann Hostrup
Mette Algreen og Katrine Sadowski
Peter Mortensen
Sine Thorling Soerensen

Volumenpumpning - ws 3
Workshop 3 - Jarl Dall-Jepsen
Workshop 3 - Minakshi Dhanda
Workshop 3 - Per Loll

Modul 4 Pesticider
Anne Esbjoern
Gustav Skak Schoeller
Karin Randrup Christensen
FOHM - Workshop 4
FOHM ws 4

Lossepladser
Britt Boye Thrane
Knud Erik Klint
Lotte Fjelsted
Modul 5 Risikovurdering pesticidkilder
Gitte Soendergaard
Lotte Banke
Ole Silkjaer

Geologisk kortlægning
Anders Juhl Kallesoe og Anders V. Christiansen
Flemming Joergensen
Hyojin Kim
Soeren Rygaard Lenschow

Afværge Megasites
Ida Holm Olesen
Joergen Fjeldsoe Christensen
Soeren Eriksen
Spor 4 - modul 5 og 6 - § 8 problemstillinger
Anne Dahl Lund
Per Loll - Maria Hag
Stine Juel Rosendal
Susanne Prior Droenen og Helle Uttenthal Bay
Tage V. Bote
Trine Skov Jepsen
Modul 6 Grundvandsbeskyttelse
Annette E. Rosenbom
Kim Qvist
Ulla Lyngs Ladekarl

Oprensning
Chapman Ross
Jesper Bruhn Nielsen
Thomas Hauerberg Larsen

 
Final Feliz First Time Go All The Way Yuna Dark Hair Yuna Grooving Saudades Do Namorado Japanese Teensex Warme 02 Hottie Teasing On Webcam