ataköy escort profilleri escort ataşehir bayan ilanları ataşehir escort resimleri ve bilgileri istanbul escort bayan profil sayfası escort beylikdüzü ilanları antalya escort ilanları beylikdüzü escort profilleri escort antalya profil bilgileri escort kadıköy bayanların resimleri kadıköy escort bayan ilanları escort bayan elit profil ilanları şişli escort modellerin profilleri
Mødearkiv | Geologisk model Sjælland
Geologisk model Sjælland
Mødenr. 88 Gå-hjem-møde


Tidspunkt Onsdag den 24. oktober 2012, kl. 16.00 – 18.00


Sted DTU Miljø, Bygningstorvet, Bygning 115, lokale 145 (1. sal tv)
Faglig tilrettelæggelse

Østgruppen under ATV Jord og Grundvand
v/geolog Kim Dan Jørgensen, Naturstyrelsen og
civilingeniør Oluf Zeilund Jessen, DHI

Arrangør
Lisbeth Verner, ATV Jord og Grundvand, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


Emne
Den geologiske model for Sjælland er en del af arbejdet i forbindelse med udarbejdelsen af den Nationale Vandressource Model, udviklet af GEUS til vurdering af den vandressourcens størrelse og udvikling. Den geologiske model er baseret på den nyeste geologiske information og tolkning.

Da den geologiske model for Sjælland indeholder en samlet geologisk beskrivelse af hele Sjælland, er det oplagt at benytte modellen til de fremtidige kommunale udfordringer – forureningsundersøgelser, indvindingstilladelser, grundvandskortlægning, ressourcevurderinger mm.

Der ligger en række udfordringer i at gøre modellen tilgængelig for relevante fagpersoner, således at den kan benyttes i det daglige sags- og projektarbejde af fagfolk i kommuner, regioner og rådgivere. Nogle af de fremtidige planer for den geologiske model samt erfaringer med brugen af den vil bliver præsenteret og diskuteret på mødet.

  • Hvad består den geologiske model for Sjælland af?
  • Hvorledes sikres det, at modellen fremadrettet bliver opdateret med de nyeste resultater?
  • Hvorledes indarbejdes tolkninger på lokalskala i den regionale model?
  • Hvad er erfaringen med brugen af den geologiske model for Sjælland på lokal skala?
  • Hvorledes kan den geologiske model integreres tættere i de eksisterende problemstillinger?
  • Er datagrundlaget samt de benyttede konceptuelle beskrivelser på regional skala direkte anvendelige ved lokale studier, eller skal der foretages lokale justeringer?
  • Hvad er fremtidsvisionerne for den geologiske model Sjælland?Program
Velkomst og indledning
Geolog Kim Dan Jørgensen, Naturstyrelsen

Den overordnede status for den geologiske model for Sjælland (DK-modellen).
Visioner med DK-modellen. Anvendelsen af DK-modellen til hydrologiske analyser, herunder skala, usikkerhed.
Rådgiver Lars Troldborg, GEUS

Praktisk erfaring med DK-modellen i forbindelse med kvalitetssikring af DKmodellen.
Projektleder Christina Karin Hansen og hydrogeolog Kristian Bitsch, Rambøll

Erfaringer med anvendelsen af DK-modellen ved udarbejdelse af lokale geologiske modeller og overvejelser omkring den fremtidige brug.
Seniorspecialist Ole Frits Nielsen

Opsummering - afslutning

Nærmere oplysninger fås ved henvendelse til Kim Dan Jørgensen, Naturstyrelsen tlf: 72543059 – email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .Tilmelding
Mødet er et "gå hjem-møde", og d
eltagelse er uden beregning. Tilmelding er derfor ikke nødvendig, men vi opfordrer til at tjekke vores hjemmeside www.atv-jordgrundvand.dk inden mødets afholdelse for evt. ændringer

 
 

Andre Aktiviteter